Waarborgen voor kwaliteit

AFM-vergunning
UNP heeft direct na zijn verzelfstandiging als eerste accountantskantoor in Nederland een vergunning gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om wettelijke controles uit te voeren. Ons kantoor voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Alle bedrijfsprocessen zijn in handboeken vastgelegd en worden volgens de handboeken uitgevoerd.

Convenant met Belastingdienst
We hebben een convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst om u als klant desgewenst versneld zekerheid en duidelijkheid te bieden over de aangifte. Al onze klanten krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan dit convenant, maar het is zeker geen verplichting.

Beroepsorganisaties
Onze professionals zijn aangesloten bij een beroepsvereniging: de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) of het Register Belastingadviseurs (RB).

Lid van SRA
UNP is lid van de SRA (Samenwerkende Register Accountants). SRA verenigt 370 accountants- en advieskantoren en biedt praktische en strategische ondersteuning voor de bedrijfsvoering van de aangesloten kantoren. Het SRA-keurmerk staat voor kwaliteit, zekerheid en persoonlijke aandacht.