UNP, specialist in het uitvoeren van benchmarking

Een speciale tak van sport van ons kantoor is het uitvoeren van benchmarks voor franchiseketens, ook voor ketens waarvan de franchisenemers geen klant van ons kantoor zijn. Benchmarking is een manier om te meten wie de beste is. Veel franchise-organisaties gebruiken benchmarking om de omzetgegevens onderling te vergelijken, of om inzicht in groei ten opzichte van het voorgaande jaar te krijgen. Maar een veel objectievere meting wordt verkregen met benchmarking die veel meer fijnmazig is. Vaak is omzet in een vestiging een feit dat onder meer sterk wordt beïnvloed door de vestigingslocatie, de grootte van de regio waarin men opereert, het vloeroppervlak en de concurrentie in het verzorgingsgebied. De hoogste omzet wil dus niet zeggen dat de topper ook de beste ondernemer is. Daarvoor is een fijnmazige benchmark nodig waarbij de gegevens zijn herleid naar dezelfde norm. Een veel objectiever meetcriterium is bijvoorbeeld de omzet per vierkante meter of per verkoper of per fee-earner. Ook de diepte van de benchmark kan worden uitgebreid, zoals welke ondernemer scoort de hoogste omzet op zaterdag. Wat is de omzet per klant of per gewerkt uur?

Veel ondernemers vergelijken vaak met het voorgaande jaar, binnen hun eigen onderneming. Het is natuurlijk veel interessanter te vergelijken met een gelijkwaardige onderneming in het heden. Daar kunt u van leren. U kunt ontdekken of die collega ondernemer het beter doet vanwege een ander kostenpatroon. De kwaliteit van de benchmark valt of staat met de voorbereiding. Er mogen geen appels met peren worden vergeleken. Iedere ondernemer die meedoet moet bereid zijn om zijn kosten en opbrengsten in de administratie op dezelfde geüniformeerde wijze te rubriceren. Anders is de benchmark waardeloos met een grote kans op foute conclusies. Zelfstandige ondernemers moeten bereid zijn de noodzakelijke administratieve richtlijnen te accepteren.