UNP, dienstverlener voor franchiseverenigingen

Als retailspecialist zijn wij accountant van diverse franchiseverenigingen. Namens die verenigingen doen wij bij de franchisegever onderzoek op het gebied van prijzen, kosten en bonussen. Wij kijken onder meer of de juiste inkoopprijs wordt doorbelast, of eerlijk wordt meegedeeld in de doorbelaste kosten en of iedereen het juiste aandeel krijgt in omzetpremies en bonussen die de franchisegever ontvangt.

UNP, dienstverlener voor franchisegevers

Uiteraard kunnen wij de administratie, jaarrekening en eventueel controle van franchisegevers uitvoeren. Maar wij kunnen franchisegevers ook ondersteunen bij het opzetten van een administratiesysteem voor haar franchisenemers. Om eFrancis goed te kunnen gebruiken voor onze dienstverlening voor franchisenemers maken wij ons pakket eFrancis klantspecifiek. Daarnaast zullen wij ons basisrapportage-model aanpassen op de wensen van de franchisenemer en/of franchisegever. Tevens zullen wij een standaard-administratie gaan inrichten waarmee de administratie gevoerd zal gaan worden.

Het klantspecifiek maken van eFrancis en ons rapportagemodel zien wij als een gezamenlijke inspanning van franchisenemer, franchisegever en onze zijde. Nadat wij gezamenlijk goedkeuring geven kan eFrancis zowel door een franchisenemer als door een franchisegever probleemloos gebruikt worden.