Tips voor succesvol franchisen

Een franchiseformule zal meer kans van slagen hebben wanneer er sprake is van een win-winsituatie tussen franchisegever en franchisenemer. De franchisegever zal daarom rekening moeten houden met de doelstellingen van de franchisenemer. Als hij dit niet doet zal de formule niet het gewenste succes hebben. Hieronder volgt een aantal 'tips' voor de potentiële franchisegever.

  • Zorg dat de franchisenemer een redelijke winst kan behalen, in overeenstemming met de branche, grootte van de franchise-onderneming, het gewenste kennisniveau, risico's voor de franchisenemer en franchisegever etc.;
  • Zoek goede franchisenemers. Franchising is geen tovenarij. Een zwakke ondernemer wordt door franchising geen sterke franchisenemer. Een franchiseondernemer hoeft echter niet altijd over het complete scala van ondernemersvaardigheden te beschikken. Immers, de franchisegever kan bepaalde zaken van hem overnemen, zoals bijvoorbeeld marketing, inkoop en/of administratie;
  • Zorg voor een goede en liefst unieke en succesvolle formule, die zelf uitgetest is. Een franchisenemer verwacht door mee te doen aan een franchiseformule meer winst te maken dan anders.
  • Franchisenemers verwachten dat bij franchising hun financiering eenvoudiger te regelen valt dan bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer. Dit is over het algemeen bij beproefde franchiseformules ook het geval. De ervaring leert dat banken, wanneer de formule hen aanspreekt, veelal met meer vertrouwen een startende franchisenemer financieren. Vaak worden er financieringsarrangementen aangeboden voor franchisenemers.