In het publiek belang

In Het Publiek Belang

In september 2014 heeft de commissie Toekomst Accountantsberoep het rapport “In Het Publiek Belang” gepubliceerd, waarin opgenomen 53 maatregelen die het vertrouwen in en de kwaliteit van de sector moeten verbeteren. UNP onderschrijft de doelstelling van het rapport “In Het Publiek Belang”.

Sinds haar oprichting is UNP gericht op bescherming en ondersteuning van het publiek belang door het leveren van hoogwaardige accountancy en fiscale dienstverlening. Kwaliteit, integriteit, objectiviteit/onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van onze organisatie en haar medewerkers zijn het fundament van onze werkzaamheden. Binnen onze organisatie ziet het bestuur, in samenwerking met de Compliance Officer, toe op de borging van deze fundamenten in alle facetten van onze organisatie. Het rapport “In Het Publiek Belang” sluit hier goed op aan.

 

Op https://toekomst.nba.nl kunt u de voortgang van de implementatie van de maatregelen uit het rapport door de beroepsgroep volgen en het rapport in zijn geheel downloaden.