Privacy en mededeling

Privacy statement

UNP respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. UNP zal zorgdragen voor een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen.

Indien u gebruik maakt van de contactmogelijkheid van de website van UNP behoort het tot de mogelijkheid dat UNP naar aanleiding van deze actie contact met u opneemt.

Hiervoor kan UNP gebruik maken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Cookies

Uit effiency overwegingen maakt UNP gebruik van cookies om uw bezoek aan de website van UNP te vergemakkelijken. Hierbij worden gegevens vastgelegd in bestanden. Indien u zich hierin niet kunt vinden, is het mogelijk de registratie door middel van cookies uit te schakelen. De gebruiksvriendelijkheid van de website van UNP kan hierdoor verminderen.

Karakter website

Onze website heeft enkel een informatief karakter. Onze website vormt geen aanbod van UNP tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de belangstellende van onze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van onze website een opdracht aan UNP tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de belangstellende van onze website.

De inhoud van onze website alsmede de informatie die door middel van onze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de belangstellende van deze website.

Bovendien zijn op alle van UNP afkomstige offertes en op alle aan UNP verstrekte opdrachten uitsluitend de door UNP gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en op verzoek kosteloos worden toegezonden.