Invloed dienstbetrekking op fiscale voordelen ondernemer

U bent een ondernemer zonder personeel en bent daarnaast bij één opdrachtgever in dienstbetrekking werkzaam. U hebt verschillende opdrachtgevers en loopt ondernemersrisico. Wat u betreft is er geen enkele twijfel dat u een echte ondernemer bent. Beïnvloedt uw dienstbetrekking de fiscale voordelen die gelden voor een ondernemer?

 

Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

 

Als het loon dat u ontvangt uit de dienstbetrekking kan worden aangemerkt als winst uit onderneming heeft de dienstbetrekking geen invloed op uw fiscale voordelen. Het telt dan gewoon mee voor bijvoorbeeld de mkb-winstvrijstelling en de toepassing van de zelfstandigenaftrek.

 

Kan het loon dat u ontvangt uit de dienstbetrekking niet worden aangemerkt als winst uit onderneming dan kunt u hierover niet de mkb-winstvrijstelling toepassen en komt u mogelijk niet in aanmerking voor bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek.

Dienstbetrekking vormt winst uit onderneming

 

Het loon uit een dienstbetrekking wordt aangemerkt als winst uit onderneming als sprake is van:

•een nauwe samenhang tussen de werkzaamheden in de dienstbetrekking en die in uw onderneming, en;

•ondergeschiktheid van de dienstbetrekking aan uw onderneming.

 

Let op!

Of hiervan sprake is, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Overleg hierover met uw adviseur.