Modelovereenkomsten voor de zzp’er

Op 2 februari 2016 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Er bestaat behoefte aan toelichting over deze nieuwe wet. De Belastingdienst geeft antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

 
  • Krijgt de zzp’er in het nieuwe systeem minder duidelijkheid en zekerheid?

  • Neemt de administratieve rompslomp voor zzp’ers toe?

  • Wordt het nu voor veel opdrachtnemers moeilijker om als zzp’er te werken?

  • Is het veiliger om tussenpersonen in te schakelen?

  • Moet ik voor elke klus en voor allerlei verschillende klussen opnieuw een overeenkomst opstellen?

  • Zet de DBA de positie en sociale zekerheid van zzp’ers onder druk?

  • Legaliseert de DBA schijnzelfstandigheid?

  • Wat moet een zzp’er nu concreet doen?