Nieuwe zuinige auto

Rijdt u in het begin van het jaar in een auto waarmee u alleen zakelijke kilometers rijdt (geen bijtelling) en koopt u vervolgens in de loop van het jaar een zuinigere auto (bijvoorbeeld met een bijtellingpercentage van 7% of 14%) met de intentie om hiermee zowel zakelijke als privékilometers te gaan rijden, wacht dan met het maken van deze privékilometers tot 1 januari 2016. Indien u dit kalenderjaar namelijk meer dan 500-privékilometers in totaal rijdt (ongeacht met welke auto), dan wordt de bijtelling tijdsevenredig toegepast per auto. Dus ook een bijtelling voor de auto waarmee uitsluitend zakelijk is gereden!