UNP corona update

De coronamaatregelen gelden weer in extreme mate. Dat betekent voor veel ondernemers wederom een grote negatieve invloed op de verdiensten. Hieronder treft u een overzicht aan van de maatregelen die genomen zijn en worden om deze negatieve invloed enigszins te verzachten. Naast deze maatregelen zijn er ook diverse (fiscale) versoepelingen en regelingen waarover ook al eerder door ons bericht is. Uiteraard doen wij ons uiterste best deze regelingen daar waar mogelijk in individuele situaties toe te passen. Mocht u menen dat een of meerdere regelingen ook in uw situatie van toepassing zijn neem dan contact met ons op.

NOW en TVL

De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. Bedrijven met een aanzienlijk verlies aan omzet blijven dezelfde steun voor loonkosten ontvangen als nu het geval is. Dit betekent dat het minimale percentage aan omzetverlies gehandhaafd blijft op 20% en dat van de loonkosten maximaal 80% wordt vergoed. De voorgenomen aanscherping van deze voorwaarden per 1 januari 2021 is daarmee van de baan.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) krijgt een nieuw subsidiepercentage, afhankelijk van het omzetdervingspercentage bedraagt dit tussen de 50 en 70%.  Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. Denk bijvoorbeeld aan cafés, die zijn gesloten op last van de overheid. Het kabinet voert deze verruiming in voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De verbreding van de SBI-codes voor de TVL blijft ook in het eerste kwartaal van 2021.

Ondernemers kunnen de TVL  (tot 29 januari 2021; 17:00h) aanvragen voor de periode oktober tot en met december 2020. Aanvragen dient online te geschieden bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). De aanvraag staat open voor bedrijven in alle sectoren van de economie, met uitzondering van de financiële sector. Voor het verkrijgen van de tegemoetkoming hoeft een bedrijf, in tegenstelling tot de eerdere TVL, dus niet ingedeeld te zijn in een bepaalde sector en ook niet te beschikken over een speciale SBI-code. Deze versoepelde voorwaarde geldt vooralsnog alleen voor genoemde periode oktober tot en met december 2020.

Bedrijven moeten voldoen aan de reguliere voorwaarden voor het verkrijgen van de TVL. Zo moeten de vaste lasten in bovengenoemde periode ten minste € 3.000 bedragen en dienen bedrijven minder dan 250 werknemers in dienst te hebben.

Voor de omvang van de tegemoetkoming wordt de omzet in de periode oktober tot en met december 2019 vergeleken met die in de periode oktober tot en met december 2020.

De vergoeding is niet gebaseerd op de werkelijke vaste lasten, maar op basis van branchegemiddelden en is maximaal € 90.000.

Overige (verlenging van) coronasteun

De versoepeling van de voorwaarden inzake de TVL voor de evenementenbranche via de ‘seizoensmodule’, wordt ook in het eerste kwartaal van 2021 voortgezet. De seizoensmodule is bedoeld voor bedrijven die wel in aanmerking zijn gekomen voor de TVL 1.0 en deze toegekend hebben gekregen, maar niet in aanmerking komen voor de TVL in het vierde kwartaal van 2020 vanwege een te lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2019.

De tegemoetkoming voor de horeca inzake voorraad- en aanpassingskosten blijft onbelast voor de winstbelasting.

Ondernemers met betalingsmoeilijkheden vanwege corona, kunnen langer uitstel van betaling van belastingschulden aanvragen. Het uitstel zou op 1 januari 2021 aflopen, maar is verlengd tot 1 april 2021. Opgebouwde schulden moeten vanaf 1 juli 2021 in 36 maanden worden afgelost.

Er komt een nieuwe steunmaatregel, de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). De TONK is bedoeld voor gevallen waarin vanwege corona betalingsmoeilijkheden ontstaan en de bestaande ondersteuningsmaatregelen tekortschieten. De TONK geldt ook voor zelfstandigen en wordt uitgevoerd door de gemeentes.