Vakantiedagen

Werknemers stellen door de corona hun vakantie uit en nemen daarom geen vakantiedagen op. Hiervoor moet een voorziening worden gevormd waardoor de solvabiliteit van uw bedrijf in gevaar kan komen.

Ga met uw werknemers in gesprek over het belang van het opnemen van hun vakantiedagen, zoals gezondheid, het verval van de wettelijke vakantiedagen per 1-7-2021 en voorkom dat deze werknemers allemaal tegelijk vakantie willen opnemen.