Pas op met het verstrekken van leningen aan particulieren

Het uitlenen van geld aan consumenten is aan strenge regels gebonden. Voor u er erg in heeft wordt u aangemerkt als bank en valt u onder de vergunningsplicht uit hoofde van de Wft (Wet financieel toezicht).

Heeft u privé of in uw B.V. vrij beschikbaar vermogen en wordt u wel eens benaderd door een consument die geld bij u wil lenen? Dat kan aantrekkelijk lijken doordat u een hogere rente kunt ontvangen dan op een spaarrekening. Maar rondom het verstrekken van leningen, bijvoorbeeld voor de financiering van een woning, aan particulieren gelden strenge eisen. Het is in beginsel wel toegestaan incidenteel geld uit te lenen aan familie, zoals kinderen, broers en zusters, voor de financiering van een woning of kapitaal voor een onderneming. Het is wel toegestaan om incidenteel aan werknemers geld uit te lenen.

Middels algoritmen wordt dit door uw bankier gemonitord. Als uw bankier constateert dat u leningen aan consumenten verstrekt zal zij in het beste geval van u eisen dat u hetzij een bankvergunning aanvraagt hetzij de leningen opzegt. Doet u dit niet dan zal de bank de relatie met u kunnen beëindigen. Wellicht denkt u dat dit zo’n vaart niet zal lopen maar het toezicht op de banken is erg streng.

In onderstaand schema vindt u de regeling uitgewerkt: