Let op bij verwerken vingerafdruk van werknemers

Bijzondere persoonsgegevens

Biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk, zijn bijzondere persoonsgegevens. Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is gemaakt.

Geen uitzondering op verbod

Voor het gebruik van vingerafdrukken kunnen 2 uitzonderingen op het verbod mogelijk zijn: als de betrokkenen om uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd of als het gebruik van biometrische gegevens noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligings-doeleinden.

Beveiliging

Een werkgever kan een medewerker vragen een vingerafdruk te geven voor bijvoorbeeld toegangscontrole. Soms is een medewerker verplicht zijn vingerafdruk af te staan, soms niet. Dat hangt ervan af of de verwerking van de vingerafdruk noodzakelijk is voor authenticatie of beveiliging.

Een werkgever moet afwegen of gebouwen en informatiesystemen zó goed beveiligd moeten zijn dat dit niet anders kan dan door (alleen) biometrie te gebruiken. Die noodzaak zal er vaak niet zijn, omdat er goede alternatieven zijn.

Toestemming

Vraagt een werkgever om toestemming aan medewerkers om hun vingerafdruk te verwerken? Dat mag in principe niet. Medewerkers zijn afhankelijk van hun werkgever, dus vaak niet in een positie om te kunnen weigeren.

De privacywet stelt strenge eisen aan het vragen van uitdrukkelijke toestemming. De toestemming moet ondubbelzinnig, specifiek, geïnformeerd én vrij zijn.

Conclusie

Indien een bedrijf gebruik maakt van het verwerken van vingerafdrukken van werknemers dan is het enorm belangrijk om uitdrukkelijke toestemming te hebben van de werknemer om gebruik te maken van de afdrukken en dient er een alternatief voorhanden te zijn voor het geval de werknemer niet akkoord wil gaan met de verwerking van de vingerafdrukken.