Geen melding betalingsonmacht bij uitstel vanwege coronacrisis

Er was tot op heden geen duidelijkheid over de melding betalingsonmacht. Via onze contactpersoon horizontaal toezicht bereikte ons het bericht dat de melding niet nodig is als uitstel van betaling wordt aangevraagd in verband met de coronacrisis.

U hoeft dan geen afzonderlijke melding betalingsonmacht te doen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. 

Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor de toekomst. 

Als voorbeeld. De B.V. draagt haar loonheffing over de maand februari 2020 vanwege de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 volgt de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de B.V. een verzoek om uitstel in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt niet alleen voor de komende tijdvakken. Ook voor de maand februari is de melding tijdig. Dat betekent dat de B.V. dus niet een aparte melding en een verzoek om uitstel hoeft te doen. 

Van belang is dus wel dat uw betalingsprobleem moet zijn ontstaan vanwege de coronacrisis. Is dat niet het geval dan is melden nog steeds noodzakelijk om aansprakelijkheid van de bestuurder(s) te voorkomen.