NOW-regeling en eHerkenning

Zojuist is de NOW-regeling (subsidie personeelskosten vanwege coronacrisis) gepubliceerd. Inhoudelijk daarover later meer. De aanvraag zal via de site van het UWV dienen te worden gedaan en per loonheffingsnummer. Omdat het UWV normaal gesproken voor werkgevers gebruik maakt van inlog met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau EH3) houden wij er rekening mee dat dit ook voor de aanvraag van de NOW-regeling zal gelden.

Om die reden het advies om zekerheidshalve eHerkenning EH3 aan te vragen indien u hierover nog niet beschikt en indien u verwacht gebruik te gaan maken van de NOW-regeling. De aanvraag zou dan per entiteit met een loonheffingsnummer moeten plaatsvinden. Uitzondering zijn entiteiten met alleen werknemers die niet verzekerd zijn voor de sociale werknemersverzekeringen.