Recente ontwikkelingen wat betreft de aangekondigde maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten

Uitstel betaling voor drie maanden

Het kabinet heeft de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling voor de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting verder versoepeld. De aanvullende verklaring van de accountant of belastingadviseur (de derdenverklaring) is niet langer nodig.

Uw onderneming krijgt de facto meteen uitstel van betaling na indienen van het verzoek. Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Hiervoor kunnen de eerste drie maanden worden gebruikt.

Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam bij het aanvragen van uitstel. Als bijlage treft u een voorbeeldbrief aan die u kunt gebruiken om zelf uitstel aan te vragen (als pdf-file om te voorkomen dat dit e-mailbericht door firewalls wordt tegengehouden). Naar opgaaf van de Staatssecretaris van Financiën kan voor meerdere aanslagen tegelijk in dezelfde brief uitstel worden gevraagd.

Van belang is dat u al een aanslag moet hebben ontvangen wil uitstel kunnen worden aangevraagd. Is er nog geen aanslag dan is aanvragen van uitstel niet mogelijk. Voor aangiften loonheffingen en omzetbelasting loopt het dus als volgt. U betaalt vanwege liquiditeitsproblemen niet op aangifte. Vervolgens volgt de aanslag (eventueel met verzuimboete voor niet betalen). Pas na ontvangst van deze aanslag kan uitstel van betaling worden gevraagd. Wat betreft de verzuimboete is aangekondigd dat deze in het kader van de genomen maatregelen zal worden kwijtgescholden.

Uitstel van aflossing banken

De banken ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank geven ondernemingen, die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op lopende leningen. Check bij uw bank of dit automatisch gebeurt voor uw lening(en) of dat u een aanvraag moet doen.

Het betreft alleen zakelijke klanten, maar wel in alle sectoren, met een financiering tot € 2.500.000. Voor zakelijke klanten met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten. Particuliere klanten zijn vooralsnog sowieso op maatwerk aangewezen.

De DGA

Op dit moment is er weinig aandacht voor de DGA zelf. De IB-ondernemer en de ZZP’er kunnen een beroep doen op bepaalde maatregelen, voor de DGA zijn geen specifieke maatregelen aangekondigd. Het is afwachten hoe de aangekondigde NOW-regeling (tegemoetkoming) loonkosten uitwerkt, naar die lijkt te zijn gericht op werknemers die WW-rechten opbouwen. Zou dat niet zo zijn dan zou wellicht het verlagen van managementfee een mogelijkheid zijn om omzetdaling ook in de (personal) holding te laten zien. Desgewenst overleggen wij graag met u over mogelijkheden voor de DGA.

Werknemer moet kinderen thuis opvangen

Behalve voor kinderen van ouders met zogenaamde cruciale beroepen zijn de scholen en kinderopvang in ieder geval tot 6 april 2020 gesloten. Hierdoor kan het zo zijn dat uw werknemer thuis kinderen moet opvangen. Daarvoor kan kortstondig een beroep op het zogenaamde calamiteitenverlof worden gedaan om de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Calamiteitenverlof geldt echter maar voor (maximaal) een paar dagen (tijd om een oplossing te vinden). Voor het overige geldt dat de werknemer zelf het risico draagt en vakantiedagen dient op te nemen of in overleg met de werkgever onbetaald verlof. In bijzondere situaties zou bij ziekte van een kind zorgverlof aan de orde kunnen zijn. Ook goed om te weten is dat als één ouder in het gezin een cruciaal beroep uitvoert en de andere ouder niet in staat is om de kinderen op te vangen, er wel een beroep op de school en/of kinderopvang mogelijk is.

Voorgaande geeft aan wat ‘rechtens’ is. In deze bijzondere situatie van coronacrisis zullen naar wij aannemen werkgever en werknemer er alles aan doen om werkzaamheden voort te zetten waar dat mogelijk is. Via flexibele werktijden, thuiswerken en coulance over en weer zullen de meeste werkgevers en werknemers tot een redelijke oplossing kunnen komen.