Beperk commerciele schade door coronavirus

Het coronavirus heeft ook Nederland bereikt en kan dus gevolgen hebben voor uw onderneming. Ondernemersvereniging Evofenedex heeft een aantal aandachtspunten naar buiten gebracht waarmee ondernemers de commerciële schade kunnen beperken.

Volgens de organisatie is het van belang uw productie- en het in- en verkoopproces te checken op mogelijke kwetsbaarheid voor het coronavirus. U kunt denken aan schaarste van producten, personeel en vervoer, of aan het afsluiten van en oponthoud bij grenzen of bepaalde gebieden. Denk ook aan insolventie, toenemende kosten en schommelende wisselkoersen.

Controleer bestaande en nieuw af te sluiten contracten waarvan de uitvoering mogelijk beïnvloed wordt door het coronavirus. Wat is er bijvoorbeeld bepaald met betrekking tot het niet nakomen van afspraken en mogelijke boetes? Check ook de algemene voorwaarden en andere relevante contractuele afspraken.

Check of er uitzonderingen zijn inzake overmacht en wat onder overmacht wordt verstaan. Zo niet, dan zal er worden teruggevallen op toepasselijk recht.

Overweeg alternatieven als het nakomen van contracten onmogelijk blijkt. Overweeg alternatief transport en alternatieve routes of producten. Houd hierbij uw belang in het achterhoofd en voorkom bijvoorbeeld dat een klein probleem aanleiding kan geven de complete order te annuleren.

Overleg met uw afnemer over problemen of aanpassing van de afspraken. Informeer uw klant over vertragingen.

Check bij schade of en hoe u deze kunt verhalen op uw verzekeraar, zo adviseert Evofenedex. Neem contact op met uw verzekeraar bij schade of dreigende schade.