Wanneer geldt de verplichte loondoorbetaling van 3 uur bij een oproep van minder dan 3 uur?

Een werknemer heeft in twee gevallen recht op loon voor minimaal drie uur, ook als minder dan drie uur wordt gewerkt. Namelijk:

1.    Indien de werknemer een arbeidsovereenkomst voor minder dan 15 uur per week heeft en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd; of

2.    Indien er geen eenduidige afspraken bestaan over de omvang van de arbeid. Gebleken is dat deze voorwaarde niet helder genoeg is, daarom wordt per 1 januari 2020 deze voorwaarde gewijzigd in “indien sprake is van een oproepovereenkomst”. Een oproepovereenkomst is bijvoorbeeld een nul-urencontract of een min-max contract.

Voor elke keer dat een oproepkracht met een oproepovereenkomst wordt opgeroepen en ook daadwerkelijk heeft gewerkt, heeft de oproepkracht dus recht op minimaal 3 uur loon. Ook als u de oproepkracht voor 1 of 2 uur oproept.