Special Lonen 2019 (update juni 2019)

Deze uitgave bevat actuele cijfers over onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, sectorpremie WW en arbeidskortingen en gebruikelijk loon dga.

Tevens bevat de special onder meer actuele cijfers en informatie over de bijtelling auto, de fiets van de zaak, de vrijwilligersregeling, de WBSO, de Wet arbeidsmarkt in balans en de transitievergoeding.

Download nu het PDF-bestand met alle informatie.