Belangrijke waarschuwing

Wij horen de laatste tijd veel berichten over ondernemers en particulieren waarvan geld wordt gestolen. Dit gebeurt op een aantal manieren:

  • Een functionaris met betalingsbevoegdheid ontvangt een mail die afkomstig is van de directie met daarin met een betalingsverzoek. Alles aan de mail klopt maar de mail is in werkelijkheid niet door de directie verstuurd. Dit kan komen omdat een hack van de mailserver heeft plaatsgevonden. Vaak begint dit met een phishingmail waardoor een lijntje is opengezet.
  • U ontvangt een mail van één van uw leveranciers met een betalingsverzoek op een andere rekening dan normaal. Ook deze mail blijkt achteraf niet afkomstig van uw leverancier maar van dieven.
  • Een functionaris met betalingsbevoegdheid ontvangt een sms of app van een directielid die in het buitenland verblijft met het verzoek met spoed een betaling te doen.
  • Op facturen die van een leverancier afkomstig lijkt te zijn zit een sticker met een ander rekeningnummer.

En er zijn vast nog veel manieren waarop dit gebeurt.

Wij adviseren u altijd ongebruikelijke berichten, hoe echt ze ook lijken, na te trekken door met de betrokken afzender te bellen ter verificatie van het bericht. Realiseer u dat een mail ter verificatie ook bij de dief terechtkomt als uw server gehackt is. Daarom is persoonlijk contact de enige afdoende manier om zekerheid te krijgen over het ontvangen bericht. Bij wijziging van bankrekeningnummers adviseren wij u ook altijd te bellen met de leverancier.

Wij hebben desgewenst voor u een formulier Cybersecurity Health Check beschikbaar. Bel daarvoor gerust met één van onze accountants.