Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019

De nieuwe percentages voor de premies van de werknemersverzekeringen zijn vastgesteld voor het nieuwe jaar. De sectorpremies voor de Werkloosheidswet, de WW, worden in 2019 flink verlaagd. Was de gemiddelde premie in 2018 nog 1,28%, voor 2019 wordt 0,77 % gehanteerd.

Opslag kosten kinderopvang blijft gelijk

De Awf-premie en Aof-premie stijgen. De premies voor AOW, ANW, Ufo en Whk blijven gelijk, zo ook de opslag kosten kinderopvang. De gemiddelde premie voor de Sectorfondsen daalt flink. U ziet een overzicht in de tabel hieronder.

Wat zijn de percentages voor 2019?

Premies                                                                               2018               2019

AOW            Ouderdomsfonds                                 17,90 %        17,90 %

ANW            Nabestaandenfonds                            0,10 %         0,10 %

AWF            Algemeen Werkloosheidsfonds                2,85 %         3,60 %

Ufo              Uitvoeringsfonds voor Overheid              0,78 %         0,78 %

Sfn/Ufo        Uniforme opslag kinderopvangtoeslag       0,50 %         0,50 %

Aof              Arbeidsongeschiktheidsfonds                  6,27 %         6,46 %

Whk             Werkhervattingskas                              1,22 %         1,22 %

 

Maximum premieloon in 2019

Verder stijgt het maximum premieloon. Het maximum premieloon is het maximumloon waarover u premies werknemersverzekeringen moet betalen. Dit is voor 2019 vastgesteld op € 55.927. In 2018 bedroeg deze nog € 54.614.

Heeft u vragen over het bovenstaande, bel ons dan gerust.