Gevolgen uitspraak Europees hof inzake fiscale eenheid

Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan waardoor in Nederland – met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 - reparatiewetgeving van kracht is geworden. Hoewel de uitspraak een zogenaamde grensoverschrijdende situatie betreft heeft de reparatiewetgeving ook gevolgen voor fiscale eenheden die alleen bestaan uit in Nederland gevestigde vennootschappen. Naar onze inschatting zal voor de meeste van onze cliënten de impact beperkt blijven tot meer noodzakelijke dossiervastlegging. Zoals bijvoorbeeld ter onderbouwing van de aftrekbaarheid van de rente. De gevolgen voor de verschuldigde belasting zullen naar verwachting voor het MKB niet of nauwelijks aanwezig zijn. Dit als gevolg van bewijsregelingen en bepaalde drempelbedragen. Op grond van de aangescherpte regels zullen de zakelijke motieven van leningen tussen vennootschappen in een fiscale eenheid (nogmaals) tegen het licht gehouden moeten worden. Ook zullen in overnamesituaties de activiteiten van de vennootschappen in de fiscale eenheid (ook in het verleden) nog beter inzichtelijk moeten zijn en (onderlinge) transacties nog beter in kaart gebracht moeten worden.