Uitspraak Hoge Raad in BTW procedures

De wijziging in de BTW-correctie voor het privégebruik van de ter beschikking gestelde auto per 1 juli 2011 heeft geleid tot massaal bezwaar tegen de laatste btw-aangifte over 2011. In vier procedures heeft de Hoge Raad inmiddels uitspraak gedaan. In twee zaken besloot de Hoge Raad tot verwijzing, in de twee andere zaken zijn de bezwaren afgewezen. 

In de twee zaken waar de Hoge Raad besloot tot verwijzing viel volgens de belanghebbenden de btw-correctie over de tweede helft van 2011 aan de hand van de forfaitaire regeling van 2,7% van de cataloguswaarde te hoog uit. Omdat in die gevallen geen kilometeradministratie was bijgehouden was het volgens het hof in deze zaken niet mogelijk de BTW te corrigeren naar het daadwerkelijke privégebruik. Dat oordeel is volgens de Hoge Raad onjuist. Het kan ook mogelijk zijn het daadwerkelijk privégebruik met statistische methoden te benaderen. Als het privégebruik niet uit de administratie van een ondernemer blijkt, moet de omvang volgens de Hoge Raad in redelijkheid worden bepaald. Hierbij zijn omstandigheden zoals de aard van de onderneming en de positie en de werkzaamheden van de gebruiker van belang. De belanghebbende moet de gegevens verstrekken voor de vaststelling van de voor het privégebruik van de auto gedane uitgaven.

 

Of de Belastingdienst nu uitspraken gaat doen op (massaal) bezwaar is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat op grond van gemaakte bezwaren nog (statistische) gegevens zouden worden overlegd waarmee een lagere heffing voor privégebruik dan het forfait mee kan worden onderbouwd. Naar verwachting zal de Belastingdienst kader stellen voor deze onderbouwing (al dan niet bij de uitspraak op bezwaar). Het lijkt verstandig om de actie van de Belastingdienst vooralsnog af te wachten.

 

Op basis van de arresten van de Hoge Raad is er ruimte om tot een gunstigere BTW-correctie voor privégebruik van zakelijke auto’s te komen. Vooral ondernemingen met een groter aantal auto’s die medewerkers ook voor privédoeleinden (inclusief woon/werk-verkeer) mogen gebruiken kan aangeven of afstemmen van een lager percentage interessant zijn. Dat geldt met name als medewerkers deze auto’s relatief veel voor zakelijke kilometers gebruiken. Dat percentage zal dan goed onderbouwd moeten worden>

 

Desgewenst adviseren wij u graag met betrekking tot dit onderwerp.