Max € 2.000 premiekorting per jaar voor arbeidsbeperkte

Als u een arbeidsbeperkte werknemer in dienst neemt, heeft u mogelijk drie jaar lang recht op een korting van € 2.000 per jaar op te betalen premies.

 

Deze korting is bekend onder de naam “premiekorting doelgroep banenafspraak” en geldt onder meer voor:

        mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet in staat zijn het wettelijk
         minimumloon te verdienen,

        mensen met een Wsw-indicatie,

        Wajongers met arbeidsvermogen,

        mensen met een Wet inschakeling werkzoekenden (WIW)- of ID-baan,

        leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

 

Voor de volledige korting van € 2.000 per jaar moet sprake zijn van een werkweek van 36 uur of meer. Bij een werkweek van minder uren, wordt de korting naar evenredigheid verminderd.

 

Let op! U heeft maximaal drie jaar recht op de korting. Per 1 januari 2018 vervalt echter de premiekorting doelgroep banenafspraak. Geen reden voor paniek als u de drie jaren op dat moment nog niet volledig hebt kunnen gebruiken. U krijgt dan namelijk automatisch recht op het vanaf die datum geldende loonkostenvoordeel.