Als u een (fiscale) partner heeft verdeel dan uw box-3 vermogen optimaal

 

Zoals u heeft kunnen lezen in onze eerdere tips gaat de belastingheffing over uw vermogen (box3-heffing) met ingang van 2017 veranderen. De heffing wordt hoger naarmate uw vermogen hoger wordt. Daarom is het aantrekkelijk voor belastingplichtigen met een partner om het vermogen anders toe te delen dan in eerdere jaren.

 

Vanaf 2017 gelden de volgende 3 schijven in box 3:

        Schijf 1: tot € 75.000

        Schijf 2: vanaf € 75.000 tot € 975.000

        Schijf 3: vanaf € 975.000

 

Daarnaast zijn er 2 percentages waarmee uw voordeel wordt berekend: 1,63% en 5,39%. In de eerste 2 schijven wordt uw voordeel als volgt berekend:

Een deel van uw vermogen wordt belast met het percentage van 1,63% en een deel met het percentage van 5,39%. Hoe hoger uw vermogen hoe meer wordt belast met het percentage van 5,39%. Valt een deel van uw vermogen in de 3e schijf? Dan wordt over dat deel van uw vermogen met het percentage van 5,39% gerekend.

 

Het wordt dus aantrekkelijk om ook aan de partner aan wie thans geen vermogen wordt toegerekend maximaal € 975.000 belast vermogen toe te rekenen. Wij zullen hiermee bij uw voorlopige aanslag rekening houden.