Nieuws

Nieuwsberichten

15-10-2021 | Minder subsidie nieuwe elektrische auto in 2022
Volgend jaar kunnen particulieren voor een nieuwe elektrische auto € 3.350 subsidie krijgen. Dit...
14-10-2021 | Vrije ruimte WKR in 2022 weer beperkt
De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt in 2022 weer beperkt. De vrije ruimte was in 2020 en...
08-10-2021 | Terugwerkende kracht juiste sectorindeling mogelijk
Betaalde een werkgever te veel premies omdat hij in een verkeerde sector was ingedeeld, dan was het...
01-10-2021 | Wat kan er fiscaal wel voor een gezonde lunch?
Werkgevers die hun personeel voorzien van een gezonde lunch, krijgen hiervoor geen extra fiscale...
29-09-2021 | Premies ZW en WGA volgend jaar omhoog
De gemiddelde werkgeverspremies voor de ziektewet (ZW) en voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering...
28-09-2021 | Aanvragen uitstel van belasting tot 1 oktober
Ondernemers die door de coronacrisis hun belastingen niet tijdig kunnen betalen, kunnen nog tot 1...
27-09-2021 | Gebruik in 2021 de ruimere vrije ruimte in de WKR
Vanwege de coronacrisis bestonden in 2020 al ruimere mogelijkheden om werknemers onbelast een...
27-09-2021 | Luxere ARBO-voorziening vergoeden?
Op dit moment werken nog veel werknemers (deels) thuis. U kunt daartoe ARBO-voorzieningen,...
24-09-2021 | U kunt niet betalen? Wat nu met de al afgetrokken btw?
Soms is een ondernemer niet in staat om zijn facturen te betalen. Door de coronacrisis speelt dit in...
23-09-2021 | Special Miljoenennota 2022
Hierbij treft u aan de Special Miljoenennota 2022. Download nu het PDF-bestand met alle informatie.
22-09-2021 | Nieuwe subsidie advisering energiebesparing MKB
Ondernemers in het mkb die energie willen besparen, kunnen vanaf 1 oktober van dit jaar subsidie...
06-09-2021 | Aanvraag SLIM-subsidie weer mogelijk per 1 september
De SLIM-subsidie is een stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-bedrijven. In maart van...
03-09-2021 | Voorkom problemen bij vaststellen TVL
Ondernemers die de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) hebben aangevraagd, ervaren soms technische...
02-09-2021 | NOW aan te vragen voor juli tot en met september
Ondernemers kunnen voor de zesde NOW-periode, de periode van juli tot en met september 2021, een...
02-09-2021 | TVL derde kwartaal vanaf 31 augustus aan te vragen
Ondernemers met minstens 30% omzetverlies kunnen voor het derde kwartaal van dit jaar vanaf 31...
31-08-2021 | Vraag op tijd buitenlandse btw terug
Als u in 2020 in een ander EU-land buitenlandse btw op kosten betaalde, heeft u nog maar even om deze...
30-08-2021 | Boete bij concurrentiebeding?
In veel overeenkomsten is er een boetebeding opgenomen, waarin wordt geregeld welke boete er...
27-08-2021 | Geen ANBI meer? Let op deadline 1 september
Er geldt een informatieplicht voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) die deze status hebben...
16-08-2021 | Arbeidsverleden bij bepaling transitievergoeding
Stel nu dat een werknemer zelf zijn dienstverband opzegt, elders gaat werken en korte tijd later weer...
13-08-2021 | Lagere btw-correctie privégebruik auto mogelijk?
Statistische gegevens kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat het vaste forfaitaire percentage om...
12-08-2021 | Subsidieregeling 'NL leert door' voortgezet
Via de subsidieregeling ‘NL leert door’ kan ook dit jaar subsidie worden aangevraagd voor...
11-08-2021 | Drankje bij toegangsticket, hoog of laag btw-tarief?
Als u verschillende prestaties aanbiedt, kunnen die voor de btw onder omstandigheden toch als...
10-08-2021 | Vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 van start
In de eerste week van augustus is de vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het...
06-08-2021 | Belastingheffing box 3 buitensporige last?
Als u moet interen op uw vermogen om de verschuldigde belasting te kunnen betalen, is dit een...
05-08-2021 | Hoge Raad beperkt aftrek btw op woning met zonnepanelen
Als u uw woning voorziet van zonnepanelen, is de btw op deze zonnepanelen in beginsel aftrekbaar. Of...
04-08-2021 | Loket NOW is per 26 juli opengegaan
Vanaf maandag 26 juli kunnen werkgevers opnieuw NOW aanvragen. Dit keer betreft het de NOW voor de...
04-08-2021 | Subsidie emissieloze bedrijfsauto aangepast
De levertijden voor emissieloze bedrijfsauto's zijn de afgelopen tijd behoorlijk opgelopen. In verband...
02-07-2021 | Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober
Bedrijven kunnen langer uitstel van betaling krijgen van hun belastingschulden. Dit heeft...
01-07-2021 | Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting
Besturen van verenigingen en stichtingen krijgen met ingang van 1 juli van dit jaar met extra regels...
29-06-2021 | Eigen maaltijden ondernemer aftrekbaar?
Als ondernemer bent u vast wel eens onderweg naar een congres of klant. Waarschijnlijk maakt u dan ook...
28-06-2021 | Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat?
Over de hoogte van de te betalen transitievergoeding kan discussie ontstaan. Zeker als een bedrijf op...
28-06-2021 | Vraag voor 1 juli uitstel van betaling aan
Heeft u door de coronacrisis moeite met het betalen van uw belastingschulden, dan kunt u tot en met 30...
25-06-2021 | Per 1 juli wijzigt termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst
Een werkgever is verplicht om een oproepkracht in de dertiende maand dat deze voor hem werkzaam is een...
24-06-2021 | Bij zonnepanelen ook aftrek btw deel woning?
Als een particulier zonnepanelen plaatst, kan hij de btw erop terugvragen. Maar geldt dat ook voor een...
22-06-2021 | Eénloketsysteem btw niet voor fiscale eenheid
Vanaf 1 juli dit jaar gaat de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce gelden en komen er nieuwe regels...
21-06-2021 | Kabinet maakt premieverlaging AWf bekend
Het kabinet heeft de premieverlaging van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) bekend gemaakt. De...
17-06-2021 | Alsnog NOW voor eerdere kwartalen? Deadline 16 juli!
Ondernemers die nog geen NOW aanvroegen voor de perioden vanaf oktober 2020, kunnen dit nu alsnog...
16-06-2021 | Uiterlijk 31 juli berekening tegemoetkomingen Wtl
Als u als werkgever recht heeft op tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)...
14-06-2021 | Wat wilt u weten over de digitale bewaarplicht?
Ondernemers dienen hun administratie in beginsel zeven jaar te bewaren. Administraties zijn...
11-06-2021 | Vraag tijdig de Subsidie praktijkleren aan!
Bedrijven die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Deze...
28-05-2021 | UNP corona update
Gisteren heeft het kabinet besloten om de maatregelen die zijn genomen om de financiële gevolgen...
21-05-2021 | Ook vergoeding voor zelf betaalde kinderopvang
Ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen en de opvang van hun kinderen dus zelf betalen, kunnen een...
20-05-2021 | Geef voor 1 juni omzetverlies voor TVL door
Heeft u vorig jaar voor de periode juni-september TVL aangevraagd en gekregen, dan moet u...
19-05-2021 | Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 verhoogd
Het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2021 wordt het verhoogd naar...
18-05-2021 | Maak tijdig bezwaar tegen box 3 2020
Ook de bezwaren tegen de box 3-heffing in de inkomstenbelasting 2020 zijn weer aangewezen als massaal...
17-05-2021 | Verleng uw uitstel van betaling voor 1 juli
Ondernemers die vanwege corona voor drie maanden bijzonder uitstel van betaling van hun...
26-04-2021 | Meerdere auto’s, hoogste bijtelling?
Als aan een werknemer meerdere auto’s ter beschikking worden gesteld, geldt in beginsel ook voor...
23-04-2021 | Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen
Vanaf 1 juli dit jaar gaat de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce gelden en komen er nieuwe regels...
21-04-2021 | Voorkom belastingrente met snelle aangifte of aanvraag voorlopige aanslag
Als u verwacht dat u over het jaar 2020 inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet betalen of...
15-04-2021 | Belastingvrij fit blijven met personal coach?
Corona en de opdracht om zoveel mogelijk thuis te werken, zijn voor sommigen niet bevorderlijk voor de...
14-04-2021 | Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV
Als u in 2020 recht had op het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd lage-inkomensvoordeel of het...
12-04-2021 | Per 2022: gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
Het ouderschapsverlof is nu in de meeste gevallen nog onbetaald. Maar dat gaat wijzigen. De bedoeling...
09-04-2021 | Vanaf 12 april hoger veiligheidsniveau eHerkenning voor TVL
Ondernemers die vanaf 12 april de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan willen vragen en eHerkenning...
08-04-2021 | Thuiswerken: wat is onbelast en wat niet?
Vanwege corona werkt Nederland zoveel mogelijk thuis. Maar kunt u als werkgever uw personeel hiervoor...
07-04-2021 | 'Lager gebruikelijk loon dan minimumloon ook mogelijk'
Een dga moet jaarlijks een zogeheten ‘gebruikelijk loon’ uit uw bv opnemen. Dit moet in...
06-04-2021 | Aanvraag TVL Q1 2021 met 2 weken verlengd
Ondernemers kunnen de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021 langer...
01-04-2021 | Subsidie voor verplicht afgelaste evenementen
Voor evenementen die tussen 1 juli en 31 december van dit jaar worden georganiseerd maar vanwege...
30-03-2021 | Subsidie voor specifieke coronabanen in zorg
Er is een nieuwe subsidie beschikbaar voor zogenaamde ‘coronabanen’ in de zorg. Het...
29-03-2021 | Belastingheffing bij partner van ondernemer met Tozo
Ondernemers die in 2020 een Tozo-uitkering ontvingen en een partner hebben, kunnen bij de aangifte...
26-03-2021 | WBSO uiterlijk 31 maart melden
Heeft u in 2020 WBSO aangevraagd, dan dient u uiterlijk 31 maart van dit jaar het aantal uren en...
25-03-2021 | Eerste vaststellingen TVL Q4 2020 naar ondernemers
De eerste verzoeken ter vaststelling van het omzetverlies over het vierde kwartaal (oktober t/m...
22-03-2021 | Postcoderoosregeling voor duurzame energie vervangen door subsidieregeling
De fiscale Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, oftewel de Postcoderoosregeling, vervalt...
19-03-2021 | Hoe bepaalt u de WOZ-waarde van uw bedrijfspand?
Omdat de WOZ-waarde van uw bedrijfspand als grondslag geldt voor fiscale afschrijving en de heffing...
18-03-2021 | NL leert door: sectoraal maatwerk mogelijk
Het kabinet wil werknemers ondersteunen in hun kansen op nieuw werk. In 2020 zijn de regelingen...
17-03-2021 | Lagere WOZ-waarde bedrijfspanden vanwege corona?
De coronacrisis heeft flinke gevolgen voor burgers en bedrijven. Met name de horecasector is zwaar de...
16-03-2021 | Geen voorschot TVL kleine bedrijven
Kleine ondernemers met meer dan € 1.500 aan vaste lasten per kwartaal, maar minder dan €...
15-03-2021 | Vanaf 15 maart definitieve aanvraag tweede periode NOW
Werkgevers met een omzetverlies door corona kunnen vanaf 15 maart de definitieve aanvraag indien voor...
12-03-2021 | Let op deadline 14 maart voor NOW Q1!
Werkgevers met een omzetdaling vanwege corona kunnen nog tot en met 14 maart 2021 NOW aanvragen voor...
11-03-2021 | TONK-loketten per 1 maart open
Naar verwachting hebben gemeenten de lokketten waar de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten...
08-03-2021 | Aanvraagperiode definitieve NOW-berekening verlengd
Werkgevers krijgen meer tijd om de definitieve aanvraag voor de NOW, de tegemoetkoming in de...
04-03-2021 | Publicatieplicht ANBI ook via CBF-Erkenningspaspoort
Sinds 1 januari 2021 moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) voor de...
02-03-2021 | Is bezwaar WOZ-waarde in uw geval nuttig?
Binnenkort valt de WOZ-beschikking met daarop de WOZ-waarde van uw woning weer op de mat. Vindt u de...
01-03-2021 | Nieuwe subsidieregeling voor inzet schone vrachtauto's
Er is een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor de inzet van schone vrachtauto’s in het kader...
26-02-2021 | Meldpunt voor achterstallige betalingen
Mkb-ondernemers die niet tijdig betaald worden door een onderneming die kwalificeert als grootbedrijf,...
28-01-2021 | UNP update nieuwe coronamaatregelen
In dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van de recente kabinetsmaatregelen om de...
27-01-2021 | Vpb-vrijstelling of belastingplicht voor vereniging of stichting
Verenigingen en stichtingen die een onderneming drijven, zijn bij lage winsten vrijgesteld van...
26-01-2021 | Heeft u recht op twee procent of vrijstelling overdrachtsbelasting?
De Belastingdienst heeft op zijn site verklaringen beschikbaar gesteld voor degenen die het lage...
20-01-2021 | Houd uw WOZ-beschikking weer goed in de gaten
Nog even en de nieuwe WOZ-beschikkingen vallen weer in de bus. Door de sterke waardestijging van...
19-01-2021 | Subsidie elektrische auto, wees er snel bij!
Er is dit jaar weer subsidie beschikbaar voor particulieren die een elektrische auto aanschaffen....
18-01-2021 | Nieuw jaar, nieuwe hogere schenkvrijstelling
Met een nieuw jaar is er ook weer een nieuwe schenkvrijstelling. Deze is vanwege corona extra met...
14-01-2021 | Special Lonen 2021
Hierbij treft u aan de Special Lonen 2021.  Download nu het PDF-bestand met alle informatie.
13-01-2021 | Let op bij uw laatste btw-aangifte van 2020!
Nog even en u moet de laatste btw-aangifte van 2020 indienen. Daarbij is het opletten geblazen, want...
17-12-2020 | UNP corona update
De coronamaatregelen gelden weer in extreme mate. Dat betekent voor veel ondernemers wederom een grote...
04-12-2020 | Volgend jaar extra belastingvrij schenken
Volgend jaar, in 2021, wordt de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen en aan derden eenmalig met...
03-12-2020 | Voorstel voor betere bescherming online kopers
Consumenten die online kopen, moeten beter worden beschermd. Daarvoor heeft staatssecretaris Keijzer...
01-12-2020 | Einde belastingvrije reiskostenvergoeding per 1 januari 2021
Aan werknemers die thuiswerken vanwege corona, mag de belastingvrije vaste vergoeding voor kosten van...
01-12-2020 | Special Eindejaarstips 2020
Hierbij treft u aan de Special Eindejaarstips 2020. Download nu het PDF-bestand met alle informatie.
27-11-2020 | Uiterlijk 2 december aanmelden voor KOR
Wanneer u vanaf 1 januari 2021 gebruik wilt maken van de kleineondernemersregeling (KOR), dan moet u...
26-11-2020 | Vergoeding eHerkenning via online formulier
Organisaties die zich niet kunnen inschrijven bij de Kamer van Koophandel én aangifte voor de...
25-11-2020 | Werkkleding winkelpersoneel onbelast vergoeden?
Ondernemers in de detailhandel voorzien hun personeel vaak van werkkleding. Kan dit onbelast en onder...
12-11-2020 | Boete Arbowet met terugwerkende kracht verlaagd?
Als u na een overtreding van de arbeidsomstandighedenwetgeving een bestuurlijke boete krijgt opgelegd...
10-11-2020 | NL leert door: in november gratis online leren
Het kabinet wil werknemers ondersteunen in hun kansen op nieuw werk. Later dit jaar is het daarom...
09-11-2020 | Donatie aan lokale sportclub of goed doel?
Wilt u als particulier een bepaald goed doel een financiële steun in de rug geven? Dan kunt u...
09-11-2020 | Zakelijke auto wordt tijdelijk niet gebruikt, toch bijtelling?
Als aan een werknemer of ondernemer een auto ter beschikking staat, is de bekende bijtelling van...
06-11-2020 | Compensatieregeling transitievergoeding gedeeltelijk uitgesteld
Het kabinet stelt de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door...
05-11-2020 | Toetsing RI&E niet verplicht voor kleinere werkgever
Kleinere werkgevers met maximaal 25 werknemers hoeven hun risico-inventarisatie en -evaluatie...
04-11-2020 | Opzegtermijn valt ook onder transitievergoeding
Wilt u afscheid nemen van een werknemer? Dan is het is van belang goed te kijken naar de van...
02-11-2020 | Vakantiedagen
Werknemers stellen door de corona hun vakantie uit en nemen daarom geen vakantiedagen op. Hiervoor...
28-10-2020 | Nieuwe UWV-uitvoeringsregels ontslagprocedure en ontslag
Wat zijn de regels voor het aanvragen van ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige...
27-10-2020 | Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021
Per 1 januari 2021 bedraagt het brutominimumloon € 1.648,80 per maand, € 388,80 per week en...
26-10-2020 | Dit jaar nog belastingvrij schenken?
Als u uw kinderen, kleinkinderen of iemand anders een schenking doet, moet hierover tot 40% belasting...
23-10-2020 | Rechter tikt oneerlijke overheid op de vingers
Dat burgers en ondernemers zich aan de wet moeten houden, spreekt vanzelf. Dat geldt echter ook voor...
22-10-2020 | Doorschuiven subsidieaanvraag elektrische auto stopt
Het is binnenkort niet meer mogelijk een subsidieaanvraag voor een nieuwe elektrische auto door te...
21-10-2020 | Extra verlaging Aof-premie voor kleine werkgever in 2022 en 2023
Kleine werkgevers ontvangen in 2022 en 2023 eenmalig een extra verlaging van hun Aof-premie...
15-10-2020 | Pas op met het verstrekken van leningen aan particulieren
Het uitlenen van geld aan consumenten is aan strenge regels gebonden. Voor u er erg in heeft wordt u...
14-10-2020 | Verdere voorwaarden BIK bekend
Het kabinet heeft de vormgeving van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) bekendgemaakt. De...
12-10-2020 | Aftrekposten in 2021 verder verlaagd
Het percentage waarmee de meeste aftrekposten volgend jaar kunnen worden verrekend met het inkomen,...
09-10-2020 | Kabinet verduidelijkt regels investeringsaftrek KIA
Het kabinet heeft de regels rond de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA)...
17-09-2020 | Special Miljoenennota 2021
Hierbij treft u aan de Special Miljoenennota 2021. Download nu het PDF-bestand met alle informatie.
07-09-2020 | Compensatie transitievergoeding slapend dienstverband? Voor 1 oktober aanvragen
U kunt tot 1 oktober 2020 compensatie aanvragen wanneer u transitievergoeding hebt betaald aan een...
04-09-2020 | Wijziging btw-heffing afstandsverkopen in 2021
De btw-heffing op afstandsverkopen, zoals verkopen via internet, gaat in 2021 voor EU-lidstaten...
03-09-2020 | Nieuwe bedragen LIV en jeugd-LIV
Ook dit jaar kunt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor werknemers met een...
28-08-2020 | Check op aftrek lijfrente 2018
De Belastingdienst heeft brieven verstuurd inzake de aftrek van lijfrentes over 2018. Een check wordt...
27-08-2020 | Vallen extra inkomsten uit loondienst onder winst zzp’er?
Veel zzp’ers hebben, naast hun reguliere werkzaamheden, een extra parttimebaan in loondienst....
26-08-2020 | Rechter niet akkoord met rekenrente pensioen lager dan 4%
Bij de opbouw van pensioenverplichtingen moeten ondernemers de toekomstige pensioenschuld berekenen...
25-08-2020 | Maaltijdbezorging: cao horeca of toch contractcatering?
De coronacrisis had direct grote gevolgen voor de horecabranche. Veel van de normale...
24-08-2020 | Onzakelijke lening komt dga duur te staan
Als een dga aan zijn bv een lening verstrekt, is een eventueel verlies op de lening in beginsel bij de...
21-08-2020 | NOW terugbetalen of niet? Check het online
Heeft u als ondernemer in deze coronacrisis de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid,...
19-08-2020 | ‘Bruto = Netto’ voor uw vakantiekracht!
Het is vakantietijd en dus maken veel werkgevers weer gebruik van vakantiekrachten. Geldt dit ook voor...
18-08-2020 | Extra uitstel loonaangifte vanwege eHerkenning
Organisaties die tot 1 augustus van dit jaar uitstel hebben gekregen voor het indienen van de...
17-08-2020 | Aftrek geringe beloning meewerkende partner toestaan?
Als uw partner meewerkt in uw bedrijf, kunt u de hiervoor betaalde beloning aftrekken van de winst....
14-08-2020 | Vanaf 2021 vergoeding transitiekosten bij bijzonder einde onderneming
Als u uw bedrijf gedwongen moet beëindigen vanwege bijvoorbeeld ziekte, kunt u onder voorwaarden...
13-08-2020 | Een verbetertraject aanbieden…formaliteit of niet?
Heeft u een werknemer die niet functioneert zoals het zou moeten? Dan mag u deze werknemer niet zomaar...
11-08-2020 | Wat als uw aanvraag Tozo of NOW wordt afgewezen?
Is uw Tozo- of NOW-aanvraag afgewezen? En bent u het oneens met deze beslissing? Dan is het belangrijk...
10-08-2020 | Waar ligt de ondergrens voor een navorderingsaanslag?
Om irritatie bij belastingplichtigen te voorkomen, legt de Belastingdienst pas vanaf een bepaald...
07-08-2020 | Ook subsidie voor amateursportclubs vanwege corona
Omdat ook amateursportorganisaties te lijden hebben gehad onder het coronavirus, is er ook voor hen...
06-08-2020 | Corona: ruimere vrijstelling BPM en MRB bij kort gebruik
Als u, als inwoner van Nederland, in een auto met een buitenlands kenteken in Nederland rijdt, moet u...
05-08-2020 | Een webshop, welke verplichtingen zijn er?
Veel ondernemers onderschatten de verplichtingen die verbonden zijn aan de verkoop via een webshop....
04-08-2020 | Check uw beschikking LIV en LKV
Werkgevers die in 2019 in aanmerking kwamen voor het lage-inkomensvoordeel of loonkostenvoordeel...
28-07-2020 | Verruiming aftrek scholingskosten van transitievergoeding
Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk om kosten die de werkgever heeft gemaakt voor activiteiten ter...
27-07-2020 | UBO-register vanaf 27 september openbaar
Het is de bedoeling dat het UBO-register dit jaar vanaf 27 september openbaar wordt. Dit maakten de...
24-07-2020 | Wat als een werkgever te veel loon uitbetaald bij ziekte?
Stel dat een werkgever er achteraf achter komt dat hij te veel loon heeft uitbetaald? Heeft hij dan de...
23-07-2020 | Geen beschikking? Dan betaalt u geen invorderingsrente
Als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt, bent u invorderingsrente verschuldigd. Deze moet bij...
22-07-2020 | Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door?
Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Gaat uw werknemer met vakantie naar een land met code...
21-07-2020 | NL leert door: bij- of omscholen via de NOW-regeling
Als u NOW 2.0 aanvraagt, heeft u als werkgever de inspanningsverplichting om ondersteuning te geven...
20-07-2020 | Ook rentevergoeding Belastingdienst bij eigen fout
Als u te veel belasting heeft betaald, krijgt u hierover volgens bepaalde richtlijnen rente vergoed....
17-07-2020 | Weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel
De weg is vrij voor een nieuw pensioenstelsel nu het ledenparlement van de FNV zaterdag 4 juli heeft...
16-07-2020 | Einde bedrijf door pensioen of ziekte? Per 2021 compensatie transitievergoeding
Staakt u uw bedrijf door pensionering of ziekte? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op...
15-07-2020 | Welke verklaring heeft u nodig voor de NOW?
Er heerst veel verwarring over de verplichting om een verklaring te overleggen indien een ondernemer...
14-07-2020 | Werkgever hoeft mondkapjes voor OV niet te vergoeden
Een werknemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij naar het werk reist....
13-07-2020 | Eind augustus besluit over derde steunpakket
Het kabinet beslist eind augustus of er opnieuw steunmaatregelen voor het bedrijfsleven worden...
10-07-2020 | Subsidie praktijkleren vanaf 1 juli aanvragen
Heeft u het afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden aan een student, dan kunt...
09-07-2020 | Bewijs privékilometers? Ook achteraf opgestelde rittenstaat mag
Wie in een auto van de zaak rijdt, heeft met de bekende bijtelling te maken. Wilt u die bijtelling...
07-07-2020 | Plan voor nieuwe belasting box 3 van de baan
Het plan om inkomsten uit sparen en beleggen anders te belasten, ook wel de ‘spaartaks’...
06-07-2020 | Kabinet wil snellere betaling voor mkb
Het kabinet wil dat het grootbedrijf facturen van mkb-bedrijven sneller betaalt. Daarom wordt gewerkt...
03-07-2020 | Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof mogelijk
Als werkgever kunt u voor uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit extra verlof geldt...
24-06-2020 | Inkomsten uit Airbnb toch belast?
Wereldwijd verdienen vele duizenden personen door verhuur van hun woning of enkele kamers een aardig...
23-06-2020 | Subsidie voor elektrische auto definitief
De subsidie voor particulieren die een volledig elektrische auto kopen is definitief en gaat gelden...
22-06-2020 | Bezitseis BOR? Hoge Raad ander standpunt dan staatssecretaris
De Hoge raad oordeelt anders dan de staatssecretaris over de bezitseis in het geval dat aandelen zijn...
19-06-2020 | Transitievergoeding: wat zijn de regels?
Werkgevers moeten bij ontslag, ook om bedrijfseconomische redenen, werknemers een transitievergoeding...
18-06-2020 | Dga: maximaal lenen bij eigen bv kan tot 2023
Dga: maximaal lenen bij eigen bv kan tot 2023 Dga’s die meer dan € 500.000 lenen bij...
10-06-2020 | Nieuwsbrief corona 10 juni
Inmiddels staat meer omlijnd vast hoe de verlenging en uitbreiding van de noodmaatregelen om de...
20-05-2020 | Let op bij verwerken vingerafdruk van werknemers
Bijzondere persoonsgegevens Biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk, zijn bijzondere...
12-05-2020 | Fiscale coronareserve en ontwikkelingen overige maatregelen
Fiscale coronareserve Om al op zo kort mogelijke termijn voorziene negatieve resultaten over...
29-04-2020 | Coronacrisis, nieuwe regelingen en verruiming bestaande regelingen
In de afgelopen periode zijn er in het kader van de bestrijding van de financiële gevolgen van de...
08-04-2020 | Geen melding betalingsonmacht bij uitstel vanwege coronacrisis
Er was tot op heden geen duidelijkheid over de melding betalingsonmacht. Via onze contactpersoon...
06-04-2020 | NOW-loket opengesteld
Het aanvraagloket voor de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten) is opengesteld. De regeling...
01-04-2020 | NOW-regeling bekend gemaakt
De inhoud en voorwaarden van de NOW-regeling (subsidie loonkosten) om de financiële gevolgen voor...
31-03-2020 | NOW-regeling en eHerkenning
Zojuist is de NOW-regeling (subsidie personeelskosten vanwege coronacrisis) gepubliceerd. Inhoudelijk...
30-03-2020 | Update crisismaatregelen
Inmiddels zijn er een aantal ontwikkelingen geweest met betrekking tot de maatregelen die zijn...
23-03-2020 | Veel gestelde vragen inzake door overheid genomen maatregelen om financiele gevolgen van de coronacrisis te verzachten
Naar aanleiding van veel gestelde vragen informeren wij u onderstaand inzake de door de overheid en...
20-03-2020 | Recente ontwikkelingen wat betreft de aangekondigde maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten
Uitstel betaling voor drie maanden Het kabinet heeft de voorwaarden voor het aanvragen van...
18-03-2020 | Economische maatregelen - Coronacrisis
Gisteravond zijn uitzonderlijke economische maatregelen aangekondigd om de financiële lasten van...
13-03-2020 | Check berekening LIV en LKV
Als u als werkgever recht heeft op bepaalde tegemoetkomingen in de loonkosten, ontvangt u hierover...
12-03-2020 | Beperk commerciele schade door coronavirus
Het coronavirus heeft ook Nederland bereikt en kan dus gevolgen hebben voor uw onderneming....
11-03-2020 | Strenger toezicht Belastingdienst op zzp’ers bouw en zorg
De Belastingdienst start in een deel van de bouw- en zorgsector met specifiek toezicht voor wat...
28-02-2020 | Nieuwe bestelauto? Zorg voor een nieuwe verklaring
Als u een bestelauto met een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ in het jaar...
27-02-2020 | Adviseur Hoge Raad: KIA verdelen onder vennoten
De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, vindt dat bij een investering door een...
26-02-2020 | Profiteert u ook van hersteloperatie kindgebonden budget?
De fiscus heeft in het verleden in een flink aantal gevallen te weinig kindgebonden budget uitbetaald....
25-02-2020 | Meedoen met de KOR? Aanmelding uiterlijk 3 maart!
Blijft uw omzet dit jaar onder de € 20.000, dan kunt u deelnemen aan de vernieuwde...
24-02-2020 | Leg partneralimentatie altijd vast
Als echtgenoten of partners uit elkaar gaan, is een afgesproken partneralimentatie in beginsel...
21-02-2020 | Internationale handel? Verplicht btw-identificatienummer op factuur
Per 1 januari 20202 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende...
20-02-2020 | Vrijstelling BOR tot aanslag vaststaat
De vrijstelling voor bedrijfsvermogen in de erf- en schenkbelasting geldt totdat de aanslag definitief...
19-02-2020 | Is uw WOZ-beschikking wel juist?
Binnenkort vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer op de mat. Onroerend goed is aanzienlijk in waarde...
19-02-2020 | Aandachtspunten fiscale fietsregeling per 2020
Heeft u personeel die op de fiets naar het werk komt? Dan kunt u sinds 1 januari van dit jaar gebruik...
19-02-2020 | Forse stijging waarde verpachte landbouwgrond
Particulieren die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. Deze...
18-02-2020 | Uitstel loonaangifte vanwege problemen e-Herkenning
Moet u als rechtspersoon loonaangifte doen? Dan bent u verplicht dit vanaf dit jaar te doen met behulp...
18-02-2020 | Vanaf 1 juli subsidie elektrische auto
Vanaf 1 juli 2020 komt er een subsidie voor particulieren die een elektrische auto aanschaffen. Dit...
17-02-2020 | Gratis leasefiets via werkkostenregeling?
Per 1 januari 2020 bestaat een fiscaal vriendelijke regeling voor de leasefiets. Met behulp van de...
13-02-2020 | BOR bij schenken vastgoed-bv
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor vastgoed-bv’s blijft de gemoederen bezighouden. Onlangs...
12-02-2020 | Regeling onwerkbaar weer aangepast
Een werkgever hoeft geen loon te betalen als er sprake is van een buitengewone natuurlijke...
11-02-2020 | Geen onkostenvergoeding in plaats van gebruikelijk loon dga
Als dga of partner van een dga bent u verplicht ten minste een ‘gebruikelijk loon’ op te...
10-02-2020 | Hoe bereken je aftrekbare en niet-aftrekbare btw?
Als ondernemer mag u de aan u in rekening gebrachte btw aftrekken. Dat geldt echter niet als een deel...
07-02-2020 | Niet te veel reserves ANBI
In een zaak die onlangs voor het gerechtshof in Amsterdam speelde had de inspecteur de ANBI-status...
06-02-2020 | Aanvraag WBSO versoepeld
Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers flexibeler gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur- en...
05-02-2020 | Gebruik bestelauto onduidelijk? Geen bijtelling!
Ook voor het privégebruik van een zakelijke bestelauto geldt in beginsel gewoon de bekende...
03-02-2020 | Drie maanden extra voor bewijs vaste contracten
Per 1 januari 2020 is de WW-premie niet meer afhankelijk van de sector waarbinnen u werkzaam bent,...
31-01-2020 | Aftrekpost gemengde kosten: hoe bereken je die?
Gemengde kosten zijn in 2020 tot een vast bedrag van € 4.700 niet aftrekbaar van de winst. Dit...
29-01-2020 | Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet!
Als u in 2019 meer aan vergoedingen en verstrekking uitgaf dan de zogenaamde ‘vrije...
28-01-2020 | Aanpassing btw-regels fiets van de zaak
Sinds 1 januari van dit jaar is een nieuwe fiscale regeling van toepassing voor de fiets van de zaak....
27-01-2020 | Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000
Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk...
27-01-2020 | Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken?
Als u wilt, kunt u ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De meest gebruikte vrijstelling, die voor...
24-01-2020 | Uitzenden, payrolling of contracting? Voorkom verrassingen
Voor uitzenden, payrolling en contracting bestaan verschillende regels. Door de juiste regels toe te...
23-01-2020 | Personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte
Eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2019 indienen. Vergeet...
17-01-2020 | Eind 2020 eindigt overgangsrecht zuivere saldolijfrente
Personen die in het bezit zijn van een zuivere saldolijfrente, moeten er rekening mee houden dat het...
16-01-2020 | Special Lonen 2020
Hierbij treft u aan de Special Lonen 2020. Download nu het PDF-bestand met alle informatie.
15-01-2020 | Nieuwe Energielijst 2020 bekend
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst voor 2020 bekend gemaakt. De...
08-01-2020 | Uitspraak rechter KIA gunstig voor samenwerkingsverband
Samenwerkingsverbanden van ondernemers kunnen profiteren van een uitspraak van de rechtbank Gelderland...
06-01-2020 | Nabetaling kindgebonden budget vrij van erfbelasting
Vanwege een zogenaamde ontwerpfout is de wet inzake het kindgebonden budget onlangs gerepareerd. Door...
03-01-2020 | Meer wegenbelasting voor oudere diesels
De wegenbelasting voor oudere dieselauto’s gaat per 1 januari 2020 omhoog. Of voor een...
02-01-2020 | Een overbruggingslijfrente?
Stel, uw pensioendatum nadert en u kunt tot die tijd wel wat extra geld gebruiken. Als u dan een of...
30-12-2019 | Drie extra maanden voor administratie lage WW-premie
Werkgevers krijgen drie maanden extra tijd om te voldoen aan de administratieve verplichtingen die...
24-12-2019 | Hoeveel betaalt de fiscus mee aan het kerstpakket?
Traditiegetrouw ontvangen de meeste werknemers en relaties dit jaar weer een kerstpakket. Welk deel...
24-12-2019 | Hoog btw-tarief voor alcoholische dranken bij diner
Eten buiten de deur is belast met het lage btw-tarief van 9%. Dit geldt echter niet voor alcoholische...
20-12-2019 | Extra aftrekpost door aankoop lijfrente
Met name als u een hoger inkomen heeft, is het aantrekkelijk om door aankoop van een lijfrente een...
18-12-2019 | Hoge Raad geeft ruime uitleg aftrek hypotheekrente bij verhuizing
De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat een lening als eigenwoningschuld is aan te...
18-12-2019 | Ook nog scholingsaftrek in 2020 en 2021
De fiscale scholingsaftrek gaat verdwijnen, maar niet vóór 2022. Dat betekent dat de...
17-12-2019 | De transitievergoeding: dit wijzigt per 1 januari 2020
Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet brengt wijzigingen...
17-12-2019 | Fiscale voordelen? Nog minder dan één maand de tijd
De feestdagen komen eraan en 2019 is alweer bijna ten einde. Dit betekent dat u nog één...
13-12-2019 | Voorkom vermogensbelasting via spaar-bv
In box 3 betaalt u belasting over spaar- en beleggingsopbrengsten naar een verondersteld rendement....
09-12-2019 | Is grootscheepse verbouwing ook nieuwbouw?
Bij verkoop van onroerend goed is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt echter een...
06-12-2019 | Nog belastingvrij schenken in 2019?
Bij het naderen van de jaarwisseling vragen velen zich traditioneel af of het verstandig is ook dit...
04-12-2019 | Groen licht voor oprichting Invest NL
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de oprichting van Invest NL. Invest NL zal zich met name richten...
02-12-2019 | Ongebruikelijke transacties: dga aansprakelijk voor bv
Om witwassen en terrorisme te bestrijden, moeten onder andere ongebruikelijke transacties gemeld...
28-11-2019 | Btw-tip! Spaaracties: let op de btw
Ondernemers kunnen verschillende manieren bedenken om klanten aan zich te binden. Bijvoorbeeld door...
27-11-2019 | Haal het maximale uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Als ondernemers investeren, bestaat er vaak recht op de kleinschaligheidsaftrek (KIA). Door uw...
26-11-2019 | Pas vanaf 2020 op met concernregeling werkkostenregeling
Als u meerdere bv’s heeft en de werkkostenregeling gebruikt, kunt u ook de concernregeling...
25-11-2019 | WAB: nieuwe regels oproepkrachten
Per 1 januari 2020 treedt een groot deel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking, waaronder...
22-11-2019 | Eten tijdens winkeluren, belast of onbelast?
Tegenwoordig is het heel normaal dat winkelpersoneel ook wel eens 's avonds werkt. Kunt u uw...
20-11-2019 | Dit jaar nog snel dividend uitkeren?
Als u dit jaar dividend uitkeert, betaalt u 25% belasting in box 2. Volgend jaar stijgt dit tarief...
12-11-2019 | 20 november: deadline kleineondernemersregeling
De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw gaat volgend jaar veranderen. Wilt u gebruik maken van de...
12-11-2019 | Special eindejaarstips 2019
Hierbij treft u aan de Special Eindejaarstips 2019. Download nu het PDF-bestand met alle informatie.
08-11-2019 | WAB: checklist voor nieuwe arbeidsmarktregels
Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert er per 1 januari 2020 een aantal...
07-11-2019 | Bedrag minimumloon per 2020 bekend
Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2020 1,1% verhoogd. Het minimumloon komt daarmee op...
06-11-2019 | Transportbedrijf moet alle gewerkte uren uitbetalen
Een transportbedrijf moet alle gewerkte uren van de chauffeurs uitbetalen. De eerdere uitspraak die...
01-11-2019 | eHerkenning per 2020 verplicht voor loonaangifte
Ondernemers kunnen vanaf 2020 de aangifte loonheffingen alleen nog maar doen via het nieuwe portaal...
01-11-2019 | Gemiddelde premies WGA en ZW omhoog in 2020
De gemiddelde premie voor de WGA gaat in 2020 omhoog van 0,75% naar 0,76%. De gemiddelde premie voor...
31-10-2019 | Voorkomen bijtelling auto? Zware bewijslast
Als uw werknemers de bijtelling voor een ter beschikking staande auto van de zaak willen voorkomen,...
30-10-2019 | Eventjes langer werken. Meteen recht op extra loon?
Hoe zit het als uw werknemer het werk niet altijd afkrijgt binnen de werktijden? Er wordt dan soms...
28-10-2019 | Computer ten laste van de winst?
Als ondernemer kunt u de kosten van een zakelijk gebruikte computer ten laste van de winst brengen....
25-10-2019 | Is een plug-in hybride fiscaal nog interessant?
Elektrische auto’s zijn fiscaal nog steeds erg interessant, al wordt dat de komende jaren fors...
23-10-2019 | Nieuw btw-nummer voor zzp’er
Ondernemers met een eenmanszaak krijgen per 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer. Ze ontvangen hierover...
17-10-2019 | Geen overdrachtsbelasting bij zakelijke splitsing bv
Bij de verkrijging van onroerende zaken is door de verkrijger in beginsel overdrachtsbelasting...
15-10-2019 | Ook bij gebruik privéterrein wegenbelasting betalen?
Als u met uw auto gebruik maakt van de openbare weg, bent u wegenbelasting (MRB) verschuldigd. Maar...
14-10-2019 | Maaltijd op het werk, wat zijn de regels?
Als een werkgever zijn personeel voorziet van een maaltijd, behoort dit tot het loon. Voor de fiscus...
11-10-2019 | Openstelling SDE subsidie vanaf 29 oktober 2019
De tweede ronde voor het aanvragen van de SDE+ subsidie start dit jaar op 29 oktober 2019. De SDE+...
10-10-2019 | Wat is 'meer dan normaal vermogensbeheer'?
De successiewetgeving kent een interessante vrijstelling van erf- of schenkbelasting wanneer een...
09-10-2019 | Subsidie voor versnelde aanleg laadpleinen
Om de aanleg van elektrische laadpalen te versnellen stelt staatssecretaris Van Veldhoven (I&W)...
07-10-2019 | Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contracten
Vanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels...
04-10-2019 | Hypotheek aflossen? Denk aan peildatum vermogensbelasting
Nu de aftrek van hypotheekrente verder wordt beperkt en sparen nauwelijks meer iets oplevert, is het...
03-10-2019 | Hogere boete en lik op stuk bij ontbreken RI&E
De Inspectie SZW controleert bedrijven strenger op de aanwezigheid van een Risico-Inventarisatie &...
02-10-2019 | Scherpere regels rond giftenaftrek
Giften aan goede doelen zijn in beginsel aftrekbaar in box 1. Om misbruik van de regeling tegen te...
02-10-2019 | Wees alert op btw-fraude
Als u als ondernemer de door u betaalde btw in aftrek wilt brengen, dient u over facturen te...
30-09-2019 | Wat houdt de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering in?
Eind vorig jaar kwamen werkgevers, het kabinet en verzekeraars een convenant overeen inzake een 'MKB...
26-09-2019 | BOR: aandelen vijf jaar in bezit
Bij schenken moet de onderneming minimaal vijf jaar bij de schenker in bezit zijn. Dat heet de...
25-09-2019 | Eind derde kwartaal, nog iets reserveren?
Eind september is alweer het einde van het derde kwartaal. Boekhoudkundig en cijfermatig belangrijk,...
23-09-2019 | Nieuw procesrecht in handelszaken per 1 oktober 2019
Procederen in handelszaken - vorderingen boven de € 25.000 - zal voorlopig weer overal in...
19-09-2019 | Special Miljoenennota 2020
Hierbij treft u aan de Special Miljoenennota 2020. Download nu het PDF-bestand met alle informatie.
18-09-2019 | 2022: geen spaartaks tot € 440.000
Vanaf 2022 hoeven spaarders geen belasting te betalen over spaargeld tot een bedrag van €...
17-09-2019 | Eigenrisicodrager worden? Aanvragen voor 1 oktober!
Wanneer u per 1 januari 2020 eigenrisicodrager voor de ZW of WGA wilt zijn, dan moet u dat 13 weken...
13-09-2019 | Opletten bij wijziging auto van de zaak
Als een auto van de zaak ter beschikking staat, krijgt een werknemer met de bekende bijtelling te...
13-09-2019 | WOZ-waarde van een recreatieterrein?
Voor het vaststellen van de WOZ-waarde van een recreatieterrein bestaan aparte regels. Deze zijn ook...
12-09-2019 | Isoleren woning? Vraag vanaf 2 september subsidie aan
Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in...
11-09-2019 | Deadline Subsidie Praktijkleren 16 september!
Heeft u in het studiejaar 2018/2019 werknemers in dienst die gebruikmaken van een praktijk- of...
09-09-2019 | Nieuwe arbeidsmarktregels: wat komt later?
De Wet arbeidsmarkt in balans treedt voor het grootste deel op 1 januari 2020 in werking. Enkele...
06-09-2019 | Vpb minder omlaag, afbouw zelfstandigenaftrek’
Het kabinet heeft een flinke lastenverlichting voor burgers voor ogen. De rekening daarvoor moet onder...
05-09-2019 | WOZ-waarde recreatiewoning in- of exclusief btw?
Het normale btw-tarief bedraagt in Nederland 21%. Het is daarom nogal van belang te weten of de...
04-09-2019 | Leg studiekostenbeding werknemer nauwkeurig vast
Werkgevers nemen nogal eens de kosten van een studie van een werknemer voor hun rekening. Wilt u dat...
02-09-2019 | Btw-tip! Betaalde btw buitenland? Vraag deze voor 1 oktober terug
Ook dit jaar kan de btw worden teruggevraagd die in het buitenland over zakelijke uitgaven in 2018 is...
30-08-2019 | AVG: hoe beveilig je persoonsgegevens tegen digitale bedreigingen?
Cybercrime komt inmiddels vaker voor dan fietsendiefstal, zo blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche...
30-08-2019 | Wanneer geldt de verplichte loondoorbetaling van 3 uur bij een oproep van minder dan 3 uur?
Een werknemer heeft in twee gevallen recht op loon voor minimaal drie uur, ook als minder dan drie uur...
29-08-2019 | Agiostorting derdenrekening notaris valt in box 3
Als u het kapitaal in uw bv wilt vergroten, kan dit via een agiostorting. Gebruikt u voor deze...
29-08-2019 | Let op juiste toepassing taxatiewijzer
Voor het vaststellen van de WOZ-waarde van bedrijfspanden, maken gemeentes vaak gebruik van zogenaamde...
23-08-2019 | Fiscale controle? Vergaande bevoegdheden Belastingdienst
De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden inzake het uitvoeren van een fiscale controle bij uw...
21-08-2019 | Zware bewijslast voor fiscus bij werkkostenregeling
Volgens de werkkostenregeling, WKR, kunnen vergoedingen en verstrekkingen van een werkgever aan zijn...
19-08-2019 | Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten
Vanaf 30 december 2019 worden de ABU- en de NBBU-cao voor uitzendkrachten gelijkgetrokken. Als...
16-08-2019 | Wat is kunst volgens de fiscus?
Op kunstvoorwerpen is het lage btw-tarief van toepassing. Maar dat geldt niet voor alle...
15-08-2019 | Minder griffierechten bij kleine vorderingen
Het griffierecht voor civiele zaken in eerste aanleg wordt gewijzigd. Nu betalen ondernemers voor een...
14-08-2019 | Inkomsten uit verhuur deel woning onbelast
Verhuurt u als particulier af en toe een deel van uw woning aan derden? Volgens het gerechtshof in...
09-08-2019 | Massaal bezwaar heffing box 3 afgewezen
De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de vermogensrendementsheffing in box 3...
08-08-2019 | Formele eisen zijn er niet voor niets!
Onze belastingwetten kennen diverse formele eisen waaraan u zich dient te houden. Maar dat geldt ook...
07-08-2019 | Eenvoudige douaneaangifte voor zendingen tot 22 euro
Vanaf 2021 komt er een eenvoudige douaneregeling voor zendingen met een waarde van niet meer dan...
06-08-2019 | Beschikking tegemoetkomingen Wtl? Check deze!
De Belastingdienst verstuurt deze maand de beschikkingen voor 2018 inzake de Wet Tegemoetkomingen...
05-08-2019 | 500 km zijn bepalend of auto zakelijk is
Als u minder dan 500 kilometer privé met een auto rijdt, behoort deze verplicht tot het...
02-08-2019 | Nieuwe testmethode voor vaststellen BPM
Per 1 juli 2020 komt er een nieuwe testmethode voor het bepalen van de hoogte van de BPM op nieuwe...
31-07-2019 | Kosten aanschaf airco aftrekbaar?
Werkt u geheel of deels vanuit huis? Nu er weer een aantal zeer warme dagen voor de deur staan,...
29-07-2019 | Heeft uw kantoor al energielabel C?
Kantoren moeten vanaf 2023 ten minste over het energielabel C beschikken. Zo niet, dan mag u uw...
26-07-2019 | Brengt bijverdienste studiefinanciering in gevaar?
Studenten aan het mbo en sommige studenten aan het hbo of de universiteit mogen jaarlijks maximaal een...
25-07-2019 | Maatschap voor verrekenen btw? Mag dat?
Ondernemingen die vrijgestelde prestaties verrichten, kunnen de aan hun in rekening gebrachte btw niet...
24-07-2019 | Payrollen gaat veranderen per 1 januari 2020
De Wet arbeidsmarkt in balans, WAB, is inmiddels door het parlement aangenomen. Dit betekent dat er...
23-07-2019 | Factuurtips voor de horecaondernemer
Als horecaondernemer kunt u tegen complexe zaken aanlopen als het om uw facturen gaat. Denk...
22-07-2019 | Hoge Raad: welke eisen voor fiscale eenheid btw?
De Hoge Raad heeft in twee arresten duidelijk gemaakt welke eisen er gelden voor het bestaan van een...
22-07-2019 | Parkeren bij attractiepark, hoeveel btw?
Attractieparken kunnen zich tijdens vakanties verheugen op een grote belangstelling. Bezoekers komen...
19-07-2019 | Vakantiewoning in buitenland belast?
Als u een vakantiewoning bezit, betaalt u hierover belasting in Nederland. Ook een vakantiewoning in...
18-07-2019 | Recht op KIA bij investering buiten samenwerking?
Een belangrijke fiscale faciliteit voor het mkb is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De...
17-07-2019 | Wat te doen met de leaseauto bij ontslag werknemer?
Als een van uw werknemers uw bedrijf verlaat en in het bezit is van een leaseauto, betekent dit...
16-07-2019 | Wilt u een laadpaal voor uw klanten?
U bent van plan om een laadpaal te plaatsen, zodat uw klanten en relaties kunnen bijtanken. U wilt wel...
15-07-2019 | Vraag op tijd eHerkenning UWV aan!
Werkgevers die gebruik maken van diensten van het UWV, moeten vóór 1 november van dit...
12-07-2019 | Zelfstandigenaftrek niet naar keuze toepassen
Als u als ondernemer in de inkomstenbelasting voldoende uren in uw onderneming werkzaam bent, heeft u...
11-07-2019 | Biedt u uw kind vakantiewerk op uw bedrijf?
Als uw zoon of dochter op zoek is naar leuk vakantiewerk, is het wellicht een idee dat ze bij u in het...
11-07-2019 | Is toekomstige ontslagvergoeding al aftrekbaar?
Een werknemer heeft meestal recht op een zogeheten transitievergoeding als hij tegen zijn zin wordt...
10-07-2019 | Op vakantie met auto van de zaak? Bijtelling loopt door
Rijdt u een auto van de zaak? Dan kunt u de bijtelling niet ontlopen middels een verhuurconstructie...
09-07-2019 | Gebruikelijk loon dga € 45.000 of lager?
Als dga bent u verplicht een gebruikelijk loon uit uw bv op te nemen. Er zijn hiervoor duidelijke...
09-07-2019 | Verlies op rekening-courant aftrekbaar?
Als u als dga geld leent aan uw bv, kan een dergelijke lening aftrekbaar zijn op het moment dat...
08-07-2019 | Klimaatakkoord: bijtelling elektrische auto fors hoger
De bijtelling voor het privégebruik auto van de zaak gaat vanaf 2020 voor nieuwe elektrische...
05-07-2019 | Minimumtarief van € 16 voor zzp’er
Vanaf 2021 komt er een minimumtarief van € 16 voor zzp’ers. Met dit minimumtarief hoopt het...
05-07-2019 | Straks minder lang betalen voor uw ex?
Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat...
04-07-2019 | Hoge Raad: belasting op spaargeld niet reëel
Een verondersteld rendement van 4% op vermogen voor de jaren 2013 en 2014 is niet reëel. Dit...
04-07-2019 | Wordt uw factuur niet meer betaald? De btw-gevolgen
De btw op facturen die niet door uw klanten wordt voldaan, kan onder voorwaarden worden teruggevraagd....
03-07-2019 | Aftrek scholingsuitgaven blijft in 2020
De fiscale aftrek van scholingsuitgaven blijft ook volgend jaar nog bestaan. De regeling gaat naar...
28-06-2019 | ANBI: publiceer uw jaarcijfers voor 1 juli
Als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI, geniet u een aantal fiscale voordelen, maar u moet dan wel...
27-06-2019 | Special Lonen 2019 (update juni 2019)
Deze uitgave bevat actuele cijfers over onder meer het minimumloon, premiepercentages...
26-06-2019 | Bijbaantje? Gunstige regeling scholier!
De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een...
21-06-2019 | Verstrekte lening behoort meestal tot uw privévermogen
Als u als ondernemer een lening verstrekt aan een ander, is in vrijwel alle situaties sprake van een...
19-06-2019 | Auto zakelijk of privé? Niet zo maar switchen
Als u als ondernemer een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, behoort deze tot het...
18-06-2019 | Geen vrijstelling voor reserve VvE
Wie in het bezit is van een appartement, is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE)....
17-06-2019 | Subsidie praktijkleren aanvragen vanaf 2 juni
Heeft u leerlingen of studenten in dienst waarvoor u in aanmerking komt voor een subsidie...
14-06-2019 | Wel of niet sparen in de bv?
Uw inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. In deze box betaalt u meer belasting naarmate...
13-06-2019 | Vrijstelling reclamebelasting makelaars
Een gemeente kan reclamebelasting heffen voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de...
11-06-2019 | Nieuwe Arbeidswet gaat 1 januari 2020 in
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit betekent dat...
07-06-2019 | Energiebesparing rapporteren voor 1 juli
Bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektra of meer dan 25.000 m3 aan aardgas gebruiken, moeten...
07-06-2019 | Minder vakantiegeld dit jaar. Waarom?
Werknemers houden in veel gevallen dit jaar minder van hun vakantiegeld over dan vorig jaar. De...
06-06-2019 | Schenkvrijstelling eigen woning: spreiden?
Dit jaar kan belastingvrij een bedrag van € 102.010 worden geschonken indien de verkrijger de...
05-06-2019 | Winst doorverkochte woningen belast bij dga
Als u als particulier een woning met winst verkoopt, is deze winst niet belast. Dat is anders als er...
04-06-2019 | Fiscale vrijstelling letselschadevergoeding box 3?
Er komt onderzoek naar een mogelijke fiscale vrijstelling voor letselschadevergoedingen in box 3. Dit...
04-06-2019 | Nieuwe ketenregeling tijdelijke contracten
Het wetsvoorstel 'Wet arbeidsmarkt in balans' (WAB) heeft ook gevolgen voor de ketenregeling bij...
29-05-2019 | Bezwaren box 3-heffing opnieuw 'massaal bezwaar'
De Belastingdienst wijst alle bezwaarschriften tegen de heffing in box 3, de...
27-05-2019 | Niet-aftrekbare btw zakenauto verlaagt winst
Als u in een auto van de zaak rijdt, krijgt u met de bekende bijtelling te maken. Ook mag u vanwege...
27-05-2019 | Opletten met bezitseis BOR
Bij het erven of schenken van een onderneming kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de...
27-05-2019 | Wanneer valt een wilsrecht in box 3?
In box 3 zijn onze bezittingen belast, onder aftrek van onze schulden. Ook zogenaamde wilsrechten...
23-05-2019 | Recht op hypotheekrenteaftrek? Akte en andere bewijsstukken goed bewaren!
Voor de aftrek van hypotheekrente stelt de fiscus een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat u moet...
22-05-2019 | Extra aftrek: is het bedrijfsmiddel nog duurzaam?
Horecaondernemingen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, worden ook in 2019 fiscaal...
22-05-2019 | Noodzaak AVG-procedure privacyrechten!
Mkb-bedrijven moeten blijvend aandacht hebben voor de privacyrechten van medewerkers, klanten en...
21-05-2019 | Wat is de afschrijvingstermijn van zonnepanelen?
Ondernemers en particulieren schaffen massaal zonnepanelen aan, mede vanwege de fiscale voordelen....
17-05-2019 | Tussentijdse wijziging in deponering jaarrekening 2018
In de software van de Kamer van Koophandel is een wetswijziging niet tijdig verwerkt, omdat het...
16-05-2019 | Fake-mails van de belastingdienst in omloop
Wij hebben geconstateerd dat er mails in omloop zijn waarbij het lijkt of u een betalingsachterstand...
15-05-2019 | Eerste Kamer ook akkoord met spoedreparatie fiscale eenheid
Het wetsvoorstel inzake de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid is nu ook door de...
15-05-2019 | Salderingsregeling zonnepanelen na 2023 geleidelijk afgebouwd
Particulieren kunnen na 2023 een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid....
10-05-2019 | Wettelijke vakantiedagen 2018 vervallen op 1 juli
De wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2018 hebben opgebouwd, vervallen per 1 juli 2019....
09-05-2019 | Doorstart failliete winkelketens moeilijker
De Hoge Raad heeft bepaald dat curatoren bij een faillissement niet zonder toestemming van...
08-05-2019 | Nieuwe bedragen minimumloon per 1 juli 2019
Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2019 verhoogd naar € 1635,60 bruto per maand. Verder...
07-05-2019 | UNP accountants adviseurs is uitgebreid met IPN interim professionals!
Wat doet IPN? U kunt bij IPN terecht met uw bedrijfskundige vraagstukken. Van het leveren van...
03-05-2019 | Lening dga aan bv: zakelijk of privé?
Bij bv's die in financiële moeilijkheden verkeren, schiet de dga nogal eens te hulp. De dga sluit...
02-05-2019 | Alleen nog e-facturen naar overheid
Als u een gemeente of onderwijsinstelling als klant of opdrachtgever hebt, moeten deze organisaties...
01-05-2019 | Check bijtelling aangifte 0%-emissie auto uit 2013
Heeft u als ondernemer een volledig elektrische auto uit 2013? En heeft u voor 11 april van dit jaar...
30-04-2019 | Forensenbelasting voor uw vakantiewoning?
Gemeenten kunnen forensenbelasting heffen aan eigenaren van (vakantie)woningen die zelf niet in de...
29-04-2019 | Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap
De inkomensafhankelijke combinatiekorting, IACK, is een heffingskorting die is bedoeld te stimuleren...
29-04-2019 | Vrijgestelde vergoeding zakenreis verhoogd
Wat kunt u aan uw werknemers onbelast vergoeden als zij een zakenreis in binnen- of buitenland maken?...
26-04-2019 | Voorkom belastingrente met voorlopige aanslag
De huidige lage rentestand heeft geen invloed op de hoogte van de belastingrente. Die bedraagt op dit...
25-04-2019 | Btw-tip! Verhuur van vakantiewoning? Let op de btw
De Belastingdienst beschouwt elke Nederlander die een vakantiewoning verhuurt met als doel om hier...
24-04-2019 | Ook fiscaal voordeel bij voortgezette onderneming
Als iemand een bedrijf erft of geschonken krijgt, bestaat er onder voorwaarden recht op een fiscale...
23-04-2019 | Vanaf 1 april belastingrente over btw-teruggaaf
Als u als ondernemer in een bepaald jaar te veel btw op uw aangifte hebt afgedragen, kunt u dit bij...
18-04-2019 | Bijtelling gebruikte importauto in strijd met Europees recht?
De bijtelling voor het privégebruik van een gebruikte geïmporteerde auto van de zaak is...
17-04-2019 | Extra btw terug op pand met zonnepanelen
Als u zonnepanelen plaatst, kunt u als ondernemer maar ook als particulier de btw hierop terugkrijgen....
16-04-2019 | Aansprakelijkheid belastingschulden bij inlenen
In de fiscale wetgeving kunt u voor belastingschulden aansprakelijk gesteld worden als u personeel...
16-04-2019 | Geen btw bij voucher voor product tot € 15
Als een ondernemer gratis producten verstrekt of waardebonnen waarvoor een product kan worden...
16-04-2019 | Nieuwe kleineondernemersregeling. Meld u 1 juni aan!
U kunt zich vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de kleineondernemersregeling....
16-04-2019 | Wel of geen btw berekenen bij medische diensten
Medische diensten zijn in beginsel vrijgesteld van btw. Dat is ook het geval als deze diensten via een...
12-04-2019 | Bewaar uw administratie op de juiste wijze
Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. In beginsel bent u vrij te bepalen hoe u...
11-04-2019 | WOZ-waarde bedrijfspand: wat kunt u afschrijven?
Als het goed is, heeft u onlangs uw WOZ-beschikking voor 2019 ontvangen. De WOZ-waarde van uw...
25-03-2019 | Recht op zelfstandigenaftrek bij weinig omzet?
De Belastingdienst heeft ondernemers met een omzet van minder dan € 5.000 een brief gestuurd...
22-03-2019 | Pech onderweg, wat mag u vergoeden?
In de winter hebben sommige auto's moeite om 's morgens te starten. Of ze scheiden er onderweg mee...
20-03-2019 | UNP wint procedure over de werkkostenregeling
UNP accountants adviseurs heeft een procedure gewonnen van de belastingdienst inzake de...
19-03-2019 | Niet-afgedragen loonheffing dga is geen loon
Als een bv de loonheffing inhoudt op het loon van de dga van de bv maar niet afdraagt aan de fiscus,...
18-03-2019 | Datalekken, wat leren we ervan?
20.881 datalekken zijn er in 2018 aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Vooral vanuit de sectoren...
13-03-2019 | Aandelen aan toonder niet meer anoniem te verhandelen
Aandelen aan toonder kunnen voortaan niet meer anoniem worden verhandeld. De Eerste Kamer is akkoord...
11-03-2019 | Schenkvrijstelling, ook als kosten al betaald zijn
De schenkbelasting kent een vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. Deze...
08-03-2019 | Controleer berekening LIV en LKV
Werkgevers die voor hun werknemers over het jaar 2018 in aanmerking komen voor het lage...
05-03-2019 | Fiscale wijzigingen voor de dga 2019
Een dga heeft, net als iedere andere werknemer, in 2019 te maken met lagere tarieven in de loon- en...
04-03-2019 | Voorlopige aanslag te hoog door dividenduitkering?
Als het goed is, heeft u in januari uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting weer ontvangen. Is...
01-03-2019 | Vanaf 2020 lage btw op digitale boeken?
Het kabinet streeft ernaar om in 2020 voor digitale boeken, kranten en tijdschriften het lage...
28-02-2019 | Btw-tip! Binnenkort op wintersport? Denk aan zakelijke facturen
Gaat u dit jaar ook weer op wintersport? Vergeet dan niet alert te zijn op zakelijke facturen. U kunt...
26-02-2019 | Reele rente bij hypothecaire lening aan uw kind
Als u uw kind geld leent voor de aanschaf van een woning, is de hypotheekrente voor uw kind in...
25-02-2019 | Meer rechten voor flexwerknemers
Flexwerknemers in de Europese Unie die meer dan 12 uur per maand werken, krijgen meer rechten. Het...
22-02-2019 | Akkoord spoedreparatie fiscale eenheid
De spoedreparatiewet inzake de fiscale eenheid is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze spoedreparatie...
22-02-2019 | Belangrijke waarschuwing
Wij horen de laatste tijd veel berichten over ondernemers en particulieren waarvan geld wordt...
21-02-2019 | Wat betekent de Brexit voor uw btw?
De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft btw-gevolgen als u zakendoet met...
20-02-2019 | Geen MIA-aftrek meer voor hybride auto
In 2019 krijgt u voor plugin-hybride auto's geen milieu-investeringsaftrek (MIA) meer. Voor volledig...
19-02-2019 | Straks minder lang betalen voor uw ex?
Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor het betalen van partneralimentatie naar beneden bijgesteld....
14-02-2019 | Fiscaal overgangsrecht bij harde Brexit
Staatssecretaris Snel van Financiën vindt het wenselijk om met fiscaal overgangsrecht, anders dan...
14-02-2019 | Uiterste betaaldatum loonaangifte periode 2 van 2019
De uiterste betaaldatum van de loonaangifte voor de 4-weken is eigenlijk altijd op de dinsdag of...
13-02-2019 | Werkkostenregeling per 2020 verruimd
Werkgevers mogen per 2020 meer uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun...
11-02-2019 | Let op: denk aan afrekening WKR
Uiterlijk in februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2018 plaats. Moet u...
11-02-2019 | Wijziging kantineforfait sportclubs
Vanwege de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019, is ook het...
07-02-2019 | Hogere vrijstelling bij schenking bedrijf
Dit jaar zijn de meeste belastingbedragen weer gecorrigeerd voor de inflatie. Dit betekent dat ook de...
06-02-2019 | Bonus of loon, wat is wijsheid?
Goed personeel is schaars, ook in de transportbranche. Voor een goede werknemer wilt u dus best wat...
04-02-2019 | Grote donaties moeten openbaar worden
De overheid wil dat donaties vanaf € 15.000 aan goede doelen voortaan openbaar worden. Een...
01-02-2019 | Uitbetaling heffingskortingen verder afgebouwd
Op de te betalen belasting over uw inkomen, mag u de heffingskortingen in aftrek brengen. Als u zelf...
31-01-2019 | Btw-tip! Vraag btw op zonnepanelen snel terug
Particulieren die zonnepanelen aanschaffen, kunnen de btw op de aanschafkosten terugkrijgen. Vanaf dit...
30-01-2019 | Mijn Belastingdienst vernieuwd
De site Mijn Belastingdienst is vanaf 22 januari 2019 vernieuwd. De belangrijkste wijziging is dat de...
28-01-2019 | Brexit en btw? Vraag voor februari vergunning aan
Voorkom dat u telkens bij invoer uit het Verenigd Koninkrijk (VK) aangifte moet doen en btw moet...
28-01-2019 | Openstelling SDE+ subsidie 12 maart 2019
De aanvraag voor een SDE+ subsidie start dit jaar op 12 maart. De SDE+ subsidie is bedoeld voor...
25-01-2019 | Auto van de zaak? Verdeel de bijtelling
Ondernemers in het mkb drijven hun zaak vaak samen met hun echtgenoot of partner. Als in die gevallen...
24-01-2019 | Start het nieuwe jaar met administratieve schoonmaak
Het nieuwe jaar is weer begonnen, wat betekent dat u een deel van uw administratie weer kunt...
14-01-2019 | Fiscale wijzigingen 2019 voor de ondernemer
Ook de Eerste Kamer heeft het Belastingplan voor volgend jaar goedgekeurd. Wat zijn de belangrijkste...
11-01-2019 | Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken
Alle eenmanszaken in Nederland krijgen uiterlijk per 2020 een nieuw btw-nummer. Het huidige btw-nummer...
09-01-2019 | Nieuwe afspraken loondoorbetaling bij ziekte
Na maanden van overleg met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars is overeenstemming...
08-01-2019 | Winstvrijstelling vereniging, hoe te berekenen?
Verenigingen en stichtingen zijn volgens de wet onder voorwaarden vrijgesteld van...
07-01-2019 | Brexit: 6 knelpunten bedrijf bij een 'no deal'
Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal de Europese Unie verlaten per 29 maart 2019. Als er dan geen akkoord...
04-01-2019 | Altijd prijs voor fiscus in Oudejaarsloterij
Ook dit jaar vindt de Oudejaarsloterij plaats, met een hoofdprijs van € 30 miljoen. Eén...
04-01-2019 | Uurvergoeding vrijwilligers omhoog
De uurvergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, gaat per 1 januari 2019 omhoog van...
03-01-2019 | Ook Eerste Kamer stemt in met Belastingplan 2019
Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het Belastingplan 2019 goedgekeurd. Alleen PVV, SP, PvdA,...
02-01-2019 | Btw bij voorbereiding deal aftrekbaar?
Als ondernemer kunt u uw activiteiten verder uitbreiden door bijvoorbeeld een overname van een bedrijf...
27-12-2018 | Hoe snel moet de Belastingdienst reageren op uw bezwaar?
Ondernemers die het niet eens zijn met een beslissing van de inspecteur, kunnen in bezwaar. De...
21-12-2018 | Zo blijft de kerstborrel betaalbaar
Gaat u dit jaar rond de feestdagen weer borrelen of uit eten met uw personeel, zorg dan dat dat voor u...
20-12-2018 | Btw-aftrek op bouwkosten door zonnepanelen?
Een directeur-grootaandeelhouder bouwt een nieuwe woning, voor zakelijk en privégebruik. In de...
19-12-2018 | Overdracht aandelen onroerendgoed-bv? Geen overdrachtsbelasting
Bij schenking van onroerend goed dat tot een onderneming behoort, hoeft onder voorwaarden geen...
18-12-2018 | Loonkostenvoordeel lage inkomens? Nieuwe tarieven 2019
Heeft u werknemers in dienst met een laag loon? Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming in...
18-12-2018 | Nieuwe fiscale regels elektrisch rijden
De overheid wil het gebruik van volledig elektrische auto's nog steeds stimuleren. Daarom geldt er een...
14-12-2018 | Zonnepanelen niet mee in WOZ-waarde
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat zonnepanelen meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde...
14-12-2018 | Belastingdienst start nieuw portaal voor ondernemers
Op 3 januari 2019 start de Belastingdienst een nieuw portaal voor ondernemers waar zij zelf een aantal...
14-12-2018 | Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?
In 2019 gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen. Maar ook voor alle auto's,...
13-12-2018 | Belangrijkste btw-wijzigingen per 2019
Vanaf 1 januari 2019 gaat er nogal wat veranderen op btw-gebied. De belangrijkste zaken voor...
13-12-2018 | Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019
De nieuwe percentages voor de premies van de werknemersverzekeringen zijn vastgesteld voor het nieuwe...
13-12-2018 | Zakelijk schenken
In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen...
11-12-2018 | Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig?
In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd....
10-12-2018 | Zijn uw kosten wel zakelijk?
Als ondernemer zijn uw zakelijke kosten aftrekbaar van de winst. Maar wat nu als de inspecteur die...
07-12-2018 | Verbod privégebruik bestelauto? Op schrift!
Voor een bestelauto kan uw personeel de bekende bijtelling voorkomen door privégebruik te...
29-11-2018 | Special Eindejaarstips 2018
Hierbij treft u aan de Special Eindejaarstips 2018. Download nu het PDF-bestand met alle informatie.
22-11-2018 | Wijziging aangiftetijdvak nu doorgeven!
Werkgevers die per 1 januari 2019 willen wisselen van aangiftetijdvak voor de loonheffingen van vier...
21-11-2018 | Zeer luxe woning toch ondernemingsvermogen
Als een woning zowel zakelijk als privé gebruikt wordt, bent u in beginsel vrij de woning tot...
13-11-2018 | Afschrijven bedrijfsgebouw, wat valt hieronder?
Op bedrijfsgebouwen mag tegenwoordig nog maar beperkt worden afgeschreven. Daarom is van belang wat er...
07-11-2018 | Top 10 Eindejaartips 2018
Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen...
01-11-2018 | Optimaliseer uw investeringsaftrek
Als u als ondernemer dit jaar niet meer dan € 314.673 investeert, heeft u in beginsel recht op de...
01-11-2018 | WKR: houd dit jaar geen vrije ruimte over!
Iedere werkgever kan de werkkostenregeling toepassen op vergoedingen en verstrekkingen, zoals een...
31-10-2018 | Bouwterrein of niet?
Bij de levering van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Die bedraagt 2%...
26-10-2018 | Dividendtaks blijft, bedrag wel naar ondernemers
De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. In plaats hiervan worden er tal van...
24-10-2018 | Check waardering onroerend goed bij gebruik taxatiewijzer
Bij het vaststellen van de WOZ-waarde van onroerende zaken maken gemeenten voor bedrijfsmatig...
22-10-2018 | Op kenteken zetten bepalend voor BPM
Als u een auto uit het buitenland invoert, moet u BPM betalen. Daarbij is van belang op welk moment...
22-10-2018 | Pensioenverplichting in bv, hoeveel reserve is toegestaan?
Onder bepaalde voorwaarden kan bij overlijden een aanmerkelijk belang in een bv geruisloos naar de...
18-10-2018 | Scholingsaftrek voorlopig gehandhaafd
Het plan om de aftrek voor scholingsuitgaven per 1 januari 2019 te schrappen, is voorlopig van de...
17-10-2018 | Dividendtaks blijft, bedrag wel naar ondernemers
De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. In plaats hiervan worden er tal van...
17-10-2018 | Laag btw-tarief op elektronische boeken in aantocht
Boeken zijn belast tegen het lage btw-tarief van 6%. Dat geldt niet voor digitale media, zoals...
17-10-2018 | Ook transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur
Als de arbeidsovereenkomst die ten minste twee jaar heeft geduurd, op initiatief van de werkgever...
15-10-2018 | Is verhuur van woningdeel belast?
Particulieren verhuren in toenemende mate kamers of een deel van hun woning, bijvoorbeeld via Airbnb,...
12-10-2018 | Meer partnerverlof bij geboorte kind
Partners krijgen vanaf volgend jaar, 2019, bij de geboorte van een kind meer verlof. Het verlof, dat...
11-10-2018 | Vergoeding buitenlandse zakenreis omhoog
De onbelaste vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van werknemers zijn per 1 oktober 2018...
10-10-2018 | Wanneer zijn verhuiskosten zakelijk?
Als u als ondernemer verhuist, kunt u onder voorwaarden de kosten ervan ten laste van de winst...
08-10-2018 | AVG: vraag toestemming voor gebruik foto's!
Gebruikt u foto’s van uw werknemers of klanten voor uw bedrijfssite of voor nieuwsbrieven? Dat...
08-10-2018 | Verruiming btw-vrijstelling voor sportorganisaties
De zogenaamde sportvrijstelling in de btw ondergaat per 1 januari 2019 een tweetal wijzigingen, die...
08-10-2018 | Weet u wat de no-riskpolis inhoudt?
Werkgevers blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van het bestaan van de no-riskpolis. En als dit al...
05-10-2018 | Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?
Per 1 augustus 2018 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en...
26-09-2018 | Bijtelling fiets van de zaak 7%
Wie van zijn werkgever een fiets van de zaak ter beschikking heeft, moet vanaf 2020 rekening houden...
26-09-2018 | Minder huurtoeslag door transitievergoeding
Bij ontslag van een werknemer bestaat er in veel gevallen recht op een zogenaamde transitievergoeding....
25-09-2018 | Vraag vóór 1 oktober btw uit EU terug
Heeft u vorig jaar in de EU btw betaald op zakelijke uitgaven, vergeet deze dan niet tijdig terug te...
20-09-2018 | Special Miljoenennota 2019
Hierbij treft u aan de Special Miljoenennota 2019. Download nu het PDF-bestand met alle informatie.
19-09-2018 | Kom jij ons team versterken?
Wij zijn op zoek naar een ambitieuze junior belastingadviseur. Kijk bij onze vacature op de website...
18-09-2018 | Checklist naheffingsaanslag btw
De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld,...
17-09-2018 | Arbeidsbeperkte werknemer houdt recht op minimumloon
Het plan om mensen met een arbeidsbeperking minder te kunnen betalen dan het minimumloon, is van de...
17-09-2018 | Top 10 plannen Prinsjesdag
Morgen is het Prinsjesdag. Dan komen er nieuwe belastingplannen voor 2019 op tafel. Een aantal plannen...
14-09-2018 | Tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks naar werknemer
Dit jaar betaalt het UWV de tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks aan de werknemer. Uw...
13-09-2018 | Vaak in uw vakantiehuis? Hypotheek mogelijk aftrekbaar!
De hypotheekrente van uw woning is fiscaal aftrekbaar. Heeft u meerdere woningen, dan komt alleen de...
13-09-2018 | Wkr-ruimte voor een bonus?
Vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel, bijvoorbeeld een bonus, kunnen onbelast blijven als u...
12-09-2018 | Compensatie transitievergoeding ook voor grote werkgevers
Zowel kleine als grote werkgevers komen in aanmerking voor de compensatieregeling transitievergoeding...
11-09-2018 | Auto van de zaak telt mee in ontslagvergoeding
Als u een werknemer onvrijwillig ontslaat, moet u in de meeste gevallen een ontslagvergoeding betalen....
10-09-2018 | Luchtfoto levert bewijs: geen cultuurgrondvrijstelling
De wet WOZ kent een vrijstelling voor cultuurgrond. Wie zich daarop beroept, dient wel te zorgen voor...
10-09-2018 | Overheid moet toestemming vragen voor digitaal berichtenverkeer
De overheid maakt in toenemende mate gebruik van digitaal berichtenverkeer. Maar daarvoor is wel eerst...
07-09-2018 | Deadline aanvraag subsidie praktijkleren! moet via e-Herkenning!
Heeft u het afgelopen jaar werknemers binnen uw bedrijf opgeleid, dan kunt u onder voorwaarden in...
06-09-2018 | AVG: Wat legt u vast in een verwerkersovereenkomst?
Maakt u voor de verwerking van persoonsgegevens binnen uw bedrijf – bijvoorbeeld gegevens van...
06-09-2018 | Eerstejaars studenten betalen helft collegegeld
Is uw zoon of dochter per 1 september 2018 met een opleiding gestart aan een hogeschool of...
04-09-2018 | Bereid u tijdig voor op de btw-verhoging
Het lage btw-tarief wordt met ingang van volgend jaar verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft tal van...
03-09-2018 | Minder belasting op sparen en beleggen!?
Particulieren hoeven volgend jaar minder belasting te betalen over hun spaargeld in box 3. Dit meldt...
03-09-2018 | Wat valt onder agrarisch bedrijfsgebouw en wat niet?
Op bedrijfsgebouwen mag tegenwoordig nog maar beperkt worden afgeschreven. Agrarisch ondernemers...
31-08-2018 | Bedrijfsbezoek Belastingdienst over werkbaarheid modelovereenkomst
Bedrijfsbezoek Belastingdienst over werkbaarheid modelovereenkomst De Belastingdienst gaat de...
30-08-2018 | Aansprakelijkheid bestuurder cv bij belastingschuld
Als een bv belastingschulden heeft en deze niet meer kan betalen, is het van belang dat bestuurders...
30-08-2018 | Overdrachtsbelasting bij verbouw kantoor tot studentenhuis
Als een kantoor verbouwd wordt tot één of meer woningen, is het de vraag hoeveel...
29-08-2018 | Geen terugwerkende kracht ontheffing KOR
Geen terugwerkende kracht ontheffing KOR Vanaf 10 juli 2018 heeft de regeling die kleine...
29-08-2018 | Gift? Loop uw aftrek niet mis
Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen. En die aftrek wilt u niet mislopen. Als u een...
24-08-2018 | Kabinet steunt boeren tegen gevolgen droogte
Het kabinet heeft steun toegezegd inzake de gevolgen van de aanhoudende droogte voor de agrarische...
24-08-2018 | UWV stapt over op eHerkenning!
Ook het UWV gaat gebruik maken van eHerkenning. Het gebruik hiervan bij het UWV is vanaf 1 november...
23-08-2018 | Ernstig ziek? Wie behartigt uw zakelijke belangen?
Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie...
23-08-2018 | Ondernemer krijgt eerder NHG
Ondernemers die één jaar actief zijn als ondernemer, kunnen voortaan in aanmerking komen...
21-08-2018 | Beeindiging vrijwillige ziektewetverzekering bij overstap naar bv
Als u als ondernemer overstapt naar een bv, dient u een eventueel vrijwillige ziektewetverzekering bij...
17-08-2018 | Reparatie dak zonnepaneel? Geen teruggave btw
Particulieren die zonnepanelen plaatsen, kunnen de btw hierover terugkrijgen. Laat men bij de...
16-08-2018 | Is de btw op een catamaran aftrekbaar?
Als zeilen uw hobby is, zou het mooi zijn als u de btw op een aangeschafte catamaran zou kunnen...
15-08-2018 | Kosten airco aftrekbaar?
Nederland heeft te maken met de ergste hittegolf sinds jaren. Gelukkig kan in veel gevallen een airco...
09-08-2018 | WOZ-waarde bedrijfsonroerendgoed aanvechten?
Bedrijfsmatig onroerend goed gaat niet overal in Nederland regelmatig van de hand. Om de waarde...
09-08-2018 | Strikte voorwaarden handelarenkenteken
Als ondernemer in de autobranche kunt u, onder voorwaarden, gebruik maken van een zogenaamd...
06-08-2018 | Overwaarde woning belast als afkoop alimentatie
Als bij een echtscheiding de ene partij de overwaarde van de woning krijgt toebedeeld, kan dit...
02-08-2018 | Laag btw-tarief disposable bloedplasma sets
Sets die eenmalig gebruikt worden voor opslag en transport van bloedplasma, én die voldoen aan...
02-08-2018 | Per 2 oktober SDE+-subsidie duurzame energie
Er komt dit najaar opnieuw € 6 miljard aan subsidie beschikbaar voor projecten op het gebied van...
01-08-2018 | Verpachting beinvloedt de waarde van grond
Indien bij het aangaan van een agrarische maatschap grond wordt ingebracht, dient deze gewaardeerd te...
31-07-2018 | Auto van de zaak na bedrijfsoverdracht
De meeste ondernemers beschikken over een auto van de zaak. Als u stopt met uw bedrijf, heeft dit ook...
31-07-2018 | Verhuur onderneming geen bedrijfsopvolging
Bij vererving of schenking van een onderneming geldt een belangrijke faciliteit: de...
30-07-2018 | Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste wijzigingen
In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht gegaan. Deze wet beoogde onder meer het ontslag voor...
27-07-2018 | Bedragen loonkostenvoordeel jeugd-LIV
De bedragen inzake het gemiddelde uurloon waarbij de werkgever recht heeft op het jeugd-LIV (het lage...
26-07-2018 | AVG: wat is een persoonsgegeven en wat niet?
Wat is een persoonsgegeven en wat niet? En welke categorieën van persoonsgegevens zijn te...
25-07-2018 | Vraag buitenlandse btw terug voor 1 oktober
Heeft u vorig jaar btw betaald in een ander EU-land, dan kunt u deze tot 1 oktober dit jaar...
24-07-2018 | Jacquet van predikant toch werkkleding
Als u in het kader van uw onderneming of werkzaamheid werkkleding draagt, zijn de kosten hiervan...
23-07-2018 | Business seat Btw aftrekbaar?
Als u met relaties uw business seats bezoekt, is de btw dan aftrekbaar? Wanneer aftrek?...
23-07-2018 | Crisisheffing moet betaald ondanks correctie
Tijdens de economische crisis van 2012 en 2013, moest er over salarissen van meer dan € 150.000...
20-07-2018 | S&O-verklaring alleen geeft nog geen recht op aftrek
Als u als ondernemer innovatieve activiteiten verricht, kunt u recht hebben op de aftrek voor speur-...
19-07-2018 | Beroepsverbod medische zorg mogelijk via tuchtrecht
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat een beroepsverbod voor de medische zorg...
19-07-2018 | Besparen op sectorpremie ww aan banden
De ww-premie die een werkgever moet betalen, is deels afhankelijk van de sector waarin hij is...
18-07-2018 | Compensatie transitievergoeding bij ziekte
Werkgevers worden gecompenseerd als zij een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag na een...
18-07-2018 | Nieuwe fiscale regeling monumentenpand
Er komt een nieuwe regeling voor het onderhoud van monumentenpanden. De huidige fiscale aftrek van 80%...
18-07-2018 | Nog maar één loket voor goede doelen
Goede doelen hebben vanaf volgend jaar nog maar te maken met één loket voor het...
17-07-2018 | AVG: streep door BSN in btw-nummer zzp’er
Zzp'ers krijgen op korte termijn een ander btw-nummer. Het btw-nummer is nu nog gekoppeld aan het...
17-07-2018 | Tellen uren loondienst mee voor zelfstandigenaftrek?
Tellen uren loondienst mee voor zelfstandigenaftrek? De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost...
16-07-2018 | Europarlement schiet Mobiliteitspakket af
Het 'Mobiliteitspakket' gaat terug naar de transportcommissie uit het Parlement. Dit betekent dat de...
16-07-2018 | Ook supermarkt moet gewoon op tijd betalen!
Volgens berichten in de media betalen grote supermarkten hun leveranciers steeds later. In antwoord op...
11-07-2018 | Faillissement kan eenvoudiger afgewikkeld
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor faillissementen eenvoudiger kunnen...
11-07-2018 | Lager salaris dga wegens ziekte?
Als u als dga minder kunt werken als gevolg van een ziekte, kan dit betekenen dat u zich een lager...
09-07-2018 | Energiezuinig investeren? Lagere aftrek in 2019
De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt, als het aan het kabinet ligt, per 2019 verlaagd. De extra...
06-07-2018 | Vakantiewerk? Hoeveel mag uw kind verdienen?
De komende vakantieperiode overspoelen scholieren weer tijdelijk de arbeidsmarkt, op zoek naar een...
05-07-2018 | Misbruik social media reden voor ontslag
Maken werknemers misbruik van social media, dan kan dit in sommige gevallen zelfs een legitieme reden...
04-07-2018 | Doe nu de gratis Mkb-branchescan
Doe nu de Mkb-branchescan. De Mkb-branchescan helpt u om inzicht te krijgen in uw positie in de...
03-07-2018 | Extra geld voor monumenten
Dit jaar komt er 34 miljoen euro extra beschikbaar voor het restaureren van rijksmonumenten,...
28-06-2018 | Special Lonen 2018 update juni 2018
Hierbij treft u aan informatie over de actuele wet- en regelgeving en cijfers - per 1 juli 2018 - over...
27-06-2018 | Top vijf tips voor de werkgever per 1 juli
Per 1 juli gaat er weer het nodige veranderen. Waar moet u als werkgever rekening mee houden? Denk aan...
25-06-2018 | Vakantiedagen 2017 in juni opnemen?
Heeft uw personeel nog vakantiedagen staan van vorig jaar, dus van 2017? Dan moeten ze deze...
22-06-2018 | Europarlement stopt concurrentie Oost-Europese trucker
Na de spreekwoordelijke Poolse loodgieter, heeft ook de spotgoedkope Oost-Europese trucker zijn...
22-06-2018 | Verreken niet op eigen houtje btw
Als u wacht op een teruggave van btw en zelf nog btw of loonheffing moet afdragen, is de verleiding...
21-06-2018 | AVG-regels als uw werknemer vertrekt
Uw werknemer die beschikt over belangrijke persoons- en privacygevoelige gegevens, gaat het bedrijf...
20-06-2018 | Eerst vragen, dan cookies
Twee van de drie websites overtreden de nieuwe privacywetgeving. Veel bedrijven plaatsen tracking...
20-06-2018 | Publicatieplicht jaarcijfers anbi voor 1 juli
Een anbi is een Algemeen Nut Beogende Instelling die een aantal fiscale voordelen geniet. Daar zitten...
19-06-2018 | Belastingdienst schendt privacy huurders
De Belastingdienst heeft in het verleden ten onrechte inkomensgegevens verstrekt aan...
19-06-2018 | Geen naheffingen na verhoging btw-tarief
Eén van de voornemens uit het regeerakkoord is het verhogen van het lage btw-tarief van 6% naar...
19-06-2018 | Zo gaat de fiscus om met uw cryptovaluta
Sinds de spectaculaire waardestijging van de bitcoin, kunnen cryptovaluta rekenen op een toenemende...
18-06-2018 | Ontslag op staande voet: toch transitievergoeding?
Als u als werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer, die ten minste twee jaar in dienst is,...
14-06-2018 | Teveel belasting over uw vermogen? Maak nu bezwaar!
Bent u het oneens met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op vermogen (box...
12-06-2018 | Geen btw bij overdracht onderneming
Bij de overdracht van een onderneming, waaronder bijvoorbeeld bedrijfsvoorraad en inventaris, hoeft er...
12-06-2018 | Salaris dga? Zorg voor een goede onderbouwing!
Bent u directeurgrootaandeelhouder (dga) en hebt u dus een aanmerkelijk belang hebt in uw bedrijf? Dan...
11-06-2018 | Ben je wel of niet aan het werk voor een ander?
Als je wilt spreken van een ‘arbeidsrelatie’ is het voor de fiscus in het kort gezegd...
11-06-2018 | Wetgeving franchising, wat en waarom?
Het kabinet wil de positie van franchisenemers verbeteren. In het Regeerakkoord is daartoe wetgeving...
08-06-2018 | Water of ijs op kosten van de zaak?
De mussen ‘vallen’ met deze hitte van het dak, maar als goed werkgever wilt u dat uw...
08-06-2018 | Zorg voor bewijs bij bezwaar per fax
Bezwaar en beroep kunt u tegenwoordig meestal ook digitaal indienen, alsmede per fax. Aan het...
07-06-2018 | AVG: Kleine ondernemer of organisatie niet meteen beboet
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet, de AVG, ingegaan. Kleine ondernemers en organisaties hoeven...
07-06-2018 | Hypotheek in 40 jaar aflossen?
De meeste mensen lossen hun hypotheek in 30 jaar af. Maar er zijn nieuwe producten op de markt,...
06-06-2018 | Sportraad doet fiscale aanbevelingen
Sportclubs en sportevenementen in Nederland ondervinden veel hinder van tal van fiscale regelingen. De...
06-06-2018 | Toch een datalek! Wat nu?
De AVG, die op 25 mei is ingegaan, schrijft voor dat uw organisatie bepaalde inbreuken in verband met...
05-06-2018 | Lijfrente verlaagt belasting stakingswinst
Staakt u uw onderneming, dan maakt u mogelijk stakingswinst. U kunt belastingheffing over die winst...
05-06-2018 | Zonnepanelen verhogen WOZ-waarde
Als u zonnepanelen op uw pand plaatst, verhoogt dit de WOZ-waarde. Dit blijkt uit een recente...
04-06-2018 | AVG: hoe beveilig ik mijn persoonsgegevens?
U moet volgens de strengere privacywet AVG die per 25 mei is ingegaan, uw persoonsgegevens op een...
04-06-2018 | Dga krijgt geen overgangsregeling vennootschapsbelasting
Er komt geen overgangsregeling voor het tarief in box 2. Dit heeft staatssecretaris Snel bekend...
01-06-2018 | Aantal vakantiedagen voor horecapersoneel
Ook werknemers in de horeca hebben recht op vakantie. Hoeveel vakantie men heeft, hangt af van het...
01-06-2018 | Bereken vakantiegeld over het juiste uurloon!
Als werkgever bent u vakantiegeld verschuldigd over het betaalde loon. Meestal wordt dit vakantiegeld...
01-06-2018 | Zijn kosten dyslexie aftrekbaar?
Wie dyslectisch is, heeft extra veel moeite met taal. Dyscalculie betekent dat moeilijkheden ervaren...
31-05-2018 | Let op voorwaarden aftrek zorgkosten
Zorgkosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht op het inkomen. Die voorwaarden...
29-05-2018 | Recreatieondernemer: laag btw-tarief verhuur fiets?
Als u toegang biedt tot een recreatiepark of speeltuin, is het lage btw-tarief van 6% van toepassing....
24-05-2018 | Toeslag kinderopvang toch via ouders
De plannen om de toeslag voor kinderopvang niet langer direct uit te betalen aan de ouders, zijn van...
23-05-2018 | Ga zakelijk om met vermogen stamrecht-bv
Belastingplichtigen met een stamrecht-bv gaan regelmatig de fout in omdat vroegtijdige opnames uit de...
23-05-2018 | Sancties Wet DBA in aantocht
Over enkele weken start de Belastingdienst weer met controles en sancties inzake de Wet DBA. Deze...
22-05-2018 | Wat te doen met VPB bij verlieslijdende vereniging of stichting?
Bent u als vereniging of stichting vennootschapsbelastingplichtig? Dan bent u vrijgesteld van...
18-05-2018 | Afschrijven op grondbewerking?
Als u als agrariër grond koopt, kan het zijn dat deze nog niet geschikt is voor het gebruik dat u...
18-05-2018 | Extreme daling waarde aandelenpakket: wat telt voor box 3
Extreme daling waarde aandelenpakket: wat telt voor box 3 Als u vermogen bezit, is de waarde...
17-05-2018 | Pilsje met lage btw bij obstacle run?
Als u een pilsje serveert, zit er 21% btw op. Maar organiseert u een obstacle run of soortgelijk...
17-05-2018 | Zakendoen binnen de EU? Pas het btw-nultarief zorgvuldig toe
Doet u zaken met buitenlandse afnemers binnen de EU? Dan bent u in principe verplicht btw in rekening...
16-05-2018 | MKB nog even ontzien van spoedreparatiemaatregel fiscale eenheid
Met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11.00 uur, wordt de fiscale-eenheidsregeling in de...
14-05-2018 | Kabinet verkort looptijd 30%-regeling
Het kabinet gaat de looptijd van de zogenoemde 30%-regeling in de loonbelasting verkorten van acht...
08-05-2018 | Een familiestatuut biedt in veel gevallen uitkomst
Ze zeggen wel eens dat de Nederlandse economie draait op familiebedrijven. Familiebedrijven staan...
07-05-2018 | Een administratief rondje voor de horecaondernemer?
In de horeca is het normaal dat u af en toe eens een rondje weggeeft. Deze gratis drankjes zijn niet...
07-05-2018 | Extra weken meerlingenverlof per 1 april 2018
Werkneemsters die een tweeling of meerling verwachten, hebben sinds 1 april 2018 langer zwangerschaps-...
04-05-2018 | Stel lage-inkomensvoordeel 2017 nu veilig!
Heeft u van het UWV een voorlopige berekening ontvangen van het lage-inkomensvoordeel (LIV)? Bent u...
03-05-2018 | MRB-toeslag vervuilende diesels uitgesteld tot 2020
Per 1 januari 2019 zou er een toeslag gaan gelden in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oude...
03-05-2018 | Nieuwe verdragsverklaring Belgische inwoner met Nederlands pensioen
Bent u woonachtig in België en ontvangt u vanuit Nederland pensioen? De Belastingdienst heeft...
02-05-2018 | Bepaal waarde going concern agrarisch bedrijf met rekenhulp
Met de rekenhulp van de Belastingdienst kunnen agrariërs voor de periode 2016 tot en met 2017 de...
02-05-2018 | Toch geen inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor vereniging of stichting
Bent u als stichting, vereniging of andere rechtspersoon niet onderworpen aan de...
01-05-2018 | Loonkostenvoordeel? Verzilvering uiterlijk 1 mei
Maakte u in 2017 gebruik van de premiekorting oudere werknemer en/of de premiekorting...
01-05-2018 | Teruggave btw op zonnepanelen particulieren verruimd
Particulieren die zonnepanelen aanschaffen, kunnen de opgewekte energie terug leveren aan het...
30-04-2018 | AVG: hoe lang mag u persoonsgegevens bewaren?
Hoe lang mag u bij een vacature bijvoorbeeld de sollicitatiegegevens van kandidaten bewaren? Wat zijn...
30-04-2018 | Fiscaal slim bijspringen bij aankoop woning kind
Ouders springen steeds vaker bij als de kinderen hun eerste huis kopen, zo blijkt uit onderzoek. Maar...
26-04-2018 | Aanslag erf- en schenkbelasting? Tijdelijk geen belastingrente
De Belastingdienst worstelt met problemen bij het opleggen van aanslagen erf- en schenkbelasting. Dit...
26-04-2018 | Kunt u de inburgeringscursus onbelast vergoeden?
Een inburgeringscursus is verplicht om als buitenlander in Nederland te mogen verblijven en dus te...
25-04-2018 | Ex moet meewerken aan oplossing pensioen in eigen beheer
Dga's mogen tegenwoordig geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen in hun bv. Voor de...
25-04-2018 | Onkostenvergoeding zakelijke reis van uw werknemer
Als ambtenaren op dienstreis gaan, gelden er vaste bedragen als onkostenvergoeding. Deze bedragen zijn...
24-04-2018 | MIT-regeling: wees er snel bij!
De MIT-regeling is vanaf 17 april 2018 opengesteld voor mkb-ondernemers die plannen hebben voor een...
24-04-2018 | Verhoging verblijfskosten voor transportondernemers
Zelfstandige transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruikmaken van...
23-04-2018 | Geen schenkbelasting bij trouwen
Als u gaat trouwen, huwelijkse voorwaarden overeenkomt of wijzigt, wordt in een aantal situaties geen...
23-04-2018 | Vijf btw-categorieen voor agrarische producten
Agrarisch ondernemers die voorheen gebruik maakten van de landbouwregeling krijgen nu te maken met de...
19-04-2018 | Betalingen aan vrijwilligers? Pas de voorwaarden goed toe!
Veel verenigingen en stichtingen betalen hun vrijwilligers, zonder inhouding van loonheffingen. Blijkt...
18-04-2018 | Rijksbijdrage van invloed op aftrek btw?
Voor het uitvoeren van bepaalde taken kunnen organisaties rijksbijdragen ontvangen. De vraag is of...
17-04-2018 | Fiscus gaat belastingtelefoon verbeteren
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van de belastingtelefoon nog te wensen overlaat....
17-04-2018 | Sportclubs nog niet klaar voor nieuwe privacywet AVG
Duizenden sportverenigingen zijn nog niet klaar voor de nieuwe privacywet AVG die per 25 mei van...
16-04-2018 | Geen begroting? Geen BIZ-heffing!
Als de gemeente een winkelcentrum of bedrijvengebied wil verbeteren, kan hiervoor een BIZ-heffing...
16-04-2018 | MIT-regeling: wees er snel bij!
De MIT-regeling is vanaf 17 april 2018 opengesteld voor mkb-ondernemers die plannen hebben voor een...
16-04-2018 | Voorkom schade van werknemers. Wat zijn de risico's?
Hebt u personeel in dienst? Check eens of er risico voor het oplopen van schade bestaat. U en uw...
13-04-2018 | Lijfrentepremie in aftrek op premie Zvw?
De adviseur van de Hoge Raad vindt het onjuist dat betaalde lijfrentepremies niet in mindering komen...
13-04-2018 | Makkelijker exportkrediet voor afnemers
Makkelijker exportkrediet voor afnemers Exporteurs kunnen voortaan hun afnemers makkelijker...
12-04-2018 | Reparatie WW en WGA voor werknemers agro- en groensector
Ruim 150.000 werknemers uit de agrarische en groene sectoren hebben vanaf 1 september 2018 weer recht...
12-04-2018 | Voldoe in 5 stappen aan AVG
Het kan u niet ontgaan zijn. Op 25 mei 2018 wordt definitief de Algemene Verordening...
11-04-2018 | Aftrek van de winst voor thuiswerker
Aftrek van de winst voor thuiswerker De afgelopen vijf jaar zijn meer mensen vanuit huis gaan...
11-04-2018 | Tegemoetkoming zwangere medische zzp'er met beroepspensioen
Tegemoetkoming zwangere medische zzp'er met beroepspensioen De meeste medici zijn verplicht...
11-04-2018 | WKR: vrije ruimte voldoende, maar teveel administratie
Via de werkkostenregeling (WKR) zijn onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel...
10-04-2018 | Aftrek btw bij aan- en verkoop aandelen
De (ver)koop van bedrijven zit in de lift. Regelmatig wordt een bedrijf aan- en verkocht via een...
09-04-2018 | Berekening KIA bij investering buiten samenwerkingsverband
Als u investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u in beginsel recht op investeringsaftrek. Een belangrijke...
09-04-2018 | Populariteit rechtsvorm LLP neemt toe
In Nederland wordt steeds vaker een LLP opgericht als alternatieve rechtsvorm. De trend is vooral...
06-04-2018 | Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker
Een fiets van de zaak is op dit moment niet echt een aantrekkelijke optie voor uw werknemers. Dat komt...
06-04-2018 | Notarieel schuldig erkende bedrag verlaagt heffing Box 3
Via notarieel schuldig erkende bedragen kunt u de heffing van erfbelasting voorkomen of verminderen....
06-04-2018 | Toestemming gebruik foto werknemer
Gebruikt u foto's van werknemers voor bijvoorbeeld uw website of een smoelenboek? Dat mag op grond van...
03-04-2018 | Bedrijfsoverdrachtsfaciliteit ook voor liquide middelen?
In de Successiewet geldt een belangrijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen, op voorwaarde dat de...
03-04-2018 | Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal?
Als u als dga een lening aan uw bv verstrekt, zijn de fiscale gevolgen afhankelijk van de voorwaarden....
28-03-2018 | Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief?
Het kabinet gaat een aantal aftrekposten nog maar in aftrek toelaten tegen het basistarief van, op...
27-03-2018 | Nulurencontract: geen arbeid, geen loon?
Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarin geen afspraken zijn gemaakt over het aantal uren...
27-03-2018 | Check de voorlopige berekening LIV
Tussen 1 maart en 14 maart 2018 hebben zo'n 94.000 werkgevers van het UWV een voorlopige berekening...
26-03-2018 | Corrigeer onjuiste btw-aangifte voor 1 april
Heeft u in 2017 te weinig btw aangegeven, corrigeer dit dan vóór 1 april 2018. U betaalt...
26-03-2018 | Deadline WBSO: geef de gerealiseerde S&O-uren op tijd door!
Heeft u in 2017 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruikgemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet de...
22-03-2018 | Automatische pensioenverdeling na scheiding in de maak
In de toekomst wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen bij echtscheiding...
21-03-2018 | Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract?
Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en Zekerheid (WwZ) in januari 2015, is een...
20-03-2018 | Compensatieregeling vrouwelijke zzp'er met kind
Werkte u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en heeft u in die tijd een kind gekregen?...
19-03-2018 | Rekenhulp revisierente bij afkoop lijfrente
Als u een lijfrente voortijdig afkoopt, moet u revisierente betalen. Een lijfrente is namelijk bedoeld...
16-03-2018 | Hoe wordt alimentatie berekend bij de IB-ondernemer?
Het berekenen van alimentatie bij ondernemers is maatwerk. Het vereist een goede samenwerking tussen...
15-03-2018 | Waarderingsnormen verpachte grond voor box 3 bekend
Wie verpachte grond in zijn bezit heeft, dient de waarde hiervan jaarlijks op te geven in box 3. De...
13-03-2018 | Rapport LHV 'Huisarts en btw'
De landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een rapport uitgebracht met betrekking tot de btw...
13-03-2018 | Wifi in vakantiewoning met 6% btw?
Als u een vakantiebungalow huurt, kunt u hier vaak over wifi beschikken. Wat is daarvoor het...
12-03-2018 | Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug
Per 1 januari 2017 zijn de bepalingen inzake het terugvragen van btw van oninbare debiteuren...
12-03-2018 | Studietoelage kind van werknemer voor uw rekening?
Stel dat de zoon of dochter van één van uw werknemers wil gaan studeren, maar uw...
08-03-2018 | Helpende hand bij vrieskou fiscaal aftrekbaar?
De mussen vroren vorige week van het dak. Afzien, met name voor degenen die wat minder bedeeld zijn....
07-03-2018 | Meer gefactureerde dan afgedragen loonheffing: zwart loon?
Werkt u op basis van een tarief per uur? Wat nu als u meer uren declareert bij de klant dan er aan...
06-03-2018 | Fikse lastenverzwaring fiscale eenheid met buitenlandse vennoot
De Nederlandse fiscale regels inzake de fiscale eenheid zijn volgens een uitspraak van het Europese...
06-03-2018 | Meer partnerverlof bij toekomstige baby
Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder voortaan meer vrij. Het kabinet gaat dit...
05-03-2018 | Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op?
De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan de komende jaren fors omlaag, met maar liefst 4%-punt!...
05-03-2018 | WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017!
Heeft u in 2017 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruikgemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet om...
02-03-2018 | Tijdige en correcte aangifte voorkomt 8% belastingrente
Ondanks dat de rentestand al jaren extreem laag is, berekent de fiscus voor de bv 8% belastingrente en...
01-03-2018 | Wel of geen reclamebelasting betalen?
Gemeentes hebben de mogelijkheid reclamebelasting in te voeren. Dit mag ten aanzien van openbare...
28-02-2018 | Recht op dubbele aftrek hypotheekrente?
Als u tijdelijk beschikt over twee woningen omdat uw woning nog niet verkocht is, heeft u recht op...
28-02-2018 | Uw WOZ-beschikking komt er weer aan!
Nog even en de nieuwe WOZ-beschikking valt weer in de bus. Waar moet u op letten bij de beoordeling of...
27-02-2018 | Geen afkoopvoordeel pensioen in eigen beheer voor Nederlandse dga in België
Bent u dga met pensioen in eigen beheer en woonachtig in België? En bent u van plan om uw...
27-02-2018 | Hoeveel btw voor de escape room?
Een escape room is een nieuwe vorm van vermaak. De deelnemers worden een bepaalde tijd opgesloten in...
27-02-2018 | Kan ik mijn auto naar privé halen?
Als uw auto in de bijtelling te duur wordt, wilt u deze wellicht overnemen in privé. Maar kan...
26-02-2018 | Vanaf 25 mei 2018 verplicht: de nieuwe privacyverklaring
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese...
23-02-2018 | Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020
Voorlopig geen naheffingen, boetes of correctieverplichtingen voor de loonheffingen als achteraf wordt...
23-02-2018 | Tellen studie-uren mee voor het urencriterium?
Als u minstens 1.225 uur in uw bedrijf werkt, heeft u recht op verschillende ondernemersfaciliteiten....
22-02-2018 | Gevolgen uitspraak Europees hof inzake fiscale eenheid
Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan waardoor in Nederland – met...
21-02-2018 | Kosten incontinentie fiscaal aftrekbaar
Wie te maken krijgt met incontinentie ervaart niet alleen veel overlast, maar ook extra kosten. Er zal...
21-02-2018 | Maand uitstel voor aanlevering uitbetaalde bedragen aan derden
Heeft u in 2017 bedragen uitbetaald aan derden voor werkzaamheden die niet in dienstbetrekking of als...
21-02-2018 | Uw werknemer is twee jaar ziek. Wat nu?
Als een werknemer, ondanks uw re-integratie-inspanningen, na twee jaar geheel of gedeeltelijk...
20-02-2018 | Fiscus start met afhandeling bezwaren crisisheffing
Werkgevers die bezwaar hebben gemaakt tegen de crisisheffing en zich met een vaststellingsovereenkomst...
15-02-2018 | Vanaf 2019 een beter inzicht in uw pensioen
Weet u wat u straks aan pensioen ontvangt? Pensioenuitvoerders communiceren nu nog één...
14-02-2018 | Vergoeding voor proefpersoon medicijnen belast
De farmaceutische industrie test bepaalde medicijnen eerst op personen uit, voordat ze in de handel...
13-02-2018 | Let op: Deze maand afrekening WKR!
Heeft u het afgelopen jaar de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) overschreden, dan bent u...
09-02-2018 | Meer hypotheekrenteaftrek ondanks eigenwoningverleden partner
Partners die gezamenlijk een nieuwe woning kopen, mogen hun eigenwoningverleden bij helfte verdelen....
08-02-2018 | Is postadres voldoende voor aftrek btw?
Als u de btw op aangeschafte goederen en diensten wilt verrekenen, moet u over de juiste facturen...
06-02-2018 | Ook bitcoin is belast in Box 3
Speculeren met bitcoins is razend populair. Ondanks het feit dat de koers bijna dagelijks enorm...
06-02-2018 | Uw gebruikelijk loon als medisch specialist in 2018
Als dga en medisch specialist hoort u een loon te ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de...
06-02-2018 | Vof tussen chef-kok en gastvrouw fiscaal geen issue
Bij samenwerkingsverbanden tussen echtgenoten of partners geldt fiscaal het...
02-02-2018 | Geen bijtelling voor bestelauto zonder rittenadministratie, kan dat?
Als u geen bijtelling voor uw auto van de zaak wilt, bent u in principe verplicht een...
31-01-2018 | Stel uw loonkostenvoordeel nog deze maand veilig
Had u in 2017 recht op de premiekorting oudere werknemer en/of de premiekorting arbeidsgehandicapte...
30-01-2018 | Bent u als zelfstandig arts ook automatisch zelfstandig ondernemer?
Als medicus behandelt u uw patiënten op basis van uw eigen inzichten. Betekent deze...
30-01-2018 | Jaaropgaaf 2017: check de gegevens
Als werkgever moet u aan uw werknemers na afloop van het jaar een jaaropgaaf verstrekken. Die...
29-01-2018 | Minder gebruikelijk loon door afkoop pensioen in eigen beheer?
Een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch maakt duidelijk dat pensioen geen invloed heeft...
26-01-2018 | Hoe bereken je de WOZ-waarde van een veestal?
Nog even en de nieuwe waardebeschikkingen inzake de WOZ vallen weer in de bus. Maar hoe wordt nu de...
25-01-2018 | Verminder erfbelasting met ‘papieren’ schenking
U kunt tijdens uw leven bedragen schenken aan uw nabestaanden en deze vervolgens schuldig blijven. Uw...
24-01-2018 | Jeugd-LIV: nieuwe tegemoetkoming bij jonge minimumloners
Het jeugd-LIV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers in verband met de verhoging van...
24-01-2018 | Toeristenbelasting: Wie is belastingplichtig?
Exploiteert u een hotel, vakantiepark of camping, dan krijgt u te maken met toeristenbelasting. Dat...
23-01-2018 | Zonder redelijkheid geen gebruikelijkheid in de wkr
De Belastingdienst ziet het als eindheffingsloon aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen van...
22-01-2018 | Gebruikelijk loon dga en startups in 2018
Bent u dga? Dan bedraagt dit jaar het vaste bedrag in de gebruikelijkloonregeling voor u en uw partner...
22-01-2018 | Handige rekenhulp Loonbelastingtabellen 2018
Verzorgt u zelf de loonadministratie en is deze niet geautomatiseerd? Met de online rekenhulp...
19-01-2018 | Minder oudedagsreserve in 2018
Maakt u als ondernemer gebruik van de oudedagsreserve, dan kunt u dit jaar iets minder van de door u...
19-01-2018 | Top 5 Wijzigingen voor de werkgever
Vanaf 1 januari 2018 verandert er voor u als werkgever weer het nodige. Hier vindt u de vijf...
18-01-2018 | Hogere lasten voor werkgevers
De meeste bedrijven betalen in 2018 meer werkgeverslasten. Dat komt door een stijging van onder andere...
18-01-2018 | WBSO tijdelijk omlaag in 2018
Het voordeelpercentage van de tweede schijf van de WBSO is omlaag gegaan van 16% naar 14%. Het betreft...
17-01-2018 | Betaalt u forensenbelasting voor uw vakantiewoning?
Als u een vakantiewoning bezit, heeft u kans dat u forensenbelasting moet betalen. Of dat het geval...
17-01-2018 | Fiscale regels vof geen probleem in agrarische sector
Bij samenwerkingsverbanden tussen echtgenoten of partners geldt fiscaal het...
12-01-2018 | Strengere privacyregels per 25 mei 2018! Kom in actie
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese...
10-01-2018 | Belastingvrij schenken in 2018
Schenken bij leven is vaak voordeliger dan erven bij overlijden. De bedragen die u belastingvrij kunt...
10-01-2018 | Bijtelling wisselend gebruik bestelauto
Een bestelauto die doorlopend afwisselend wordt gebruikt door verschillende werknemers, levert deze...
09-01-2018 | Nieuwe huwelijksregels per 2018
Vanaf 1 januari zijn er nieuwe regels als u gaat trouwen. Dan geldt namelijk de beperkte gemeenschap...
08-01-2018 | Definitief Belastingpakket 2018
De Eerste Kamer is op dinsdag 19 december 2017 akkoord gegaan met het Belastingpakket 2018. Daarmee is...
08-01-2018 | Richtlijn importwaarde van jonge exclusieve auto’s
Als u een auto uit het buitenland importeert, moet u bpm betalen. De bepaling van de te betalen bpm...
05-01-2018 | Afstorten oudedagsverplichting in lijfrente ook na uitkering mogelijk
Heeft u er als dga voor gekozen om uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen om te zetten in een...
05-01-2018 | Hoog of laag btw-recept voor uw kookworkshop?
Biedt u als horeca-ondernemer kooktrainingen aan? Van eenmalig kookworkshop tot cursussen die zich...
03-01-2018 | De nieuwe Loonkostenvoordelen: Bent u er klaar voor?
Met ingang van 1 januari 2018 worden de premiekortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte...
02-01-2018 | Jacquet voor dominee is geen fiscale werkkleding
Als ondernemer mag u de kosten van werkkleding van de winst aftrekken. Ook mag u werkkleding onbelast...
02-01-2018 | Prijs in loterij op werk is loon
Als u een prijs wint in een loterij, zult u niet snel denken dat er sprake is van loon uit...
02-01-2018 | Strengere privacyregels voor uw autobedrijf
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese...
27-12-2017 | LEI-nummer verplicht voor beleggingsonderneming
Per 3 januari 2018 gaan nieuwe regels gelden voor ondernemingen of rechtspersonen die beleggen bij een...
27-12-2017 | Uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor 2018
Het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat per 1 januari 2018 omhoog. Ook het...
27-12-2017 | Vanaf 2018 vakantietoeslag over overwerk
Vanaf 1 januari 2018 moet u ten minste het minimumloon betalen voor overwerk. Daarnaast moet u...
22-12-2017 | Extraatje voor uw (klein)kind? Schenk fiscaal vrij!
Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld bij het kopen van een eigen...
22-12-2017 | Té luxe woning geen ondernemingsvermogen
Zaken die u zowel voor uw bedrijf als privé gebruikt, zijn keuzevermogen. Waar u voor kiest,...
21-12-2017 | Geen belastingrente bij aanslag erfbelasting
Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht wanneer de Belastingdienst een aanslag oplegt naar...
21-12-2017 | Ontslag op staande voet? Leg besprekingen goed vast!
Als goed werkgever heeft u het beste voor met uw medewerkers. Maar soms gaat het toch mis. Ontslag op...
21-12-2017 | Waardebepaling van een recreatiepark voor OZB
Als u de eigenaar bent van een recreatiepark, ontvangt u hiervoor ook een aanslag OZB. Hoe wordt de...
20-12-2017 | Kleine pensioenen mogen automatisch samengevoegd
De Tweede Kamer is op dinsdag 21 november 2017 akkoord gegaan met het wetsvoorstel Waardeoverdracht...
20-12-2017 | Kunt u als groep ondernemers ook een VOF oprichten?
In een vennootschap onder firma (vof) zijn alle deelnemers zelfstandig ondernemer. Deze structuur...
20-12-2017 | Niet langer verplicht fiscaal partnerschap voor pleegkind
Pleegkinderen en hun verzorgende ouders hoeven voortaan niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst...
20-12-2017 | Wat betekenen de strengere privacyregels voor uw horecabedrijf?
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese...
15-12-2017 | Als uw vennootschap beleggingen op de beurs wil kopen of verkopen moet u een Legal Entity Identifier (LEI) hebben
Nieuwe wetgeving voor beleggers Op 3 januari 2018 wijzigt de wetgeving voor...
15-12-2017 | Waarom blijft er zo ‘weinig’ over van mijn eindejaarsbonus?
Aan het einde van het jaar keert mijn werkgever aan mij een bonus uit van € 15.000. Op deze bonus...
08-12-2017 | Schenkingsmaatregel geschrapt uit Belastingplannen 2018
Het betreft schenkingsaspecten bij het aangaan van een huwelijk, het aangaan of wijzigen van...
07-12-2017 | Hoeveel beroepspraktijkvorming is vereist voor fiscale afdracht-vermindering?
De Wet Afdrachtvermindering Onderwijs bestaat niet meer, maar er worden nog wel talloze procedures...
06-12-2017 | Waarschuwing! Valse telefoontjes over belastingschuld
De Belastingdienst waarschuwt voor valse telefoontjes over het betalen van een belastingschuld....
05-12-2017 | Onbelaste bonus voor de dga
Als dga bent u voor de fiscus gewoon een werknemer. Met alle bijbehorende voordelen, zoals de...
05-12-2017 | WBSO 2018: wees op tijd met uw aanvraag
Wilt en kunt u vanaf 1 januari 2018 gebruikmaken van de WBSO, dien dan uw online-aanvraag uiterlijk 30...
04-12-2017 | Btw op oninbare vorderingen. Wees op tijd met uw terugvraag!
Sinds dit jaar is het eenvoudiger om de btw op oninbare vorderingen terug te vragen. Maar wanneer kunt...
04-12-2017 | Sint schenkt belastingvrije banketstaaf
De Sint is weer in ons land. Wilt u ook dit jaar uw werknemers verrassen met een banketstaaf of een...
30-11-2017 | Special Eindejaarstips 2017
Hierbij treft u aan de Special Eindejaarstips 2017. Download nu het PDF-bestand met alle informatie.
29-11-2017 | Kom jij ons team versterken?
Wij zoeken voor de versterking van ons team in de salarispraktijk een jonge ambitieuze collega. Kijk...
29-11-2017 | Lagere WOZ-waarde bij investering huurder?
Bij de bepaling van de WOZ-waarde van een pand moet rekening worden gehouden met eventueel door de...
28-11-2017 | Alimentatie omhoog per 1 januari 2018
Betaalt u alimentatie? Dan moet u wellicht rekening houden met een verhoging. Jaarlijks worden de...
28-11-2017 | Kleine spaarder profiteert van realistischere vermogens-rendementsheffing
Het nieuwe kabinet wil box 3 op twee punten aanpassen. Ten eerste wordt met ingang van 1 januari 2018...
27-11-2017 | AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog
De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. De levensverwachting is namelijk minder snel gestegen dan de...
27-11-2017 | Brexit: fiscale gevolgen voor de transportsector
De Britten hebben besloten de EU te verlaten. Dit gaat ook grote gevolgen hebben voor Europa,...
27-11-2017 | Lagere WOZ-waarde door asbest
Er zijn nogal wat boerderijen en/of boerenbedrijven waarbij tijdens de bouw gebruik is gemaakt van...
27-11-2017 | Nieuw kabinet pakt Hillen-aftrek eigen woning aan
Het nieuwe kabinet wil af van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, ook wel de...
22-11-2017 | Eindejaarstips Top 10
Vóór 1 januari 2018 kunt u wellicht nog een aantal stappen zetten om het jaar 2017 slim...
20-11-2017 | Donkere wolk hangt boven fiscale eenheid
Het kabinet heeft spoedreparatiemaatregelen aangekondigd voor de fiscale eenheid in de...
14-11-2017 | Werkt u met all-in arrangementen?
Heeft u een hotel en bedient u ook de zakelijke markt met voorzieningen als congressen, vergaderzalen,...
13-11-2017 | Cultuurgrondvrijstelling voor grasland?
Als agrariër kunt u voor de WOZ-waardering voor grasvelden de cultuurgrondvrijstelling krijgen....
07-11-2017 | Extra verplichting opdrachtgever door uitbreiding minimumloon
Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, gaat vanaf 1 januari 2018 ook gelden voor elke...
03-11-2017 | Afkoop pensioen in eigen beheer met uitgestelde betaling
Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer af te kopen, dan is deze afkoop belast. Wel...
02-11-2017 | Wat is de afschrijvingsduur van zonnepanelen?
Zonnepanelen bestaan pas relatief kort. Voor u als ondernemer is bij een investering in zonnepanelen...
01-11-2017 | Wat mag gemeente met uw reclamebelasting
De gemeente mag op openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg reclamebelasting...
31-10-2017 | Btw-correctie vanaf 2018 alleen nog digitaal
Verzorgt u zelf de btw-aangifte en heeft u een correctie hierop, oftewel een suppletie? Vanaf 1...
30-10-2017 | Dga plukt zure vruchten regeerakkoord
Het nieuwe kabinet wil het tarief in box 2 verhogen. Keert de bv een dividend aan u uit, dan betaalt u...
27-10-2017 | Wat betaalt u aan leges bij zelfbouw?
Voor een omgevingsvergunning betaalt u legeskosten. Die worden gebaseerd op de kosten van het te...
26-10-2017 | Alsnog compensatie voor vrouwelijke zelfstandige met kind
Bent u zelfstandige en tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen, dan heeft u recht op een compensatie...
26-10-2017 | Extra aftrek voor milieuvriendelijke tractor
Als u investeert in een milieuvriendelijke tractor, kunt u in aanmerking komen voor de...
26-10-2017 | Minimumloon iets omhoog per 1 januari 2018
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2018 zijn bekend....
26-10-2017 | Nieuw kabinet verhoogt vrijwilligersvergoeding
Het nieuwe kabinet wil de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding verhogen van € 1.500...
25-10-2017 | Nieuw kabinet draait schijfverlenging VPB terug
Het nieuwe kabinet zet in het regeerakkoord alvast een streep door de al definitieve schijfverlenging...
25-10-2017 | Wet DBA gaat op de schop!
Het nieuwe kabinet wil af van de Wet DBA. Deze in 2016 ingevoerde wet ter vervanging van de VAR...
24-10-2017 | Transitievergoeding bij ontslag per 2018 omhoog
Het maximale bedrag dat u verschuldigd bent wanneer u een werknemer na twee jaar ontslaat, gaat per 1...
23-10-2017 | Nieuw kabinet verhoogt vrijwilligersvergoeding
Het nieuwe kabinet wil de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding verhogen van € 1.500...
20-10-2017 | Extra administratie bij verlenging WW-uitkering
Sinds kort kunnen partijen bij het afsluiten van hun cao kiezen voor een verlenging van de uitkering...
19-10-2017 | Heeft u de administratie van uw horecazaak op orde?
Als horecaondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. Aan de hand hiervan moet de fiscus...
18-10-2017 | Meld onjuistheden in Handelsregister!
De Kamer van Koophandel (KvK) roept gebruikers van het Handelsregister op om eventuele onjuistheden in...
18-10-2017 | Oprenting oudedagsverplichting dga. Hoe werkt dat?
Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting, dan...
17-10-2017 | Accepteert de fiscus de taxatie van uw auto niet?
Als een auto ter bepaling van de verschuldigde BPM getaxeerd moet worden, kan de fiscus eisen dat u...
17-10-2017 | Rit naar voetbalstadion zakelijk?
Heeft u als ondernemer een of meerdere business seats in een voetbalstadion? En neemt u daar...
13-10-2017 | In 2018 ook kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal
Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Dat betekent dat u als werkende...
13-10-2017 | Mag gemeente reclamebelasting baseren op WOZ-waarde?
Als u reclame maakt via een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg, mag de...
11-10-2017 | Langere termijn ziekteaangifte eigenrisicodragers
De termijnen voor het doen van ziekteaangifte en herstelmeldingen aan het UWV door werkgevers die...
11-10-2017 | Ondernemer duurder uit dan werknemer bij opbouw lijfrente
Zelfstandige ondernemers zorgen vaak voor een oudedagsvoorziening in de vorm van een lijfrente. De te...
11-10-2017 | Special Regeerakkoord 2017
Hierbij treft u aan de Special Regeerakkoord 2017. Download nu het PDF-bestand met alle informatie
09-10-2017 | Verzekerings- en schaderapporten vallen onder bewaarplicht
Met name als er met veel cash gehandeld wordt, is de fiscus alert op fraude. Onlangs werd bij een...
06-10-2017 | Zonnebrand en tandpasta weer terug naar 21% btw
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de definitie van het begrip ‘geneesmiddelen’...
05-10-2017 | Samenwerken: wel of niet recht op fiscale voordelen?
Als echtgenoten samen in een vof of maatschap een bedrijf uitoefenen, kunnen ze in beginsel ook...
04-10-2017 | Medische hulpmiddelen; 6% of 21% btw?
Omdat de overheid onze gezondheid niet als luxe ziet, vallen geneesmiddelen en hulpmiddelen onder het...
04-10-2017 | WBSO mogelijk omlaag in 2018
De voordeelpercentages voor de WBSO gaan waarschijnlijk omlaag per 1 januari 2018. In 2016 is het...
03-10-2017 | Cultuurgift nog een jaar extra aantrekkelijk
Bedrijven en particulieren kunnen tot 2019 profiteren van een extra belastingvoordeel wanneer zij...
03-10-2017 | Einde btw-landbouwregeling in zicht
Als het aan het kabinet ligt komt er een einde aan de landbouwregeling in de btw. Op Prinsjesdag werd...
02-10-2017 | Bijtellingsverschil auto van de zaak niet discriminerend
Dat het 22%-bijtellingstarief alleen geldt voor nieuwe auto's en niet voor bestaande auto's van de...
29-09-2017 | Voorkom claims: registreer gewerkte uren
Het komt nogal eens voor dat een werknemer na het einde van het dienstverband nog uitbetaling van...
28-09-2017 | Deadline voor terugvragen buitenlandse btw nadert!
Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2016 in een ander EU-land btw betaald, dan kunt u deze btw...
28-09-2017 | Kom in actie bij minimaal 1 jaar lang nihilaangiften btw
Heeft u minimaal één jaar lang geen btw aan de Belastingdienst afgedragen of in aftrek...
27-09-2017 | Aard van werkzaamheden bepaalt sectorindeling
De sector waarin uw bedrijf is ingedeeld, is bepalend voor de door u af te dragen sectorpremie. Deze...
27-09-2017 | Werknemers met schulden: voorkomen is beter dan genezen
Werknemers met schulden. 62% van de werkgevers krijgt te maken met medewerkers die schulden hebben....
26-09-2017 | Top 10-maatregelen voor 2018
Top 10-maatregelen voor 2018 Het is Prinsjesdag. Er zullen nieuwe belastingplannen voor 2018...
25-09-2017 | Premies WGA en ZW-flex 2018 bekend
Bent u verzekerd voor de werkgeversverzekeringen WGA en ZW bij UWV? In 2018 nemen de gemiddelde...
22-09-2017 | Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij afkoop dga-pensioen
Bent u wel of geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorverzekeringswet) verschuldigd over de...
21-09-2017 | Special Miljoenennota 2018
Hierbij treft u aan de Special Miljoenennota 2018. Download nu het PDF-bestand met alle informatie
20-09-2017 | Partnerproblematiek met pleegkinderen opgelost
Pleegkinderen voor wie een pleegzorgvergoeding is ontvangen, worden uitgezonderd voor partnerschap....
19-09-2017 | Doe de juiste aangifte loonheffingen bij afkoop dga-pensioen
Het aangeven van de afkoop van het pensioen in eigen beheer gaat niet altijd goed. De Belastingdienst...
18-09-2017 | Pas op met afhaaltransacties bij export
Als u goederen exporteert binnen de EU, hoeft u in beginsel geen btw in rekening te brengen. Dat geldt...
15-09-2017 | Baatbelasting checken loont de moeite
Als een gemeente kostbare voorzieningen treft waarvan u rechtstreeks profiteert, kan men u hiervoor...
14-09-2017 | Wat is fiscaal aftrekbaar bij lange termijn verhuur van zalen?
Als uw zalenverhuur gepaard gaat met aanvullende diensten, kan dit gevolgen hebben voor de btw-aftrek....
13-09-2017 | Einde aanvraagtermijn Subsidieregeling praktijkleren nadert!
Heeft u het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen uw bedrijf, dan kunt u mogelijk...
12-09-2017 | Heeft u veel kleine pensioenen opgebouwd?
Vanaf 2018 gaan pensioenfondsen en verzekeraars kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van...
08-09-2017 | Verplichte btw-verlegging voor telecommunicatiediensten
Verricht u als ondernemer in Nederland telecommunicatiediensten aan andere ondernemers die zulke...
07-09-2017 | Staan neveninkomsten zelfstandigenaftrek in de weg?
Voor de zelfstandigenaftrek geldt als eis dat u minstens 1.225 uur én dat u minstens de helft...
06-09-2017 | Hoe beperkt u bestuursaansprakelijkheid van uw bv?
Gaat het financieel slecht met uw bv, dan moet u als bestuurder oppassen. In sommige gevallen kan de...
05-09-2017 | Extra overstapmogelijkheid eigenrisicodragerschap WGA
Had u eigenrisicodrager voor de WGA willen blijven, maar is tegen uw wens en buiten uw toedoen om het...
05-09-2017 | Ook aandelenrechten in Gouden Handdruk extra belast
De 'Gouden Handdruk' is tegenwoordig extra belast en dat geldt volgens de rechter ook voor...
04-09-2017 | Zeg een tijdelijke kracht op tijd op
Heeft u het afgelopen half jaar tijdelijk personeel in dienst gehad? Sinds de komst van de Wet Werk en...
01-09-2017 | Foute subsidieaanvraag praktijkleren: herstel is mogelijk!
Ontdekt u een fout in uw aanvraag voor de Subsidieregeling praktijkleren dan is er geen man overboord....
31-08-2017 | Is zeilen voor de btw altijd een sport?
Om sporten te bevorderen, zijn de diensten van sportorganisaties aan de leden vrijgesteld van btw en...
31-08-2017 | Kan ik mijn woning als ondernemingsvermogen aanmerken?
Als u een bedrijfsmiddel zowel zakelijk als privé gebruikt, kunt u als zelfstandig ondernemer...
30-08-2017 | Kan ik mijn woning als ondernemingsvermogen aanmerken?
Als u een bedrijfsmiddel zowel zakelijk als privé gebruikt, kunt u als zelfstandig ondernemer...
30-08-2017 | Veel administratie valt onder bewaarplicht
Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. Wat we hieronder precies moeten verstaan,...
29-08-2017 | Doorbetaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is werkgevers-taak
Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. UWV betaalt deze...
29-08-2017 | Gratis toegang tot informatie uit Handelsregister
Ondernemers kunnen voortaan per jaar dertig gratis inzages krijgen in ondernemingen die in het...
28-08-2017 | Jaarlijkse informatieplicht voormalig ANBI
Ook als uw instelling niet langer is aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI), moet...
28-08-2017 | Terugvragen buitenlandse btw? Wees op tijd!
Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2016 in een ander EU-land btw betaald? In de regel kunt u...
25-08-2017 | Subsidieregeling praktijkleren: wees er op tijd bij!
Wilt en kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren, kom dan nu in actie. De regeling...
24-08-2017 | Specificeert u de maaltijdvergoeding van uw kok of ober?
Geeft u als horecaondernemer uw personeel een kostenvergoeding, zoals een maaltijd, die onderdeel...
23-08-2017 | Huurt u als dienstverlener een kantoorpand?
Zit u met uw kantoor in een gehuurd pand? Dan draait de eigenaar van een zakelijk pand voor de...
23-08-2017 | Wanneer zijn scholingskosten aftrekbaar?
Als u de scholingskosten van uw werknemers vergoedt, zijn deze meestal onbelast. Maar kan de werknemer...
21-08-2017 | Betalingsuitstel bedrijven met besmette eieren
De problemen door fipronil in eieren is ook de Belastingdienst niet ontgaan. Bedrijven die hierdoor...
18-08-2017 | Checklist voor het werken met uitzendkrachten
De Inspectie SZW heeft een checklist 'Werken met uitzendbureaus' gemaakt. Zo kunnen bedrijven zelf...
18-08-2017 | Privégebruik auto binnen de autobranche
Bijtelling van privégebruik auto vindt in beginsel plaats per auto. In de autobranche wordt...
17-08-2017 | Wat rijdt fiscaal het meest interessant, een youngtimer of oldtimer?
Voor de auto van de zaak geldt de bekende bijtelling, die gekoppeld is aan de catalogusprijs in het...
16-08-2017 | Burenhulp of werkzaamheden in land- en tuinbouw?
Bij agrariërs komt het nogal eens voor dat men bij elkaar onderling af en toe diensten verricht....
16-08-2017 | Let op correct gebruik sociale media door personeel!
De afgelopen jaren is het ontslag van werknemers vanwege uitingen op social media gestegen. Met name...
15-08-2017 | Nieuw aanvraagformulier G-rekening
De Belastingdienst heeft het aanvraagformulier voor een G-rekening aangepast. Wilt u deze speciale...
15-08-2017 | The Netherlands proposes changes to dividend withholding tax
On May 16, 2017 the Deputy Minister of Finance announced the draft bill on the ‘Withholding...
11-08-2017 | Proef bouwsector met alternatief Wet DBA
Werkgevers en werknemers in de bouwsector starten binnenkort met een proef om een eigen, alomvattende...
11-08-2017 | Second opinion: nieuw recht voor werknemers
Sinds 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Een van de wijzigingen betreft de second opinion voor de...
08-08-2017 | Corrigeer foutief berekende btw en voorkom te hoge afdracht
Heeft u de btw aan uw afnemer(s) foutief berekend door bijvoorbeeld een verkeerd btw-bedrag, geen btw...
08-08-2017 | Inspecteur kan verplichten auto te tonen voor taxatie BPM
Indien u een auto uit het buitenland haalt, moet u BPM betalen. Voor de vraag hoeveel BPM verschuldigd...
07-08-2017 | Tweewielerbranche: werkzaamheden nieuwe fiets tegen laag btw-tarief
De werkzaamheden die te maken hebben met een nieuw verkochte fiets kunnen tegen een laag btw-tarief op...
04-08-2017 | Btw op parkeren bij attractiepark hoger dan bij dierentuin?
Als mensen een dagje uit gaan, kan men vaak in de buurt tegen betaling de auto parkeren. Maar hoeveel...
03-08-2017 | Modelovereenkomst ook voor artiesten
Sinds het verdwijnen van de VAR (verklaring arbeidsrelatie) kunt u gebruik maken van zogenaamde...
02-08-2017 | Controleer de factuur van uw leverancier
Een factuur moet volgens de wet aan verschillende eisen voldoen. Voldoet een inkoopfactuur niet aan...
02-08-2017 | Tandpasta en zonnecrème weer naar het hoge btw-tarief?
Het kabinet gaat de definitie voor geneesmiddelen aanscherpen. Directe aanleiding is het arrest van de...
01-08-2017 | Glaslookpanelen aan zijkant bestelauto toegestaan
De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat aan de buitenkant van de laadruimte van een bestelauto...
01-08-2017 | Stel uw btw-afdracht uit door slim te factureren
Door slim uw facturering te plannen, kunt u de afdracht van btw drie maanden uitstellen. De btw op een...
28-07-2017 | Bedrag onder de € 100,-? Schrijf een eenvoudige factuur uit
Alle facturen die u uitreikt, moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Voldoet uw factuur niet, dan...
28-07-2017 | Tijdelijke contracten voor extra zomerpersoneel
Tijdens topdrukte in sectoren als de agrarische en horecasector maken werkgevers veel gebruik van...
28-07-2017 | Wat mag u zonder problemen en btw-vrij meenemen op vakantie?
De vakantie komt eraan en dus is het van belang te weten wat u zonder problemen en btw-vrij mag...
27-07-2017 | Btw-wetgeving op vouchers verandert 1 januari 2019
De btw-wetgeving inzake vouchers, zoals cadeaubonnen, wordt per 2019 aangepast. Dit vanwege een...
27-07-2017 | Inkeerregeling afgeschaft per 1 januari 2018
Het kabinet is van plan de zogenaamde inkeerregeling per 1 januari 2018 af te schaffen. Dit betekent...
27-07-2017 | Ook investeringsaftrek op zonnepanelen boerderij
Als u zonnepanelen op het dak van uw boerderij laat aanbrengen, was het tot voor kort nog maar de...
26-07-2017 | Prijzen exclusief btw aan particulier verboden
Levert u goederen aan of verricht u diensten voor particulieren? Dan is het verboden om dit aan te...
25-07-2017 | Luidt u met een bedrijfsborrel de vakantie in?
De vakantie komt eraan en dat is voor veel bedrijven een reden eens wat extra te doen voor het...
24-07-2017 | Terechte afdrachtvermindering tot 2014 voor schoolgaand personeel?
De afdrachtvermindering onderwijs was tot 2014 een fiscale tegemoetkoming om werkend leren te...
21-07-2017 | Betaalt eigenaar of huurder precariobelasting?
Als u voorwerpen boven, onder of op de gemeentegrond heeft, kunt u een aanslag precariobelasting...
21-07-2017 | Geen geld voor btw tweede kwartaal? Meld dit uiterlijk 14 augustus!
Kan uw bv de btw-afdracht over het tweede kwartaal niet betalen? Meld dit dan uiterlijk 14 augustus...
20-07-2017 | Voorkom dubbele bijtelling met speciale ‘Vakantieauto’
Sommige leasemaatschappijen bieden als optie om te kiezen voor een vakantieauto. Hoe gaat dat in zijn...
19-07-2017 | Einde aftrek scholingsuitgaven niet voor 2019
De voorgenomen afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven is wederom uitgesteld. Deze...
19-07-2017 | Hebben uw kinderen een vakantiebaantje op uw bedrijf?
Uw schoolgaande of studerende kinderen hebben vakantie. Misschien is het een idee om ze in uw bedrijf...
19-07-2017 | Monumentenaftrek blijft in stand tot 2019
Wederom goed nieuws voor particuliere eigenaren van monumentenpanden. De fiscale aftrek voor het...
18-07-2017 | Einde restschuldregeling eigen woning in zicht
De restschuldregeling eigen woning, die vanaf 29 oktober 2012 geldt, loopt definitief af op 31...
18-07-2017 | Meer opdrachtnemers onder wettelijk minimumloon
Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, geldt vanaf 2018 ook voor opdrachtnemers die...
18-07-2017 | Percentage energie-investeringsaftrek verder omlaag
Het percentage van de energie-investeringsaftrek is met ingang van dit jaar omlaag gegaan van 58% naar...
17-07-2017 | Gebruik kentekenfoto's in toekomst weer mogelijk
Na een uitspraak van de Hoge Raad mag de Belastingdienst geen gebruik meer maken van kentekenfoto's...
17-07-2017 | Splits factuur bij een all-in prijs van buffet of barbecue
Biedt u in uw horeca-gelegenheid of als cateraar een all-in prijs bij bijvoorbeeld een buffet of...
14-07-2017 | Streep door lange betaaltermijnen
Per 1 juli is het over en uit met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen van grote ondernemingen aan...
13-07-2017 | Btw-teruggave bij aankoop vakantiewoning
Ziet u op uw vakantiebestemming een leuke vakantiewoning te koop? Overweegt u serieus de stap te...
12-07-2017 | Heffing bedrijfsinvesteringszone terecht
Ondernemers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden willen vaak gezamenlijk investeren om de...
11-07-2017 | Leeftijdsgrens looncompensatie bij ziekte omlaag
Neemt u een oudere werkloze in dienst, dan komt u niet voor hoge kosten te staan als deze werknemer...
11-07-2017 | Streep door onredelijk lange betaaltermijnen
Grote ondernemingen kunnen vanaf 1 juli geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met...
10-07-2017 | Voortaan standaard sectorindeling voor uitzendbedrijf
Uitzendbedrijven vallen voortaan standaard onder sectorcode 52. Een andere sectorindeling is voor...
07-07-2017 | MijnOverheid is niet vrijblijvend
Als u gebruik maakt van de digitale berichtenbox van MijnOverheid, heeft dit rechtskracht, zo oordeelt...
04-07-2017 | Geen laag btw-tarief voor parkeren bij pretpark
Ook deze vakantie zullen pretparken weer volop bezoekers trekken. Op het parkeren bij deze parken moet...
03-07-2017 | Wanneer heeft u geen bijtelling op bestelauto of busje?
Voor bestelauto's en bestelbusjes geldt in beginsel ook gewoon de bijtelling vanwege het...
30-06-2017 | Nieuwe Arbowetregels per 1 juli 2017
Per 1 juli aanstaande wijzigt de Arbowet. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de...
16-06-2017 | Kosten in mindering op transitievergoeding
Op de transitievergoeding kunnen twee soorten kosten in mindering worden gebracht. De zogeheten...
15-06-2017 | Wijzigingen minimumjeugdloon per 1 juli 2017
Per 1 juli aanstaande stijgt het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen. Die stijging is meer...
14-06-2017 | Streep door massaal bezwaar btw privégebruik auto
De Belastingdienst heeft collectief uitspraak gedaan op de bezwaarschriften tegen de btw-heffing over...
13-06-2017 | Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018
Zzp'ers en opdrachtgevers krijgen nog langer de tijd om zich aan de passen aan de Wet DBA. De...
12-06-2017 | Geplande AOW-verlaging van de baan
Alleenstaande AOW'ers die (gaan) samenwonen met hun zoon of dochter zullen niet worden gekort op hun...
09-06-2017 | Sterke tweedeling in detailhandel
De detailhandel als geheel trekt zich op aan de positieve economische omstandigheden, maar binnen de...
09-06-2017 | Uw personeel werkt regelmatig thuis. Wat mag u onbelast vergoeden?
In veel bedrijven werken werknemers regelmatig vanuit huis. Om thuis te kunnen werken zijn vaak...
08-06-2017 | Altijd de gemeenteheffing betalen?
Als uw gemeente een belasting willen invoeren, is hiervoor een verordening nodig. Die moet aan diverse...
08-06-2017 | Taxatieverslag verplicht voor waardebepaling WOZ
Bij de waardebepaling inzake de WOZ, is de gemeente verplicht een taxatieverslag mee te sturen. U...
06-06-2017 | Boete bij slordige rittenadministratie?
Wilt u geen bijtelling voor uw auto van de zaak, dan moet u aantonen dat u de auto niet meer dan 500...
06-06-2017 | Volwassenminimumloon per 1 juli vanaf 22 jaar
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan omhoog per 1 juli 2017....
02-06-2017 | Praktische gids voor veiligheid en gezondheid op het werk
Goede gezondheids-en veiligheidsmaatregelen op de werkplek zijn logisch, maar hoe kunt u dit...
01-06-2017 | Geen verlenging stopzetten pensioen in eigen beheer
De coulanceperiode van drie maanden (van 1 april tot 1 juli 2017) voor het stopzetten van de...
31-05-2017 | Fiscaal voordeel voor uw bedrijfsmiddel?
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) roept het bedrijfsleven op om een voorstel in te...
30-05-2017 | Bouw kan profiteren van sterke opmars domotica
Het aantal slimme woningen zal de komende jaren sterk stijgen. Dit biedt kansen voor de bouw, mits de...
29-05-2017 | Stapt u als ondernemer na 1 januari 2018 in het huwelijksbootje
Let op de veranderingen in het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Je trouwt straks niet meer automatisch...
24-05-2017 | Bereken uw premiekortingen voortaan digitaal
Voor bepaalde werknemers heeft u mogelijk recht op een premiekorting, het lage-inkomensvoordeel of een...
24-05-2017 | Logistiek moet op zoek naar nieuwe wegen
Nieuwe toetreders zetten de logistieke sector onder druk. Om concurrerend te blijven, zal de branche...
24-05-2017 | Ruilen overuren in tuinbouw nog onbeperkt tot 2018
In de tuinbouw is het niet ongebruikelijk om overuren van werknemers te ruilen voor onbelaste...
23-05-2017 | Klein pensioen? Van afkoop naar samenvoeging
De regeling voor de afkoop van een klein pensioen wordt aangepast. U bent straks niet meer verplicht...
22-05-2017 | Maak fiscaal slimme afspraken ontbinding leasecontract met werk¬nemer
Bij een vertrekkende werknemer zult u veelal het leasecontract van zijn auto van de zaak willen...
19-05-2017 | Derde WW-jaar voor rekening van werknemers
Werkgevers zijn alsnog akkoord gegaan met de uitvoering van een derde WW-jaar. Hiermee komen zij de...
19-05-2017 | Kan ik een onbelaste kostenvergoeding doorbetalen bij ziekte?
Ook onder de werkkostenregeling kunt u gebruik maken van vaste kostenvergoedingen. Maar kunt u die ook...
18-05-2017 | Mag gemeente reclamebelasting baseren op de WOZ-waarde?
Als u reclame maakt via een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg, mag de...
17-05-2017 | Geen standaardbijtelling door inrichting bestelauto
Een bestelauto die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer, valt niet onder het...
17-05-2017 | Staakt u uw bedrijf? Let op ‘oude’ zelfstandigenaftrek
Als u te weinig winst maakt om de zelfstandigenaftrek volledig te verrekenen, kunt u het overschot...
15-05-2017 | Liquiditeitsprobleem vanwege uitbetaling vakantiegeld?
In mei of juni wordt traditioneel het vakantiegeld aan werknemers uitbetaald. Dit betekent een extra...
12-05-2017 | Woning omgebouwd naar praktijkruimte: 2% of 6% bij overdracht?
Moet bij de overdracht van uw huisartsen- of tandartsenpraktijk 2% of 6% overdrachtsbelasting worden...
11-05-2017 | Langer kraamverlof partners voorlopig van de baan
Eind 2016 is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat de uitbreiding van kraamverlof voor...
10-05-2017 | Wat moet en mag u als dga verdienen?
Als dga van een bv moet u zichzelf een gebruikelijk loon toekennen van minstens € 45.000 in 2017....
09-05-2017 | Uitjes personeelsvereniging onbelast?
Binnen uw onderneming is een personeelsvereniging actief die regelmatig uitjes organiseert. Uw...
08-05-2017 | Bescherm uw betalingsverkeer!
Phishing mails worden steeds professioneler. Het komt regelmatig voor dat mail naar een...
08-05-2017 | Uitspraak Hoge Raad in BTW procedures
De wijziging in de BTW-correctie voor het privégebruik van de ter beschikking gestelde auto per...
05-05-2017 | Bezwaar tegen bijtelling privégebruik auto?
Sinds 1 januari 2017 kan het zo zijn dat voor technisch dezelfde auto een verschillend  ...
04-05-2017 | Einde in zicht massaal bezwaar btw privégebruik auto
De Hoge Raad heeft op vrijdag 21 april 2017 uitspraak gedaan in vier proefprocedures over de...
03-05-2017 | Voorkom extra belasting bij vergoeding voor uw personeel
Weet u dat de vergoedingen die u verstrekt voor uw werknemers loon vormt dat individueel belast wordt?...
02-05-2017 | Btw op huisvestingskosten werknemers niet aftrekbaar
Met name in de bouw wordt nogal eens gebruik gemaakt van buitenlandse werknemers uit bijvoorbeeld...
01-05-2017 | Maximum aftrekpost kleding en beddengoed ter discussie
Als u vanwege ziekte meer kosten maakt voor kleding en beddengoed, kunt u een bedrag op uw inkomen in...
28-04-2017 | Fiscaal interessant zakelijk etentje voor eenmanszaak en vof
Menige zakelijke deal wordt afgesloten bij een goed diner. De kosten hiervan zijn aftrekbaar van de...
28-04-2017 | Welke vergoedingen moet u specificeren op de loonstrook?
Vergoedt u als agrarisch ondernemer de kosten van huisvesting van uw personeel die onderdeel vormen...
26-04-2017 | Stand van zaken over het UBO-register
Sinds eind maart 2017 is het concept wetsvoorstel voor een UBO-register openbaar. Het is een...
25-04-2017 | Gemeente mag teveel aan rioolheffing niet vrij besteden
Uw gemeente dient de kosten en opbrengsten van de zorg voor de riolering te begroten. Maar wat nu als...
24-04-2017 | Half jaar uitstel voor nieuwe regels stukloon en meerwerk
De regels voor het betalen van stukloon en voor meerwerk worden aangepast. De nieuwe regels gaan...
21-04-2017 | Plan gebruik vrije ruimte WKR goed!
Tot 1,2% van uw totale fiscale loonsom kunt u onbelast vergoedingen, verstrekkingen en...
20-04-2017 | Extra fiscaal voordeel mogelijk in 2017 voor oudere sollicitant
Om meerdere redenen kan het voor uw bedrijf interessant zijn om oudere werknemers in dienst te nemen....
19-04-2017 | Extern verzekerd pensioendeel dga terughalen? Tot 1 juli 2017
Heeft u naast een pensioen in eigen beheer ook nog een deel van uw pensioen extern verzekerd, dan mag...
19-04-2017 | Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2017 vastgesteld
Bent u een transportondernemer en maakt u meerdaagse of op meer dagen internationale ritten? Voor de...
18-04-2017 | Valt de inrichting van uw werkkamer onder investeringsaftrek?
De aftrek van de kosten van een werkkamer thuis is voor ondernemers sinds 2017 verder beperkt. Wat...
18-04-2017 | Wanneer haalt u een pand van bv naar privé?
Heeft u naast een pensioen in eigen beheer ook nog een deel van uw pensioen extern verzekerd, dan mag...
13-04-2017 | Wetsvoorstel om werkgever te compenseren voor transitievergoeding
De transitievergoeding zal op een aantal punten worden gewijzigd. Hiervoor is onlangs een wetsvoorstel...
12-04-2017 | UWV waarschuwt voor verouderde ontslagformulieren
Wilt u bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen, dan kan dit uitsluitend met digitale formulieren....
11-04-2017 | Stel identiteit nieuwe werknemer vast voor juiste vaak lagere loonbelasting
Voordat een werknemer bij u aan de slag gaat moet u de identiteit van de werknemer vaststellen en de...
10-04-2017 | Formulier voor afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer beschikbaar
De Belastingdienst heeft het informatieformulier beschikbaar gesteld, waarmee u als dga kenbaar kunt...
10-04-2017 | Wettelijk minimumloon ook voor opdrachtnemers
Het wettelijk minimumloon gaat ook gelden voor opdrachtnemers, oftewel personen die tegen beloning...
07-04-2017 | Btw afdragen over plastic tasje
Verstrekt u nog plastic tassen aan uw klanten, dan bent u verplicht daarvoor een vergoeding te vragen....
07-04-2017 | Fiscus laat zzp'er voorlopig met rust
De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat zzp'ers en hun opdrachtgevers tot 1 januari 2018 niet...
06-04-2017 | Definitief einde pensioen in eigen beheer per 1 april 2017!
Maandag 27 maart 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer gepubliceerd in het Staatsblad....
04-04-2017 | Vakkennis uitbreiden of op peil houden? Aftrekbaarheid studiekosten verschilt
Als u als IB-ondernemer kosten maakt in verband met studie en scholing, zijn deze fiscaal aftrekbaar....
03-04-2017 | Innovatieregeling MKB open vanaf 11 april 2017
Bent u een innovatieve mkb-er dan komt u mogelijk in aanmerking voor de MKB-Innovatiestimulering Regio...
03-04-2017 | Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer
Wist u dat u als opdrachtgever aansprakelijk gesteld kan worden als uw opdrachtnemer zijn werknemers...
31-03-2017 | Eigenrisicodragerschap Deadline voor wijziging 31 maart
Wilt u per 1 juli aanstaande eigenrisicodrager worden voor de WGA of de ZW, of wilt u per die datum...
30-03-2017 | Btw drempel bij verkoop aan buitenlandse particulier
Bij verkoop aan een buitenlandse particulier berekent u waarschijnlijk Nederlandse btw. Dit is in...
29-03-2017 | Boetes voor te weinig loon stagiaires en starters
De inspectie SZW heeft een onderzoek uitgevoerd naar de beloning van stagiaires en starters in...
29-03-2017 | Lunch tijdens vergadering. Belast of onbelast?
Elke donderdagmiddag houden uw werknemers een lunchvergadering op kantoor. U verzorgt de broodjes, wat...
28-03-2017 | Max € 2.000 premiekorting per jaar voor arbeidsbeperkte
Als u een arbeidsbeperkte werknemer in dienst neemt, heeft u mogelijk drie jaar lang recht op een...
28-03-2017 | Vanaf 1 april vervroegd afkopen hypotheek zonder belastingheffing
De tijdklemmen op een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of...
27-03-2017 | Auto van de zaak delen kan duur uitpakken voor dga
Als u als dga uw auto van de zaak deelt met uw bv, andere dga's of werknemers, zitten daar nogal wat...
27-03-2017 | Geen btw vrijstelling meer voor ligplaatsen motorboten watersportverenigingen
De btw-vrijstelling voor niet-winstbeogende watersport-verenigingen is per 1 januari 2017 gewijzigd....
24-03-2017 | Contante betaling van gehele loon verboden
Vanaf 1 januari 2016 is het verboden om loon van uw werknemers volledig contant te betalen. U bent...
24-03-2017 | Kom je ons team versterken?
Junior belastingadviseur (academisch) 1fte. Wij zijn op zoek naar een ambitieuze junior...
23-03-2017 | Btw bij zakendoen in het buitenland
Levert u goederen in het buitenland, zorg dan dat u op de hoogte bent van de btw-regels. Moet de btw...
22-03-2017 | Alleen bijtelling vervangende auto
Als u aan uw werknemer tijdelijk een andere auto van de zaak ter beschikking stelt heeft dit...
22-03-2017 | Te lage voorlopige aanslag VPB? Actie voor 24 maart
Heeft u over het jaar 2016 al een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting gehad, maar verwacht u dat...
21-03-2017 | Lijfrente afkopen bij arbeidsongeschiktheid
Bent u arbeidsongeschikt of bent dit geworden en beschikt u over een lijfrente? Dan kunt deze onder...
15-03-2017 | Persoonlijk aansprakelijk bij betalingsproblemen
Bent u bestuurder van een bv of nv? Kan deze bv of nv haar belastingen en/of premies niet betalen?...
14-03-2017 | Kom je ons team versterken?
Junior belastingadviseur (academisch) 1fte. Wij zijn op zoek naar een ambitieuze junior...
14-03-2017 | Verhuur deelauto kan zonder bijtelling
Wist u dat u zakelijke deelauto's ook kunt verhuren aan uw werknemers voor privégebruik? Dat...
14-03-2017 | WBSO: meld voor 31 maart gerealiseerde uren
Heeft u in 2016 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruikgemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet om...
13-03-2017 | Investeringsaftrek wordt eenvoudiger
Als u investeringsaftrek wilt claimen, moet u in sommige gevallen eerst een verzoek of verklaring...
13-03-2017 | Vergeet de aangifte dividendbelasting niet!
De economie draait weer op volle toeren en veel bv’s krijgen weer voldoende vermogen en liquide...
10-03-2017 | Btw op uw vakantiewoning
Bent u de trotse eigenaar van de vakantiewoning in Nederland of overweegt u om hier een vakantiewoning...
09-03-2017 | Kantoorpand: 2% of 6% bij overdracht?
Moet bij de overdracht van een kantoorpand 2% of 6% overdrachtsbelasting worden betaald? De Hoge Raad...
09-03-2017 | Kom je ons team versterken?
Junior belastingadviseur (academisch) 1fte. Wij zijn op zoek naar een ambitieuze junior...
08-03-2017 | Voorlopige IB-aanslag 2017 te hoog? Dit moet u doen.
Bent u IB-ondernemer, dan heeft u als het goed is onlangs uw voorlopige aanslag voor 2017 ontvangen....
07-03-2017 | Einde pensioen in eigen beheer
Vanaf 1 april 2017 is er geen pensioenopbouw in eigen beheer meer mogelijk voor de dga. De Eerste...
06-03-2017 | Belastingdienst mag kentekenfoto niet gebruiken
De Belastingdienst mag bij controle van een rittenregistratie geen gebruik maken van kentekenfoto's...
06-03-2017 | Specificeert u kostenvergoeding op de loonstrook?
Heeft u werknemer een kostenvergoeding die onderdeel vormt van het brutoloon? Dan bent u verplicht om...
03-03-2017 | Let op voorwaarden inhouden huisvestingskosten en zorgverzekering
Op het vanaf 1 januari 2017 geldende verbod op inhouding en verrekening onder het netto wettelijk...
02-03-2017 | Btw op consumptiemunten tijdens carnaval
Carnaval is een evenement waarbij ook met consumptiemunten wordt gewerkt. Wees u bewust van de...
01-03-2017 | Buitenlandse zorgkosten aftrekbaar
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Wat als u op uw skivakantie uw been breekt? Als u in...
28-02-2017 | Kom je ons team versterken?
Junior belastingadviseur (academisch) 1fte. Wij zijn op zoek naar een ambitieuze junior...
28-02-2017 | Scholingsvouchers: ook voor werkenden en zelfstandigen
Voor het volgen van een opleiding in een kansberoep kan subsidie worden aangevraagd in de vorm van een...
28-02-2017 | Wel subsidie zonnepanelen bij grootverbruik
Bedrijven en (non-profit)instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren kunnen in aanmerking...
27-02-2017 | Verhuur garagebox met of zonder btw
Is de verhuur van een garagebox met of zonder btw? En hoe zit het met de verhuur van een ruimte die in...
24-02-2017 | Wanneer mag u wel inhouden onder minimumloon?
Vanaf 1 januari 2017 mag u geen bedragen inhouden of verrekenen met het loon van u werknemers als u...
23-02-2017 | Verhuur garagebox met of zonder btw
Is de verhuur van een garagebox met of zonder btw? En hoe zit het met de verhuur van een ruimte die in...
22-02-2017 | Maak gebruik van proefplaatsing via UWV
Wilt u iemand in dienst nemen vanuit een uitkering maar twijfelt u? Vraag het UWV dan om een...
22-02-2017 | Zonder adres geen aftrek btw?
Een factuur moet voldoen aan bepaalde eisen. Voldoet een inkoopfactuur niet, dan kan de...
21-02-2017 | Versoepeling vervroegd afkopen hypotheek
Wilt u uw kapitaalverzekering eigen woning graag eerder beëindigen dan de geldende looptijd om uw...
20-02-2017 | Belastingtelefoon in de fout, wat nu?
Als u de Belastingtelefoon belt, mag u ervan uitgaan dat de verkregen informatie klopt. Maar als dat...
20-02-2017 | De Wet DBA: wanneer loop je risico op naheffingen voor premies en belastingen?
Alhoewel de handhaving van de Wet DBA tot 1 januari 2018 is opgeschort, lijdt de invoering tot veel...
17-02-2017 | Schenking eigen woning? De voorwaarden
De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is met ingang van dit jaar verhoogd naar...
17-02-2017 | Tweede Kamer zet stoplicht op groen voor afschaffing pensioen in eigen beheer
De Tweede Kamer is onlangs, donderdag 9 februari 2017, akkoord gegaan met wijzigingen in het...
16-02-2017 | Wat kost het u om maaltijden te vergoeden?
Wat kost het u om uw werknemers maaltijden en consumpties te vergoeden? In de aangifte loonheffingen...
15-02-2017 | Hoe zwaar is de bewijslast voor het urencriterium?
Voor een aantal belangrijke fiscale faciliteiten moet u voldoende uren in uw bedrijf werken. Maar hoe...
15-02-2017 | No-riskpolis UVW biedt mogelijkheden voor werkgever
Een no-riskpolis geldt voor bepaalde uitkeringsgerechtigden of arbeidsgehandicapten. Door de...
14-02-2017 | Controleer of u mag inhouden bij lage lonen
Bij werknemers met lage lonen moet u vanaf 1 januari 2017 alert zijn. U mag bij hen namelijk vanaf die...
14-02-2017 | Voorkom corruptie in het buitenland
Doet u wel eens zaken in het buitenland waarbij u bijvoorbeeld een potentieel risico loopt op...
13-02-2017 | Hoeveel korting kan ik mijn personeel geven?
Kreeg uw personeel in 2016 kortingen op producten uit uw eigen bedrijf? Houd hiermee dan rekening in...
10-02-2017 | Hoeveel korting kan ik mijn personeel geven?
Kreeg uw personeel in 2016 kortingen op producten uit uw eigen bedrijf? Houd hiermee dan rekening in...
10-02-2017 | Voorkom corruptie in het buitenland
Doet u wel eens zaken in het buitenland waarbij u bijvoorbeeld een potentieel risico loopt op...
07-02-2017 | Zonnepanelen? Extra zakelijk voordeel met investeringsaftrek
Overweegt u zonnepanelen voor uw bedrijfspand, laat dan geen extra voordeel liggen. U heeft namelijk...
06-02-2017 | Belastingvrij schenken in 2017
De bedragen die u in 2017 belastingvrij kunt schenken, zijn verhoogd. Daarom een overzicht van de...
03-02-2017 | Geen bijtelling bestelauto achter het hek
Heeft uw werknemer geen kilometerregistratie voor zijn bestelauto? Beschikt hij ook niet over een...
03-02-2017 | Nieuwe minimumloonregels per 1 juli 2017!
Er zijn de nodige aanpassingen op komst in het minimumloon. Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd voor het...
03-02-2017 | Wat wijzigt in Arbowet?
De Arbowet wijzigt. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de...
02-02-2017 | Welke werkkleding is onbelast voor de WKR?
Heeft u personeel werkkleding? Dan moet u zich afvragen of u hiermee rekening moet houden bij de...
01-02-2017 | Reken uiterlijk eind februari de WKR 2016 af
Het jaar 2016 is voorbij en 2017 is al weer vol aan de gang. Bij de aangifte loonheffingen januari...
31-01-2017 | Mobieltje, tablet en computer in afrekening WKR?
U vergoedt uw werknemers de telefoonkosten en verstrekt aan hen een tablet of laptop. Kan dit onbelast...
31-01-2017 | Wanneer wordt pensioen in eigen beheer nu afgeschaft?
Nadat eind december de afschaffing van het pensioen in eigen beheer werd uitgesteld, staat deze nu...
30-01-2017 | Brexit, transport en btw
Heeft u een internationaal transportbedrijf of doet u hier zaken mee? Met de Brexit in aantocht is de...
26-01-2017 | Gebruiksverklaring nodig bij verkoop btw-belast pand 2015
Heeft u in 2015 een pand geleverd en daarbij met de koper gekozen voor btw-belaste levering?...
26-01-2017 | Wanneer is een auto 'gebruikt' voor bpm en btw?
Bij de aanschaf van een auto is het van belang of een auto fiscaal 'nieuw' is. Dit is namelijk van...
25-01-2017 | Meerdere bv’s? Mogelijk geen of minder eindheffing WKR
Voor eind februari 2017 moet u de eindheffing van de WKR hebben berekend en betaald. Heeft u meerdere...
25-01-2017 | Vergeet btw over privégebruik auto niet
Denk deze maand bij uw laatste btw-aangifte over 2016 aan de btw voor auto’s van de zaak die ook...
24-01-2017 | Aangifte loonheffingen 2017: Wees er op tijd bij!
Verzorgt u zelf de loonadministratie, houdt u dan in de gaten houden wanneer u de aangifte...
23-01-2017 | Vraag huurder deze maand om gebruiksverklaring
Bezit u onroerend goed dat u btw-belast verhuurt? Controleer dan deze maand of uw huurder afgelopen...
23-01-2017 | Weinig btw afgedragen in 2016? Tip!
Heeft u over 2016 in het totaal weinig btw af te dragen? Controleer dan of u in aanmerking komt voor...
20-01-2017 | Wanneer ben je voor de fiscus elkaars partner?
Als je fiscaal gezien als elkaars partner wordt aangemerkt, heeft dit diverse gevolgen. Die kunnen...
19-01-2017 | Gaat uw WOZ-waarde uit van de juiste huurprijs?
Nog even en de nieuwe WOZ-beschikkingen vallen weer in de bus. De waarde van uw bedrijfspand kan de...
18-01-2017 | Ontslagaanvraag via UWV nu volledig digitaal
Wilt u voor uw werknemers ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen? Dan verloopt de...
17-01-2017 | Inhoudingsverbod op minimumloon
Met ingang van 1 januari 2017 bent u verplicht het wettelijk minimumloon volledig uit te betalen....
16-01-2017 | Onder welke cao valt uw personeel?
Volgens FNV betaalde een werkgever niet de door de cao voorgeschreven lonen en afdrachten aan de...
12-01-2017 | Einde kinderalimentatie in box 3
Vanaf 2017 kunt u geen kinderalimentatie meer opgeven als schuld in box 3. In de aangifte...
11-01-2017 | Gunstige regeling overuren tijdelijk agrarisch buitenlands personeel
Heeft u een onderneming in de agrarische sector en heeft u tijdelijke buitenlandse werknemers in...
11-01-2017 | Maximumbedrag oudedagsreserve 2017 omhoog
Maakt u als ondernemer gebruik van de oudedagsreserve, dan kunt u in 2017 iets minder van de door u...
10-01-2017 | Handige rekentool voor Loonbelastingtabellen 2017
Verzorgt u zelf de loonadministratie en is deze niet geautomatiseerd? Maak dan vanaf 1 januari 2017...
09-01-2017 | Stop belastingvrij met roken
Een nieuw jaar gaat meestal gepaard met goede voornemens. Heeft uw werknemer het goede voornemen om...
09-01-2017 | Top 10 belangrijkste wijzigingen 2017
Het nieuwe jaar is gestart en dat gaat traditiegetrouw gepaard met de nodige veranderingen. Bestaande...
06-01-2017 | Uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor 2017
Als dga of de ondernemer in de inkomstenbelasting bent u volgend jaar nagenoeg evenveel kwijt aan de...
05-01-2017 | Verplicht salaris dga naar 45.000 euro
Er staat u als directeur-grootaandeelhouder (dga) een verplichte salarisverhoging te wachten. Het...
02-01-2017 | Extra geld voor financiering mkb-ondernemer
In twee jaar tijd is door de overheid en de markt voor circa € 2,7 miljard aan extra financiering...
30-12-2016 | Energiebesparing? Een handig overzicht
Wist u dat u als eigenaar, (ver)huurder of gebruiker van een bestaand bedrijfsgebouw wettelijk...
30-12-2016 | Wel of niet onderneming voor vastgoed-bv?
Drijft een vastgoed-bv wel of niet een onderneming? Dat is een vraag die in de praktijk regelmatig tot...
29-12-2016 | Als u een (fiscale) partner heeft verdeel dan uw box-3 vermogen optimaal
Zoals u heeft kunnen lezen in onze eerdere tips gaat de belastingheffing over uw vermogen...
28-12-2016 | Ook over 2016 bezwaar btw privégebruik auto?
Heeft u in de afgelopen jaren bezwaar gemaakt tegen de aangegeven btw over het privégebruik van...
28-12-2016 | Vooraf overleg over verlaagd btw-tarief zonnebrand
Vooraf overleg over verlaagd btw-tarief zonnebrand Nu de Hoge Raad zonnebrandmiddelen met...
27-12-2016 | Belasting op uw reclamebord?
Voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, mag de gemeente...
23-12-2016 | Aansprakelijk voor onderbetaling chauffeurs goederenvervoer
Opdrachtgevers voor het vervoeren van goederen over de weg kunnen aansprakelijk gesteld worden voor...
23-12-2016 | Catalogusprijs blijft de maatstaf voor bijtelling
Als u met een bijtelling te maken heeft omdat u rijdt in een auto van de zaak, dan wordt deze...
22-12-2016 | Herkansing telefonisch ingetrokken bezwaar Belastingdienst
Heeft u tussen 11 november 2009 en 1 november 2016 een bezwaar bij de Belastingdienst telefonisch...
21-12-2016 | Benut de vrije ruimte in de wkr!
Een extra feestje dit jaar of een fiets van de zaak voor uw werknemer? Heeft u dit jaar nog voldoende...
21-12-2016 | Hoorplicht bij bezwaar: wat heb ik eraan?
Standpunt verduidelijken Het is zeker nuttig om eerst gehoord te worden. Zodoende kunt u uw...
21-12-2016 | Stemming wetsvoorstel uitfasering pensioen uitgesteld
Vandaag zou de eerste kamer stemmen over het Wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer. De...
20-12-2016 | Einde aan goedkoop rijden in nieuwe dure nul-emissie auto
Volgend jaar wijzigen de bijtellingspercentages en blijven er voor nieuwe auto’s nog maar twee...
20-12-2016 | Tegemoetkoming kinderopvang in 2017 omhoog
De kinderopvangtoeslag gaat in 2017 omhoog. Nagenoeg alle ouders die gebruik maken van kinderopvang...
19-12-2016 | Extern verzekerd pensioen terughalen? Actie vóór april 2017
Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) naast een pensioen in eigen beheer, ook een deel van uw...
19-12-2016 | Kerstpakket of nieuwjaarsgeschenk?
Krijgt uw personeel elk jaar een kerstpakket, maar is uw vrije ruimte dit jaar al vol? Voorkom dan 80%...
19-12-2016 | Tijdelijk of vast dienstverband na contractverlenging?
Veel tijdelijke arbeidscontracten lopen af op 31 december. Dan doet zich voor werkgevers altijd de...
16-12-2016 | De kerstborrel thuis of uit?
Doe dit jaar eens wat anders met de kerstborrel. Door de juiste keuzes te maken kunt u wellicht...
16-12-2016 | Modelovereenkomsten in de wacht
De staatssecretaris heeft aangekondigd dat de handhaving rondom de Wet DBA in ieder geval is...
15-12-2016 | Compensatie bij ontslag langdurig zieke werknemer pas in 2019
Wanneer u een zieke werknemer na twee jaar ziekte ontslaat, bent u een transitievergoeding...
15-12-2016 | Kunt u dit jaar nog zorgkosten aftrekken?
Als u in een jaar zorgkosten maakt die niet door de verzekering worden gedekt, kunt u deze in bepaalde...
15-12-2016 | Pensioenknip verlengd tot 1 juli 2017
De pensioenknip wordt verlengd met een half jaar, tot 1 juli 2017. Hierdoor kunnen mensen die begin...
14-12-2016 | Mag de werkgever een werknemer verplichten vakantiedagen op te nemen?
Zo tegen de Kerst wordt het bij sommige bedrijven wat rustiger. Mag een werkgever een werknemer dan...
14-12-2016 | Wanneer kan de fiscus bewijslast omkeren?
Het komt voor dat de fiscus de bewijslast omkeert. Dan moet u maar zien te bewijzen dat de opgelegde...
13-12-2016 | Recreatieve watersporters vallen buiten de btw-vrijstellingsboot
De regels betreffende de watersportvrijstelling voor de verhuur van lig- en bergplaatsen wijzigen per...
09-12-2016 | Controleer beschikking Werkhervattingskas 2017!
Binnenkort valt bij werkgevers de beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage...
09-12-2016 | Einde gewichtscorrectie hybride personenauto
Op grond van de Nederlandse wetgeving kan de btw-vrijstelling voor watersportorganisaties in Nederland...
07-12-2016 | Bereid u voor op de nieuwe bijtellingspercentages
Net als in het afgelopen jaar wijzigen ook in 2017 de bijtellingspercentages. Weet u nog hoe het zit?...
07-12-2016 | Energie-investeringsaftrek volgend jaar omlaag
Het percentage van de energie-investeringsaftrek gaat omlaag vanaf volgend jaar. Dat blijkt uit het...
07-12-2016 | Nieuwe formulieren voor de G-rekening
De Belastingdienst heeft nieuwe formulieren voor de G-rekening. Wilt u een G-rekening aanvragen of...
06-12-2016 | Lage lonen? De overheid betaalt vanaf 2017 mee!
Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon hebben vanaf 2017 onder bepaalde...
06-12-2016 | Transitievergoeding na twee jaar ziekte
Werkgevers zijn een transitievergoeding verschuldigd wanneer zij een zieke werknemer na twee jaar...
05-12-2016 | Lagere boete bij te laat betaalde wegenbelasting
Als u de wegenbelasting of MRB voor uw auto te laat betaalt, heeft u kans op een boete. De rechter...
05-12-2016 | Wanneer moet u een investeringsaftrek terugbetalen
Als u investeert, komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor investeringsaftrek. De ontvangen...
05-12-2016 | Zijn taxatiewijzers bindend?
Begin volgend jaar vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen in de bus. Voor moeilijk te waarderen objecten...
02-12-2016 | Schenkvrijstelling 2017 van € 100.000 nu al gebruiken
Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar...
02-12-2016 | Waar moet u op letten bij de wettelijke bedenktermijn?
Werkgevers en werknemers kunnen de arbeidsrelatie beëindigen met wederzijds goedvinden. Partijen...
30-11-2016 | Check uw WOZ-waarde!
Begin volgend jaar vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer in de bus met de nieuwe WOZ-waarde van uw...
30-11-2016 | Elektrische auto wint aan populariteit
Elektrische voertuigen zijn in opmars. Sinds deze maand heeft Nederland honderdduizend elektrische...
30-11-2016 | Tot 2018 de tijd voor modelovereenkomsten
Er is veel onrust en onzekerheid over de Wet DBA. Daarom krijgen zzp'ers en opdrachtgevers langer de...
29-11-2016 | Betaal uw lijfrente voor 1 januari
Heeft u vorig jaar minder pensioen opgebouwd dan fiscaal mogelijk is gezien uw inkomsten, kunt u dit...
29-11-2016 | Hypotheek via familielid? Interessant voor alle partijen!
De hypotheekrente is extreem laag. Het kopen van een huis kan daarom zeer interessant zijn. Des te...
28-11-2016 | Check uw legesheffing
Als de gemeente een dienst voor u verricht, denk aan het aanvragen van een bouwvergunning, kan men...
28-11-2016 | Privékilometers optellen bij nieuwe auto van de zaak
Rijdt u een auto van de zaak en maakt u aantoonbaar niet meer dan 500 privékilometers? Dan...
24-11-2016 | Geactualiseerde Special Eindejaarstips 2016
Special Eindejaarstips 2016 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2016. In deze tips hebben wij...
24-11-2016 | Kunt u uw loonbelasting of btw tijdelijk niet betalen?
Kunt u uw loonbelasting of omzetbelasting tijdelijk niet betalen? Vraag dan altijd kort telefonisch...
24-11-2016 | Minimumloon per 1 januari 2017
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan iets omhoog per 1 januari...
23-11-2016 | Tot 2018 de tijd voor modelovereenkomsten
Er is veel onrust en onzekerheid over de Wet DBA. Daarom krijgen zzp'ers en opdrachtgevers langer de...
22-11-2016 | Compensatie ontslag langdurig zieke werknemer
Er zijn twee aanpassingen van de transitievergoeding op komst. Werkgevers zijn in de toekomst nog...
22-11-2016 | Dga heeft informatieplicht bij afkoop of omzetting pensioen
Maakt u in 2017, 2018 of 2019 gebruik van de mogelijkheid om uw in eigen beheer opgebouwd pensioen af...
22-11-2016 | Drie maanden extra voor stopzetten pensioen in eigen beheer
Directeur-grootaandeelhouders (DGA's) krijgen drie maanden extra de tijd om de laatste stappen te...
21-11-2016 | Groen licht Belastingplan 2017
Na een aantal dagen van debatteren is de Tweede Kamer op donderdag 17 november 2016 akkoord gegaan met...
18-11-2016 | Monumentenaftrek nog niet geschrapt
Goed nieuws voor particuliere eigenaren van monumentenpanden. De fiscale aftrek voor het onderhoud van...
16-11-2016 | Transitievergoeding bij ontslag per 2017 omhoog
Het maximale bedrag dat u verschuldigd bent wanneer u een werknemer na twee jaar ontslaat, gaat per 1...
15-11-2016 | Hypotheek aflossen of niet?
Miljoenen Nederlanders bezitten een eigen woning waarop een hypotheek rust. Wanneer zij ook over...
15-11-2016 | Kortere deponeringstermijn dga
Bent u aandeelhouder en tevens bestuurder van de bv? Dan heeft u mogelijk een kortere...
14-11-2016 | Werkkleding of vergoeding voor uw bouwpersoneel
In de CAO Bouw & Infra is onder meer opgenomen dat uw werknemers een kledingpakket moeten...
11-11-2016 | AOW-leeftijd drie maanden omhoog
De leeftijdsverwachting van AOW'ers gaat nog altijd omhoog. Reden voor het kabinet om nu al aan te...
11-11-2016 | Special Eindejaarstips 2016
Special Eindejaarstips 2016 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2016. In deze tips hebben wij...
11-11-2016 | WBSO 2017: wees op tijd met uw aanvraag
Wilt en kunt u vanaf 1 januari 2017 gebruikmaken van de WBSO, dien dan uw aanvraag uiterlijk 30...
10-11-2016 | Andere werktijden in de automotive. Zorgt u voor een maaltijd?
Met ingang van 1 januari 2017 wordt het dagvenster vastgesteld van 7.00 tot 20.00 uur. Dit is het deel...
10-11-2016 | Mogelijke afschaffing kleineondernemersregeling
Bent u zelfstandig ondernemer en bent u weinig btw verschuldigd? Dan komt u in aanmerking voor de...
08-11-2016 | Aftrek congres zakenlunch en receptie omhoog
De aftrek voor bepaalde zakelijke kosten zoals een zakenlunch, een receptie of congressen en seminars...
08-11-2016 | Zorg voor correcte factuur inruilauto bij selfbilling
Bij selfbilling wordt een factuur door de afnemer opgemaakt en uitgereikt in plaats van door de...
07-11-2016 | Special Eindejaarstips 2016
Special Eindejaarstips 2016 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2016. In deze tips hebben wij...
03-11-2016 | Aftrek onzelfstandige werkruimte huurwoning verdwijnt
Ondernemers kunnen waarschijnlijk alleen nog in 2016 van de aftrekpost ‘onzelfstandige...
01-11-2016 | Meld uw knelpunten modelovereenkomsten
Vanaf heden kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere belanghebbenden knelpunten met...
31-10-2016 | Afkoop van reeds ingegaan pensioen in eigen beheer
Door de plannen van het kabinet voor afschaffing van het pensioen in eigen beheer, is vanaf 2017...
31-10-2016 | Arrangementsprijs voor feest of partij tegen 6% btw-tarief?
Wanneer u als horecaondernemer all-in arrangementen verkoopt, zijn alle btw-tarieven van toepassing....
28-10-2016 | (On)mogelijkheden betreft boetes van uw chauffeurs
In het internationaal transport heeft u soms te maken met omvangrijke boetes. Vaak worden deze boetes...
27-10-2016 | Nieuwe collega's gezocht!
Wij zoeken voor de versterking van ons team in de controlepraktijk een jonge ambitieuze collega die...
27-10-2016 | Special Miljoenennota 2017
Hierbij treft u aan de Special Miljoenennota 2017. Download hier het PDF-bestand nu met alle...
27-10-2016 | Uw automonteur en verkoper in bedrijfskleding
Heeft u automonteurs in dienst maar ook verkopers en baliemedewerkers en wilt u graag dat zij...
27-10-2016 | Vrijwilligersregeling of niet?
Veel sportorganisaties en non-profitorganisaties maken gebruik van vrijwilligers. Als deze onder de...
26-10-2016 | Plan uw investeringen voor meer aftrek
Voor kleinschalige investeringen kunt u investeringsaftrek krijgen. Met het einde van het jaar in...
25-10-2016 | Wat eten uw kok en de bediening?
Het is weekend en het is druk in uw horecagelegenheid. Uw personeel maakt lange dagen maar zal ook...
24-10-2016 | Exportkredietverzekering voor risicovolle buitenlandse order
Als u zaken doet met het buitenland, brengt dat vaak meer risico met zich mee dan bij binnenlandse...
21-10-2016 | Pensioen in eigen beheer? Snelle actie geboden!
Het kabinet is van plan om het eigenbeheerpensioen af te schaffen. Als de Tweede en Eerste Kamer hier...
19-10-2016 | Consumpties en douche chauffeurs tot 2021 onbelast
Over de fiscale beoordeling van de verblijfkostenvergoedingen van de cao zijn met de Belastingdienst...
18-10-2016 | Consumptiemunt voor biertje of snack? Let op btw!
Organiseert u een evenement waarbij u consumptiemunten verkoopt waarmee verschillende producten kunnen...
17-10-2016 | Voorkom boete, leg arbeidsvoorwaarden uitzendkrachten vast
Buitenlandse uitzendkrachten moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als Nederlandse chauffeurs en...
14-10-2016 | Externe pensioenverzekering dga? Alleen in 2016 naar eigen beheer
Bouwt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) pensioen op in eigen beheer en heeft u ook een deel van...
14-10-2016 | Extra verplichte gegevens op de loonstrook
De gegevens die werkgevers op de loonstrook van hun werknemers moeten vermelden zijn aangepast. De...
14-10-2016 | Zzp’er op bouwplaats? Wel of geen dienstbetrekking
In de bouw kan nog steeds op allerlei manieren uitstekend buiten dienstbetrekking worden gewerkt,...
12-10-2016 | Meldpunt klachten Wet DBA
Vanaf de week van 17 oktober 2016 kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere belanghebbenden...
12-10-2016 | Werken via eigen bv sluit dienstbetrekking niet uit
Het werken via een eigen bv sluit een dienstbetrekking niet per definitie uit. Dat geeft...
12-10-2016 | Werken via eigen bv sluit dienstbetrekking niet uit
Het werken via een eigen bv sluit een dienstbetrekking niet per definitie uit. Dat geeft...
10-10-2016 | Externe pensioenverzekering dga? Alleen in 2016 naar eigen beheer
Bouwt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) pensioen op in eigen beheer en heeft u ook een deel van...
10-10-2016 | Korting op btw met kleine ondernemersregeling
Bent u ondernemer en draagt u per jaar weinig btw af? Maak dan gebruik van de kleine...
07-10-2016 | Wat als zzp’er aan dezelfde klus werkt als werknemer?
Een zzp’er kan nog steeds naast werknemers aan dezelfde klus werken zonder dat daarbij meteen...
06-10-2016 | Hoe houdt u uw medewerkers langer productief?
Bedrijven met plannen om hun medewerkers langer productief en inzetbaar te houden kunnen subsidie...
06-10-2016 | Lager gebruikelijk loon voor dga startup
Het was al eerder aangekondigd, maar nu ook opgenomen in het Belastingplan voor 2017: het belastbaar...
05-10-2016 | Aanpassing van box 3-heffing over werkelijk rendement?
Er is al geruime tijd discussie over de box 3-heffing op spaargeld en ander vermogen, met name vanwege...
04-10-2016 | Meer WBSO-budget in 2017
Vanwege de grote belangstelling en het groeiend gebruik van de WBSO, komt er extra budget beschikbaar...
03-10-2016 | Nieuwe tarieven 2017 voor vermogen
Het kan u nauwelijks zijn ontgaan. Vanaf 1 januari 2017 verandert box 3 van uiterlijk. De definitieve...
03-10-2016 | Premie bijdrage Zorgverzekeringswet 2017 omlaag
Het premiepercentage van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat iets omlaag...
29-09-2016 | Meer invloed werknemers op pensioen per 1 oktober 2016
Werknemers krijgen via ondernemingsraden vanaf 1 oktober 2016 meer invloed op hun pensioenregeling. De...
29-09-2016 | Schenkvrijstelling 2017 van € 100.000 nu al gebruiken
Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000....
28-09-2016 | Btw oninbare vordering gewoon via aangifte
Loopt u btw mis omdat uw relatie de rekening niet heeft betaald? Dan kunt u vanaf 2017 de btw op deze...
28-09-2016 | Schenk nu en verhoog uw schenkvrijstelling 2017
Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000....
27-09-2016 | Hoe aantrekkelijk is een nettolijfrente eigenlijk?
Het kabinet heeft de pensioenen gemaximeerd. Daarom zijn voor inkomens boven de ton nettolijfrentes...
27-09-2016 | Uit dienst? Telefoon terug of afrekenen
Heeft uw personeel een telefoon van de zaak en vergoedt u deze onder het noodzakelijkheidscriterium?...
23-09-2016 | Betaalverzuimboete wegenbelasting omlaag
Wanneer u binnen één jaar voor de tweede keer op rij uw wegenbelasting (MRB) niet op...
23-09-2016 | Langer kraamverlof voor partners
Partners krijgen bij de geboorte van hun kind straks niet twee maar vijf dagen betaald kraamverlof....
21-09-2016 | Bijtelling auto verlaagd naar 22%
Per 1 januari 2017 wordt de standaardbijtelling van een auto verlaagd van 25% naar 22%. Wilt u een...
21-09-2016 | Overstappen naar bv? Denk aan deadline 1 oktober!
Bent u van plan om een bv op te richten? Wilt u uw huidige onderneming daarbij geruisloos inbrengen en...
21-09-2016 | Special Miljoenennota 2017
Hierbij treft u aan de Special Miljoenennota 2017. Download nu het PDF-bestand met alle informatie.
20-09-2016 | Prinsjesdag 2016: wat kunt u verwachten?
Dinsdag 20 september is het Prinsjesdag en worden de belastingplannen voor volgend jaar weer bekend...
20-09-2016 | Profiteer nog snel van lage bijtelling zuinige auto
Wilt u een nieuwe zuinige auto aanschaffen en nog profiteren van de lage bijtelling? Dan moet u er...
19-09-2016 | Richt een bv op bij onverwacht flinke winst
Maakt u als ondernemer een onverwachte forse winst en heeft u nog geen bv? Dan kan het fiscaal...
19-09-2016 | Zzp’er? Maak afspraken over verhalen premies!
Bent u opdrachtnemer of zzp’er en sluit u een modelovereenkomst af met uw opdrachtgever? Maak...
16-09-2016 | Eigenrisicodrager worden? Dien dit voor 2 oktober in!
Kunt en wilt u per 1 januari 2017 eigenrisicodrager worden voor de WGA of voor de Ziektewet? Dan is...
16-09-2016 | Vraag voor 1 oktober uw buitenlandse btw 2015 terug!
Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2015 in een ander EU-land btw betaald, dan kunt u deze...
07-09-2016 | Bijtelling ondanks verbod privégebruik
Ondanks een verbod op privégebruik, het wisselend gebruik door verschillende werknemers en het...
07-09-2016 | Erfgenamen voortaan beter beschermd
Vanaf 1 september 2016 zijn erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden uit een erfenis. Ook...
07-09-2016 | Naheffingen afdrachtverminderingen onderwijs
Ondanks een verbod op privégebruik, het wisselend gebruik door verschillende werknemers en het...
05-09-2016 | Bewaar uw administratie ten minste zeven jaar
Voor ondernemers gelden wettelijke regels voor het bewaren van hun administratie. Hoofdregel is dat...
02-09-2016 | Tips voor het zzp-pensioen
Bent u zzp'er? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de opbouw van uw pensioen. U ontvangt op uw...
02-09-2016 | Voorkom bijtelling voor uw bestelauto
Heeft uw bedrijf één of meer bestelauto’s? Er zijn diverse mogelijkheden om...
01-09-2016 | Verlofdagen delen tussen werknemers
Stel uw werknemer wil zijn verlofdagen delen met zijn collega die onverwachts mantelzorg moet verlenen...
30-08-2016 | Gebruik kentekenfoto’s Belastingdienst ter discussie
Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst bij controle van een rittenregistratie gebruik maakt...
30-08-2016 | Onbelaste vergoeding van dubbele huisvesting
Een werknemer kan vanwege zijn werk te maken krijgen met dubbele huisvestingskosten. Er bestaan...
29-08-2016 | 1 september deadline Energielijst en Milieulijst 2017
Wilt u nog een voorstel indienen voor de nieuwe Energielijst en Milieulijst van 2017, wacht dan niet...
29-08-2016 | Subsidieregeling praktijkleren: kom in actie!
Wilt en kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren, kom dan nu in actie. U kunt nog een...
26-08-2016 | Btw verschuldigd over aanbetaling bij annulering?
U verricht diensten waarvoor uw afnemers vooraf moeten reserveren, zoals bijvoorbeeld in de horeca een...
26-08-2016 | Naast ondernemer ook in loondienst
U bent een zzp’er. U heeft verschillende opdrachtgevers en loopt ondernemersrisico. Voor u is...
24-08-2016 | Belastingvrij thuiswerken? Dat kan!
Uw werknemers die ook weleens thuiswerken, kunt u fiscaal vriendelijk faciliteren met internet en...
24-08-2016 | Hoge Raad: kostenaftrek voor werkruimte in huurwoning
Nogal wat mkb-ondernemers maken voor hun bedrijf gebruik van een werkruimte thuis. Bijvoorbeeld om...
22-08-2016 | E-facturering verplicht vanaf 1 januari 2017
Levert uw bedrijf aan de Rijksoverheid? Per 1 januari 2017 bent u bij nieuwe inkoopovereenkomsten...
19-08-2016 | Aanscherping aansprakelijkheid aannemer
De wettelijke aansprakelijkheid van aannemers in de bouw wordt per 1 januari 2018 aangescherpt. Zij...
19-08-2016 | WBSO: uiterste aanvraagdatum nadert!
Wilt u vanaf 1 oktober 2016 gebruik maken van de WBSO, wees dan op tijd met uw aanvraag. U kunt nog...
17-08-2016 | Kan een vruchtgebruiker de rente van een eigenwoninglening aftrekken?
Bij overlijden gebeurt het nogal eens dat het vruchtgebruik (of het recht van bewoning of gebruik) van...
16-08-2016 | Privégebruik poolauto’s en bijtelling
Heeft u één of meerdere auto’s geleast die door wisselende werknemers in principe...
15-08-2016 | Eigen bedrijf naast uw vaste baan
Veel starters durven de overstap vanuit een vaste baan niet zomaar te maken en kiezen eerst voor het...
12-08-2016 | Cultuurgiften onder vuur
Bij giften aan culturele instellingen met een ANBI-status geldt sinds 2012 een multiplier van 25% in...
12-08-2016 | Pensioen 1-2-3: zorg dat u uw werknemers informeert
Pensioen 1-2-3: zorg dat u uw werknemers informeert Per 1 juli 2016 zijn uitvoerders wettelijk...
11-08-2016 | Zelfinspectietool om werkstress te voorkomen
Na de vakantieperiode hoopt u dat uw werknemers weer helemaal in balans zijn en blijven. Werkstress...
10-08-2016 | Welke modelovereenkomst moet ik gebruiken?
Hoewel het gebruik van de VAR-verklaring sinds 1 mei vervangen is door de modelovereenkomst, heeft de...
09-08-2016 | Kan ik opstartkosten verrekenen met mijn winst?
Als ondernemer kan het best gebeuren dat u in het begin volop kosten maakt, maar nog nauwelijks omzet....
09-08-2016 | Tijdelijk vervangende auto en bijtelling
Als u aan uw werknemer tijdelijk een andere auto van de zaak ter beschikking stelt, heeft dit over het...
08-08-2016 | Landbouwregeling? Wel btw bij importgoederen
Bent u agrarisch ondernemer en valt u onder de landbouwregeling, dan bent u niet btw-plichtig. Deze...
08-08-2016 | Verlaag uw fiscale boete
De fiscus hanteert vaste uitgangspunten bij het opleggen van een boete. Volgens de rechter kan deze...
05-08-2016 | Pas op voor de informatiebeschikking
Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Hieruit moet de fiscus binnen een redelijke termijn...
05-08-2016 | Voorkom boete bij inlenen personeel
Als u personeel inleent, moet u uw zaken goed op orde hebben. Daarmee kunt u boetes of...
05-08-2016 | Vrijstelling overdrachtsbelasting bij opvolging familiebedrijf
Heeft u een familie-bv die voor een groot deel uit onroerend goed bestaat, dan kan de BOR ook worden...
04-08-2016 | Is uw echtgenoot of partner in het bedrijf sociaal verzekerd?
Als uw echtgenoot of levenspartner meewerkt in uw bedrijf, is het de vraag of hij of zij verzekerd is...
03-08-2016 | Inhaalindexatie pensioen toegestaan
Veel pensioenen worden op dit moment niet of niet volledig geïndexeerd. De financiële...
03-08-2016 | Schenk een ton belastingvrij
Vanaf 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verruimd. De verruiming is structureel...
03-08-2016 | Spreiding over drie achtereenvolgende kalenderjaren
Gebruikt u de vrijstelling van € 100.000 niet helemaal, dan kunt u straks in de twee...
02-08-2016 | Controleer uw sectoraansluiting!
De Belastingdienst controleert sinds kort extra of werkgevers wel de juiste sectorcode toepassen. Het...
01-08-2016 | Kan ook achteraf een urenstaat op worden gesteld?
Als u als IB-ondernemer een aantal fiscale voordelen wilt benutten die alleen voor ondernemers bedoeld...
29-07-2016 | Bezoek klant tijdens vakantie: zakelijk of privé?
Voor de auto van de zaak waarmee aantoonbaar niet meer dan 500 kilometer per jaar privé wordt...
27-07-2016 | Eenvoudige factuur voor lage bedragen
Een ondernemer moet facturen uitreiken die voldoen aan de factuurvereisten. Doet hij dit niet dan...
27-07-2016 | Wie betaalt de zuiveringsheffing?
Kan voor het bedrijfsgedeelte van een woon-/bedrijfspand een aparte zuiveringsheffing worden opgelegd...
26-07-2016 | Slim omgaan met gouden handdruk
Een gouden handdruk kunt u ineens of gefaseerd afkopen, maar ook periodiek laten uitkeren. Sinds 2014...
25-07-2016 | Vakantieauto van de zaak? Voorkom teleurstellingen
Uw werknemers rijden in een compacte auto van de zaak. U heeft afgesproken dat voor vakantieperioden...
22-07-2016 | Werkruimte in huurwoning interessante aftrekpost
Nogal wat mkb-ondernemers maken voor hun bedrijf gebruik van een werkruimte thuis. Bijvoorbeeld om...
21-07-2016 | Bijtelling als auto niet mee naar huis gaat
Een werknemer rijdt tijdens werktijd in een personenauto van de zaak. Buiten werktijd staat deze...
20-07-2016 | Digitaal ontslag aanvragen bij langdurige arbeidsongeschiktheid
Werkgevers kunnen sinds kort met een digitaal formulier ontslag aanvragen voor een langdurig...
20-07-2016 | Pensioenfonds voormalig werkgever niet in trek bij zzp'er
  Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) lopen niet warm voor de vrijwillige voorzetting...
19-07-2016 | Kleine ondernemersregeling niet afschaffen
De kleine ondernemersregeling in de btw zal niet worden afgeschaft. Daarvoor is de regeling te...
18-07-2016 | Aanvullend bewijs voor rittenregistratie mogelijk
Rijdt u niet meer dan 500 privékilometers in uw auto van de zaak? Dan heeft u geen bijtelling...
18-07-2016 | Lenen en schenken voor eigenwoningschuld
Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000....
18-07-2016 | Nu al schenken voor eigen woning of wachten tot 2017?
Ik wil graag schenken aan mijn zoon, zodat hij daarmee zijn eigenwoningschuld kan aflossen. Mijn zoon...
18-07-2016 | Woning onder water? Rente op restschuld is nog aftrekbaar
De woningmarkt trekt aan en is volop in beweging. Heeft u in hoogtijdagen uw woning gekocht dan kunt u...
15-07-2016 | Houd uw bedrijfsbarbecue fiscaal smakelijk
De zomervakanties komen er aan en dat is voor veel bedrijven aanleiding om af te sluiten met een...
13-07-2016 | Wijzigingen auto 2017-2020
Vanaf volgend jaar verandert er het nodige in de BPM, de MRB en voor de bijtelling van de auto van de...
12-07-2016 | Innovatieregelingen onverminderd populair onder mkb-bedrijven
Het mkb profiteert volop van de WBSO. Uit de jaarrapportage 'Focus op speur- en ontwikkelingswerk...
12-07-2016 | Nieuwe garantieverklaring eigenrisicodrager WGA
Bent u als werkgever eigenrisicodrager voor de WGA en wenst u dat ook te blijven in 2017, dan dient u...
11-07-2016 | Nieuwe btw-regels voor vouchers
Er komen nieuwe btw-regels voor het gebruik van vouchers. Op dit moment zijn deze regels tussen de...
08-07-2016 | Oplossingsrichting gekozen voor pensioen in eigen beheer
Er is een lange voorbereidingsperiode aan voorafgegaan, maar nu is dan toch eindelijk gekozen voor een...
08-07-2016 | Voorkom verlies vrijstelling en schenk in 2016 al voor eigen woning
Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000....
07-07-2016 | Kabinet repareert per direct bedrijfsopvolgingsregeling
Een uitspraak van de Hoge Raad is reden voor het kabinet om de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf-...
07-07-2016 | Minder vennootschapsbelasting vanaf 2018?
Uw bv hoeft mogelijk vanaf 2018 minder vennootschapsbelasting te betalen. Het kabinet is van plan om...
06-07-2016 | Betaalt u overdrachtsbelasting bij aankoop van een vakantiewoning?
Op uw vakantie bent u tegen een mooie vakantiebungalow aangelopen. U denkt er over na om deze aan te...
05-07-2016 | Hybride auto nu kopen, auto met 25% bijtelling nog even niet
De bijtelling in verband met het privégebruik van een auto van de zaak gaat in 2017 veranderen....
05-07-2016 | Voorstellen voor Energielijst en Milieulijst 2017
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doet een oproep aan het bedrijfsleven om...
04-07-2016 | Let op btw-gevolgen bij verkopen via internet!
Het aantal verkopen per internet neemt de laatste jaren een grote vlucht en zal voor veel ondernemers...
01-07-2016 | Inhoudingsverbod minimumloon niet voor huisvestings- en zorgverzekeringskosten
Het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon is uitgesteld tot 1...
01-07-2016 | Te veel of te weinig btw gerekend?
U heeft als ondernemer een verkeerd btw-bedrag, geen btw of ten onrechte btw in rekening gebracht. Dat...
30-06-2016 | Minimumarbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers
Buitenlandse bedrijven die hun werknemers tijdelijk werk in Nederland laten verrichten, zijn verplicht...
29-06-2016 | Buitenlandse btw? Uiterlijk 30 september teruggaafverzoek!
Ondernemers die in 2015 btw hebben betaald in andere EU-landen, kunnen via de Nederlandse...
27-06-2016 | Geen btw over privégebruik woning vof
Een vof of maatschap is vanaf 2015 geen btw meer verschuldigd over het privégebruik van de...
24-06-2016 | Duitse sociale premies tellen niet mee voor compensatieregeling
Duitse sociale premies tellen niet mee bij de berekening van de compensatie voor Nederlandse...
24-06-2016 | Omscholingssubsidie voor zelfstandige
Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u zich graag laten omscholen? Dan is er goed nieuws. Sinds kort...
23-06-2016 | Looncompensatie bij ziekte oudere werknemer
Het kabinet wil de positie van oudere werklozen verbeteren door hen aantrekkelijker te maken voor...
22-06-2016 | Van vast naar variabel pensioen
Bouwen uw werknemers hun pensioen op via een premie- of kapitaalovereenkomst? Zo ja, dan kunnen zij...
21-06-2016 | Laat uw personeel onbelast fietsen
Was de fiets van de zaak voorheen een veel voorkomende arbeidsvoorwaarde, nu lijkt deze vanaf de...
20-06-2016 | Fiscus moet fouten in administratie per jaar onderzoeken
De fiscus mag er niet zomaar van uitgaan dat fouten in uw administratie die zich het ene jaar...
20-06-2016 | Privégebruik auto en af te dragen btw
Het zal veel ondernemers bekend zijn, een auto op naam van de onderneming die ook voor...
17-06-2016 | Ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioen
Werknemers krijgen via ondernemingsraden in de toekomst meer invloed op hun pensioenregeling. De...
16-06-2016 | Betaalt u inkomenstenbelasting over de huurinkomsten van uw vakantiewoning?
U heeft een vakantiewoning die u gedeeltelijk verhuurt. Over deze verhuur betaalt u 6% btw. Moet u...
16-06-2016 | Vermogensrendementsheffing blijft overeind
De vermogensrendementsheffing in box 3 is niet in strijd met het Europese eigendomsrecht. Tot dat...
14-06-2016 | Belastingdienst wacht met uitspraak op bezwaar tegen crisisheffing
Werkgevers die bezwaar hebben gemaakt tegen de crisisheffing en zich met een vaststellingsovereenkomst...
14-06-2016 | Let op: Belangrijke wijzigingen per 1 juli
Ondernemen is vooruitdenken. Daarom houden wij u graag op de hoogte van belangrijke wijzigingen. Wat...
13-06-2016 | Voorkom bijtelling auto door juiste verklaring
Uw werkgever past in principe een bijtelling toe als u beschikt over een auto van de zaak. Met een...
10-06-2016 | Extra financiele impuls voor startups en scale-ups
In 2017 trekt het kabinet € 50 miljoen extra uit voor innovatieve startups en scale-ups. Meer dan...
10-06-2016 | Heffingsvrij vermogen voor de buitenlands belastingplichtige
Bent u buitenlands belastingplichtige met vermogen in Nederland, dan betaalt u niet langer over dit...
10-06-2016 | Publicatieplicht ANBI uiterlijk 1 juli
1 juli is een belangrijke datum voor goede doelen. Op die datum moeten zij namelijk de jaarcijfers...
09-06-2016 | Besparen met de speciale regeling voor vakantiekracht
Nog even en het is weer vakantie. Duizenden studenten en scholieren staan in de startblokken voor een...
09-06-2016 | Eigenrisicodrager WGA: wat verandert er?
Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of van plan dit worden of wilt u juist overstappen naar de...
08-06-2016 | Oplossing pensioen in eigen beheer vergt lange adem
Nog steeds is niet duidelijk wat nu de uiteindelijke oplossingsrichting zal worden voor het pensioen...
08-06-2016 | Wettelijke vakantiedagen 2015 vervallen per 1 juli
Heeft uw personeel nog wettelijke vakantiedagen staan van 2015? Dan moeten zij deze vóór...
07-06-2016 | Mag uw opdrachtgever loonheffing en premies op u verhalen
Nu de VAR is vervallen, wil uw opdrachtgever een modelovereenkomst met u afsluiten. Uw opdrachtgever...
06-06-2016 | Extra kinderopvangtoeslag vanaf 2017
De kinderopvangtoeslag gaat in 2017 extra omhoog. Het kabinet trekt hier € 136 miljoen...
06-06-2016 | Stakingslijfrente? Betaal voor 1 juli!
Bent u in 2015 (gedeeltelijk) gestopt met uw onderneming, dan kunt u binnen de wettelijke maxima uw...
03-06-2016 | Kunt u btw terugvragen als u uw vakantiewoning verhuurt?
U heeft een vakantiewoning gekocht die u ook gaat verhuren. Bij aankoop van de vakantiewoning is btw...
03-06-2016 | Vakantiegeld dit jaar zwaarder belast?
Eind mei heeft u uw vakantiegeld gekregen. Extra salaris, waarnaar veelal reikhalzend wordt uitgezien....
02-06-2016 | Kies je eigen pensioenmoment
Bij het bepalen van de pensioendatum gelden er slechts marginale voorwaarden. De hoofdregel is dat er...
01-06-2016 | DBA: wanneer met terugwerkende kracht corrigeren?
Per 1 mei 2016 is de VAR vervallen. Vanaf dat moment kunt u alleen nog zekerheid over de loonheffingen...
30-05-2016 | Belastingdienst verstuurt onterechte aanslagen zonnepaneeleigenaren
De Belastingdienst heeft mogelijk onterechte aanslagen omzetbelasting aan zonnepaneeleigenaren...
30-05-2016 | Dienstbetrekking bij tijdelijke vervanging werknemer?
Voor het tijdelijk vervangen van een werknemer hebben wij in het verleden wel eens een zzp’er...
27-05-2016 | Kunt u de kosten van het reinigen van werkkleding belastingvrij vergoeden?
Veel bedrijven maken gebruik van werkkleding. Denk aan schilders, postbodes of beveiligers. Dergelijke...
26-05-2016 | 55 miljoen beschikbaar voor logistieke innovatie mkb
Mkb’ers die willen investeren in een logistieke innovatie kunnen in aanmerking komen voor de...
26-05-2016 | Persoonlijk pensioenpotje alternatief voor huidig pensioenstelsel
De financiële en maatschappelijke houdbaarheid van ons huidige pensioenstelsel lijkt verstreken....
25-05-2016 | Erfgenamen (iets) beter beschermd
De Tweede Kamer is vorige week akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat de bescherming van erfgenamen...
25-05-2016 | Voordelen meewerkende kinderen
Dat het fiscaal gunstig kan zijn als uw partner meewerkt in uw onderneming weten veel mensen, maar...
24-05-2016 | Belastingvrij schenken woning in 2017 € 100.000
Vanaf volgend jaar wordt de vrijstelling in de schenkbelasting ten aanzien van de eigen woning...
24-05-2016 | Minimumloon iets omhoog per 1 juli 2016
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan iets omhoog per 1 juli...
23-05-2016 | Factuureisen? Meld uw vestigingsadres
Op een factuur moet u uw vestigingsadres vermelden. Met alleen het postbusnummer voldoet u niet aan de...
23-05-2016 | Vergeet btw niet bij eigen bijdrage
Vraagt u een eigen bijdrage aan uw werknemers voor bijvoorbeeld het gebruik van telefoon, openbaar...
20-05-2016 | Teruggaaf dividendbelasting voor de buitenlandse aandeelhouder
Woont of bent u gevestigd in het buitenland en heeft u portfolioaandelen (beleggingsaandelen) in een...
19-05-2016 | Betaling motorrijtuigenbelasting gewijzigd
Vanaf 1 juli 2016 is het niet meer mogelijk om de motorrijtuigenbelasting voor uw auto voor een heel...
19-05-2016 | Straks makkelijker beslag op bankrekening binnen EU
Het wordt straks makkelijker om een conservatoir beslag te leggen op een bankrekening in een ander...
17-05-2016 | Aanscherping Wet milieubeheer brengt nieuwe verplichtingen voor ondernemers
Wist u dat u als ondernemer verplicht bent energiebesparende maatregelen te treffen? Deze verplichting...
17-05-2016 | Loop uw organisatie na op 'eerlijk werken'
Check uw organisatie op 'eerlijk werken' met de nieuwe tool van de Inspectie SZW. Met deze...
13-05-2016 | Meer duidelijkheid UBO-register
Meer duidelijkheid UBO-register De minister van Financiën kondigde in februari van dit...
12-05-2016 | Aanpassing minimumjeugdloon pas vanaf juli 2017
De onlangs voorgestelde aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon zal op z'n vroegst pas ingaan...
11-05-2016 | Vervalt de zekerheid loonheffingen als ik afwijk van een modelovereenkomst?
Wij werken onder een modelovereenkomst waarin is opgenomen dat de opdrachtnemer bij de uitvoering van...
10-05-2016 | Aansprakelijk voor elkaars btw-schulden in fiscale eenheid
Maakt u onderdeel uit van een fiscale eenheid btw, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de...
09-05-2016 | Hoe beoordeelt de Belastingdienst of gewerkt is conform de modelovereenkomst?
Als u gebruik maakt van een modelovereenkomst heeft u zekerheid over de loonheffingen. Die zekerheid...
09-05-2016 | Vanaf 1 mei 2016 uitsluiting bepaalde fictieve dienstbetrekkingen mogelijk
Een fictieve dienstbetrekking is een arbeidsrelatie die geen dienstbetrekking is maar door een...
04-05-2016 | Aanpassing ketenbepaling biedt oplossing voor seizoensarbeid
Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om voor seizoensgebonden werk bij cao een...
04-05-2016 | Opdrachtgever en artiest kunnen vanaf 1 mei 2016 artiestenregeling uitsluiten
Huurt u regelmatig in Nederland wonende artiesten in of bent u een in Nederland wonende artiest? Dan...
04-05-2016 | Welke factoren vormen een aanwijzing voor een dienstbetrekking?
De VAR is vanaf 1 mei 2016 vervallen. Als u met zzp-ers werkt en zekerheid wilt over de loonheffingen...
03-05-2016 | Aanpassingen transitievergoeding op komst
Het kabinet wil de transitievergoeding op twee punten aanpassen. Hierdoor zijn werkgevers straks bij...
03-05-2016 | Blijvende lage rente maakt Pensioenknip minder interessant
Wie vlak voor zijn pensioendatum zit en voor 1 januari 2017 een pensioenproduct aanschaft, kan...
03-05-2016 | Minder snel loonsanctie bij re-integratie inspanning
Bij re-integratie van een zieke werknemer bij een andere werkgever (re-integratie in het tweede spoor)...
03-05-2016 | Waarom betaalt u meer belasting dan het door de overheid gepubliceerde tarief?
U heeft een inkomen van € 38.000 per jaar. Op basis van de tarieven die elk jaar door de overheid...
02-05-2016 | Modernisering van het huwelijks vermogensrecht
Het klinkt misschien niet romantisch maar een huwelijk is ook een contract. We hebben in Nederland...
02-05-2016 | Staatssecretaris reageert op 'behoorlijk vage' algemene modelovereenkomsten
De staatssecretaris heeft geantwoord op vragen uit de Tweede Kamer over het 'behoorlijk vaag' zijn van...
02-05-2016 | Vastgoed-bv en BOR: flink belastingvoordeel
De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan voor vastgoed-bv’s. In totaal ging het bij...
29-04-2016 | Inhoudingsverbod minimumloon uitgesteld tot 1 januari 2017
Het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het minimumloon zal niet ingaan per 1 juli 2016. De...
29-04-2016 | Meer salaris voor de jongere
Het kabinet heeft plannen om het minimumjeugdloon aan te passen. De wettelijke grens van 23 jaar voor...
28-04-2016 | Hoeveel procent overdrachtsbelasting voor een tot woning verbouwd kantoor?
De overdrachtsbelasting op woningen bedraagt 2%, terwijl die voor kantoren en andere niet-woningen 6%...
26-04-2016 | Btw-gevolgen modelovereenkomsten Wet DBA
De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten op haar site geplaatst voor de situatie waarin de...
26-04-2016 | Omschakelen van UWV naar WGA-vast, WGA-flex en ZW? Start nu!
Beslis voor de zomer of u per 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA-vast, WGA-flex en ZW wilt...
25-04-2016 | Klein pensioen: van afkoop naar waardeoverdracht
Geen afkoop, maar bij baanwisseling een verplichte waardeoverdracht van kleine pensioenaanspraken. Op...
25-04-2016 | Uw nettosalaris kan deze maand tegenvallen
Vanaf 1 april is de berekening van de loonheffing gewijzigd. Uw nettosalaris kan deze maand daarom...
22-04-2016 | Laat zien dat u bezig bent met een modelovereenkomst
Het zal u niet ontgaan zijn. Vanaf 1 mei 2016 is de VAR niet meer geldig. Vanaf die datum kunt u...
21-04-2016 | Tweede Kamer akkoord met autobeleid periode 2017-2020
De Tweede Kamer is op dinsdag 12 april 2016 akkoord gegaan met de plannen van het kabinet op het...
20-04-2016 | Waarom is de belasting over uw bonus hoger dan verwacht?
Uw werkgever keert aan u een bonus uit van € 15.000. Op deze bonus wordt 56% belasting...
19-04-2016 | Doorbeleggen na pensioendatum mogelijk
De Wet verbeterde premieregeling maakt het mogelijk om het pensioenkapitaal dat wordt opgebouwd in het...
18-04-2016 | Mogelijk onjuiste berichtgeving aan eigenaren zonnepanelen
Bent u de eigenaar van zonnepanelen en heeft u ontheffing van administratieve verplichtingen voor de...
15-04-2016 | Gevolgen uitkering kapitaalverzekering afgesloten voor 2001
In 1998 heb ik een kapitaalverzekering afgesloten waarvoor ik jaarlijks premie heb betaald. In 2016...
15-04-2016 | Modelovereenkomst voor de dga
Verricht u werkzaamheden voor opdrachtgevers en komen die werkzaamheden voor rekening en risico van uw...
14-04-2016 | Brug-WW per 1 april tijdelijk verruimd
De brug-WW is vanaf 1 april 2016 ook beschikbaar gesteld voor opleiding en omscholing buiten de...
14-04-2016 | Generatiewissel familiebedrijf gaat vaak mis
De generatiewisseling bij een familiebedrijf vindt niet zonder slag of stoot plaats en gaat vaak mis....
13-04-2016 | Nieuw kapitaal voor innovatieve bedrijven
Het ministerie van Economische Zaken en het Europees Investeringsfonds steken ieder € 100 miljoen...
13-04-2016 | Verlaging bijtellingspercentage voor bestaande auto onmogelijk
Kunnen werknemers en ondernemers straks in 2017 de standaardbijtelling van 25% van de cataloguswaarde...
12-04-2016 | Verruiming btw-vrijstelling (para)medische diensten
Het besluit inzake de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten uit 2013 is per 1 april 2016...
11-04-2016 | Kunt u als ondernemer ook een dienstbetrekking hebben?
U bent een ondernemer zonder personeel. U hebt verschillende opdrachtgevers en loopt...
11-04-2016 | Vergeet btw over plastic tas niet
Verstrekt u sinds dit jaar tegen een geringe vergoeding plastic tassen aan uw klanten? Dan bent u...
08-04-2016 | Boete soms toch belastingvrij
Onder de werkkostenregeling (WKR) zijn belastingvrije geldboeten niet mogelijk. Wettelijk is namelijk...
07-04-2016 | Invloed dienstbetrekking op fiscale voordelen ondernemer
U bent een ondernemer zonder personeel en bent daarnaast bij één opdrachtgever in...
06-04-2016 | Voorkom betrokkenheid bij btw-fraude!
Ook de ondernemer die geen kwade bedoelingen heeft, kan betrokken raken bij btw-fraude door toedoen...
05-04-2016 | Verstrekking inkomensindicaties niet langer struikelblok
De Belastingdienst kan toch gewoon inkomensindicaties gaan verstrekken aan verhuurders van sociale...
04-04-2016 | Bedenktijd na beëindigingsovereenkomst
Scheiden de wegen tussen u en een werknemer door middel van een beëindigingsovereenkomst, dan...
04-04-2016 | Nettosalaris iets omlaag
Vanaf 1 april verandert de berekening van de loonheffing. Uw werknemers houden dan € 3 tot €...
04-04-2016 | Nieuwe collega's gezocht!
Wij zoeken voor de versterking van ons team zowel in de samenstelpraktijk als in de controlepraktijk...
01-04-2016 | Aanvraag WBSO verlengd
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verlengt de uiterste datum voor het indienen van...
01-04-2016 | In welk land moet btw worden afgedragen?
Als u diensten aan een ondernemer in een ander EU-land verricht, is er sprake van een...
01-04-2016 | Pas op met vermogensverschuivingen!
Stel u wilt als IB-ondernemer een gedeelte van uw spaargeld van box 3 overhevelen naar uw...
31-03-2016 | Einde fictieve dienstbetrekking commissaris
De fictieve dienstbetrekking van de commissaris zal per 1 januari 2017 worden afgeschaft. Vanaf 1 mei...
31-03-2016 | Vacature gevorderd assistent accountant controlepraktijk
Wij zoeken voor de versterking van ons team in de controlepraktijk een jonge ambitieuze collega die...
29-03-2016 | Niet verzekerd. Wat nu?
De dga die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen zal zich eventueel zelf moeten verzekeren...
23-03-2016 | Belastingdienst gaat modelcontracten herschrijven
De Belastingdienst gaat op korte termijn de modelovereenkomsten herschrijven. Dat heeft...
23-03-2016 | Vastgoed-bv en BOR
Is de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij de vererving en schenking van aandelen in een...
22-03-2016 | Fiscaalvriendelijke afkoop pensioen in eigen beheer verruimd
De ‘fiscaalvriendelijke’ afkoopvariant als mogelijke oplossing voor de huidige knelpunten...
21-03-2016 | Recht op aftrek voorbelasting holding
Of een holding recht heeft op aftrek van voorbelasting op kosten die de holding maakt in verband met...
18-03-2016 | Meerlingenverlof gaat 1 april in
Werkneemsters die een meerling verwachten, krijgen per 1 april 2016 vier weken extra...
18-03-2016 | Tweede Kamer akkoord met verbeterde premieregeling
Bouwen uw werknemers pensioen op met een premie- of kapitaalovereenkomst, dan kunnen zij binnenkort...
17-03-2016 | Minister Asscher bereid tot aanpassing transitievergoeding
Minister Asscher is bereid tot aanpassing van de verplichte transitievergoeding die werkgevers moeten...
17-03-2016 | Speerpunten aangifte inkomstenbelasting 2015!
Ieder jaar geeft de Belastingdienst aan op welke punten de aangifte inkomstenbelasting extra zal...
16-03-2016 | Geld lenen van de bv
Leent u geld van uw bv, dan kunt u dit doen in uw hoedanigheid als werknemer of als aandeelhouder. Het...
14-03-2016 | Einde discussie over 150 km-grens
De discussie over de 150 km-grens in de 30%-regeling lijkt beslecht. Op vrijdag 4 maart 2016 besliste...
14-03-2016 | Realistisch minimum aantal uren werknemer
Bij een min-max contract mag het minimum aantal uren niet te veel afwijken van de werkelijke situatie....
11-03-2016 | Brief voor zzp'er over verdwijnen VAR
Nu de VAR verdwijnt, is er bij veel zzp'ers onzekerheid over de nieuwe regels. Staatssecretaris Wiebes...
11-03-2016 | Btw betalen over vacatiegelden
Vacatiegelden zijn vergoedingen die bestuurders ontvangen voor de vervulling van hun functie. De...
11-03-2016 | Duidelijkheid over dienstverband via uitzendbureau
Indien u een werknemer na drie tijdelijke contracten langer wilt behouden maar geen vast dienstverband...
10-03-2016 | Loondoorbetalingsplicht bij ziekte dga
Bent u op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam bij uw bv, dan ontstaat de situatie dat wanneer u...
09-03-2016 | Exportheffing afvalstoffen van de baan
Het plan om belasting te heffen op het exporteren van afvalstoffen naar het buitenland om daar...
09-03-2016 | Financiering nodig? Verruiming speciaal mkb-krediet
De BMKB, de borgstelling van het Ministerie van EZ voor speciale MKB-kredieten, is tot en met 30 juni...
09-03-2016 | WOZ-waarde van uw woning te hoog?
Een dezer dagen valt het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen weer op uw deurmat. Op dit...
07-03-2016 | Valse email over betalingsachterstand
De Belastingdienst waarschuwt dat er een valse e-mail in omloop is met als onderwerp...
04-03-2016 | Belastingvoordeel voor familiebedrijven
U kunt als ondernemer of opvolger van een familiebedrijf ruim 36% aan belastinguitstel en -besparing...
04-03-2016 | Meld uw betalingsproblemen uiterlijk 14 maart
Als bestuurder van een bv of nv kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaalde belastingen...
03-03-2016 | Teruggaafverzoek dividendbelasting voortaan digitaal
Bent u als Nederlandse stichting of vereniging niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting...
02-03-2016 | Sneller loonkostensubsidie voor arbeidsbeperkte jongere
Via de gemeente kunt u een loonkostensubsidie ontvangen wanneer u iemand in dienst neemt met een...
02-03-2016 | Transitievergoeding bij doorstart na faillissement
Onduidelijk was tot dusverre of er ook sprake is van opvolgend werkgeverschap bij een doorstart na een...
01-03-2016 | Huizenbezitters niet de dupe van te hoge hypotheek
Door verwarring over de regels rondom energiebesparende maatregelen hebben diverse hypotheekaanbieders...
01-03-2016 | WBSO en RDA melden voor 1 april
Heeft u in 2015 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO en mogelijk ook de...
29-02-2016 | Nieuwe ontslagaanvraagformulieren UWV
Het UWV heeft de aanvraagformulieren voor ontslag aangepast aan de gewijzigde regels. Sinds 1 juli...
29-02-2016 | Schenking ontvangen in 2015? Doe voor 1 maart 2016 aangifte!
Heeft u in 2015 schenkingen ontvangen, dan moet u wellicht aangifte schenkbelasting doen. Heeft u dat...
29-02-2016 | Studiekosten beperkt aftrekbaar
De nieuwe studiefinancieringsregels zijn per september 2015 ingegaan. Het komt erop neer dat studenten...
26-02-2016 | Ontslag aanzeggen tijdens vakantie
Mag ik ontslag aanzeggen tijdens de vakantie van mijn werknemer? Ja, dat mag u. Als werkgever...
25-02-2016 | UBO-register verplicht registratie van persoon die aan de touwtjes trekt
De minister van Financiën kondigde onlangs de oprichting van het Nederlandse UBO-register aan....
24-02-2016 | Wees alert op verplichte maandelijkse opgaaf ICP
Van uw intracommunautaire levering moet u een opgaaf ICP doen. Levert u voor minder dan € 100.000...
23-02-2016 | Waarom uw fiscaal woon- of vestigingsland?
Wie zich in 2016 voor het eerst bij een financiële instelling heeft gemeld, heeft het al gemerkt....
22-02-2016 | Vermogensbelasting verder onder vuur
Er is al geruime tijd discussie over de box 3-heffing op spaargeld en ander vermogen. Met een gisteren...
19-02-2016 | Maak gebruik van uw premiekortingen
Ook in 2016 heeft u voor bepaalde werknemers misschien recht op premiekortingen. Hiermee verlaagt u de...
19-02-2016 | Niet verzekerd. Wat nu?
De dga die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen zal zich eventueel zelf moeten verzekeren...
19-02-2016 | Overwerkloon zwaarder belast?
Vanaf 2016 is het niet meer mogelijk om het overwerkloon bij het reguliere tijdvakloon op te tellen,...
18-02-2016 | Korting bij snelle betaling Belastingdienst
Ontving u een voorlopige aanslag en wilt u deze in maandelijkse termijnen betalen, hoewel u het geld...
18-02-2016 | Risico van een onjuiste btw-factuur
Een factuur moet aan allerlei eisen voldoen, wilt u als ondernemer de btw terugkrijgen van de...
17-02-2016 | Meldingsplicht voor buitenlandse bedrijven
Er komt een meldingsplicht voor buitenlandse bedrijven die hun werknemers tijdelijk werk in Nederland...
16-02-2016 | De (on)mogelijkheden van een eigen werkplek
Werkt u als dga wel eens of misschien wel bijna altijd vanuit huis? Een vergoeding hiervoor vanuit uw...
16-02-2016 | Modelovereenkomsten voor de zzp’er
Op 2 februari 2016 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling...
15-02-2016 | Hoe de meewerkende partner te verzekeren?
Wanneer u als directeur-grootaandeelhouder niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen, geldt...
15-02-2016 | Verzekering voor arbeidsongeschiktheid niet populair onder zzp'ers
Slechts één op de vijf zzp'ers verzekert zich tegen arbeidsongeschiktheid. Dat heeft het...
12-02-2016 | Personeel inlenen? Doe de Waadi-check!
Leent u wel eens personeel in, doe dan voorafgaand aan de inlening de gratis Waadi-check op de website...
10-02-2016 | Snellere afhandeling WBSO-aanvraag starter
Nieuwe starters kunnen rekenen op een verkorte afhandelingstermijn van hun WBSO-aanvragen. Nu bedraagt...
09-02-2016 | Perikelen rondom inkomensverstrekking door Belastingdienst
Onlangs besliste de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de Belastingdienst geen...
09-02-2016 | VAR definitief ten einde
Na enkele malen uitstel is het er dan toch van gekomen. Op dinsdag 2 februari 2016 heeft de Eerste...
08-02-2016 | € 80 miljoen voor energiezuinige koopwoning
Het kabinet stelt € 80 miljoen beschikbaar voor subsidies aan huiseigenaren. Particulieren en...
03-02-2016 | Crisisheffing blijft intact
De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag, 29 januari 2016, in twee zaken een eindoordeel gegeven over de...
02-02-2016 | Dubbele rekening voor de oldtimereigenaar
Bent u in het bezit van een oldtimer en kunt u gebruikmaken van de overgangsregeling maar heeft u daar...
29-01-2016 | Veranderingen voor uw auto op komst
Van vier naar twee bijtellingspercentages voor de auto van de zaak, paal en perk aan de...
28-01-2016 | Bezwaar tegen btw privégebruik auto niet opnieuw nodig
Heeft u in het verleden bezwaar gemaakt tegen de aangegeven btw over het privégebruik van de...
27-01-2016 | Boete voor personeel inlenen
Als u weleens personeel inleent voor uw onderneming loopt u het risico op hoge boetes.  ...
26-01-2016 | Afdrachtvermindering onderwijs ook bij deelkwalificaties
De Belastingdienst is onlangs in het ongelijk gesteld in een belangrijke zaak over de...
26-01-2016 | Meer invloed ondernemingsraad op pensioenregeling
De ondernemingsraad (OR) krijgt in de toekomst meer invloed op de pensioenregeling van werknemers....
25-01-2016 | Afschaffing VAR opnieuw uitgesteld
De afschaffing van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) wordt mogelijk uitgesteld. Per 1 april 2016 zou...
22-01-2016 | Regels verzekeringsplicht dga gewijzigd
De regeling aanwijzing dga geeft regels wanneer een dga wel of niet verzekerd is voor de...
21-01-2016 | Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd aantrekkelijker
Vanaf 1 januari 2016 is het voor werkgevers aantrekkelijker om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst...
20-01-2016 | Extra microkredieten voor starters en mkb
Het jaar 2016 is goed begonnen voor ondernemers die op zoek zijn naar kredietmogelijkheden. De...
20-01-2016 | Nieuwe SRA-Retailscan kleinere ondernemers zien vooral kansen
Waar grote winkelketens het moeilijk hebben of zelfs omvallen, hebben de meeste retailondernemers in...
19-01-2016 | Nieuw per 1 januari 2016 Wet flexibel werken
Vanaf 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken in werking getreden (als opvolger van de Wet aanpassing...
19-01-2016 | Werkkostenregeling: wees voorbereid op de afrekening in februari 2016
De werkkostenregeling is vanaf 1 januari 2015 door alle werkgevers toegepast. Inmiddels zijn we een...
18-01-2016 | Nieuw betalingssysteem kinderopvang uitgesteld
Het nieuwe betalingssysteem voor de kinderopvang zal niet worden ingevoerd per 1 januari 2018, maar...
18-01-2016 | Voorkom datalekken
Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden als onderdeel van een breder pakket...
15-01-2016 | Kinderopvangtoeslag Check de definitieve berekening
De definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2014 is mogelijk gebaseerd op onjuiste of onvolledige...
15-01-2016 | Special Lonen 2016
Hierbij treft u aan de Nieuwbrief Lonen 2016. Download nu het PDF-bestand met alle informatie.
14-01-2016 | Extra fiscaal voordeel met milieu-investering
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft onlangs de Milieulijst 2016 gepubliceerd. Op deze...
13-01-2016 | Geen aanpassing gebruikelijk loon voor de dga
Het minimumbedrag aan gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang is voor 2016...
13-01-2016 | Opnieuw subsidie voor innovatieprojecten
Vanaf 1 februari kan er weer subsidie worden aangevraagd bij RVO voor innovatieve projecten in het MKB...
13-01-2016 | Verlaging maximale duur WW
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de publieke WW-uitkering stapsgewijs verlaagd. Dit...
11-01-2016 | Top 10 veranderingen 2016 voor ondernemers
Het nieuwe jaar is begonnen en dat gaat traditiegetrouw gepaard met de nodige veranderingen. Regels...
11-01-2016 | Uw oudedagsreserve in 2016
Maakt u als ondernemer gebruik van de oudedagsreserve, dan kunt u dit jaar iets meer van de door u...
08-01-2016 | Boeterente op eigenwoningschuld aftrekbaar
Boeterente die de bank u in rekening brengt omdat u uw eigenwoningschuld (gedeeltelijk) aflost,...
08-01-2016 | Kan ik mijn werknemers onbelast laten fitnessen?
Om mijn werknemers fit te houden wil ik hen graag fitness aanbieden. Kan dit onbelast? Het...
08-01-2016 | Wat verandert er voor u in 2016?
Het nieuwe jaar is begonnen en dan is het prettig om te weten met welke (fiscale) wijzigingen u...
08-01-2016 | Werkkostenregeling en vergoedingen aan vrijwilligers
Onze organisatie heeft naast betaalde krachten een groot aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers...
07-01-2016 | Kan ik onbelast werkkleding vergoeden aan mijn werknemer?
Ik wil aan mijn werknemers een vergoeding geven voor werkkleding. Kan dit onbelast?  ...
04-01-2016 | Uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor 2016
Niet alleen het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat omhoog per 1 januari...
31-12-2015 | Dubbele vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning
Fiscale partners kunnen met ingang van 1 januari 2016 gebruikmaken van de dubbele vrijstelling...
30-12-2015 | WBSO blijft in trek
Veel bedrijven willen ook in 2016 profiteren van de fiscale voordelen van de WBSO. Circa 22.000...
29-12-2015 | Hoeveel korting kan ik onbelast geven aan mijn werknemers?
Mijn werknemers ontvangen een korting op producten uit ons eigen bedrijf van 25% van de...
28-12-2015 | Nieuwe regels dga: regel uw verzekeringsplicht voor 1 januari 2016
Op 1 januari 2016 wijzigen de regels voor de verzekeringsplicht van de directeur-grootaandeelhouder....
28-12-2015 | Twee oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer
Oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren (afschaffen) van het eigenbeheerpensioen. Dit zijn de...
23-12-2015 | Aanwijzing in vrije ruimte niet alsnog individueel belasten
Met mijn werknemer heb ik afgesproken om voor een bepaalde vergoeding de belasting voor mijn rekening...
23-12-2015 | Beperkte bijbetalingsplicht bij waardeoverdracht van pensioen
Om te voorkomen dat bedrijven door waardeoverdracht van pensioen in financiële problemen komen is...
23-12-2015 | Nieuwe duurzame energiesubsidie
Vanaf 4 januari 2016 kunnen particulieren en bedrijven een tegemoetkoming aanvragen voor de aanschaf...
23-12-2015 | Oud-werknemers beinvloeden werkkostenregeling
Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe. De WKR houdt een nieuwe fiscale...
22-12-2015 | Verruimde borgstelling mkb-kredieten verlengd
Mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet tot € 50 miljoen kunnen gebruik maken...
21-12-2015 | Ander ontvangsttijdstip voor aangiftebrief omzetbelasting 2016
Doet u aangifte omzetbelasting dan ontvangt u jaarlijks van de Belastingdienst de aangiftebrief...
18-12-2015 | Onterechte melding bij uw opgaaf ICP
Met mijn werknemer heb ik afgesproken om voor een bepaalde vergoeding de belasting voor mijn rekening...
17-12-2015 | Foutenherstel binnen de werkkostenregeling
Met mijn werknemer heb ik afgesproken om voor een bepaalde vergoeding de belasting voor mijn rekening...
16-12-2015 | Nieuwe tegemoetkomingen reddingsboei voor Belastingplan 2016
Het ziet er naar uit dat het Belastingplan voor 2016, met daarin de beloofde € 5 miljard...
16-12-2015 | Versoepeling sanctie aflossingsachterstand eigenwoninglening
Met ingang van 1 januari 2016 wordt een aflossingsachterstand op uw eigenwoninglening niet langer...
16-12-2015 | Welk btw-tarief geldt voor bezorgkosten?
PostNL en andere vergelijkbare ondernemingen rekenen geen btw over verzendkosten. Voor universele...
15-12-2015 | Inhoudingsverbod minimumloon uitgesteld tot juli 2016
Per 1 januari 2016 gaan enkele maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in. Dat schept...
15-12-2015 | Kan ik onbelast een stoelmassage geven aan mijn werknemers?
Mijn werknemers zitten de hele dag achter de computer. Ter voorkoming van nek en schouderklachten wil...
15-12-2015 | Reminder: in vier stappen aan de slag met uw Berichtenbox
De berichten over uw toeslagen worden alleen nog digitaal naar uw Berichtenbox gestuurd op...
15-12-2015 | Wel of geen dienstbetrekking? Belastingdienst biedt hulp
Het heeft er alle schijn van dat de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) toch echt gaat verdwijnen per 1...
14-12-2015 | Fiscaal slim plannen met de werkkostenregeling
Binnen de werkkostenregeling (WKR) kunt u vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als...
14-12-2015 | Rentevoordeel personeelslening eigen woning voortaan belast
Met ingang van 1 januari 2016 wijzigt een aantal fiscale maatregelen met betrekking tot de eigen...
11-12-2015 | Maak optimaal gebruik van uw vaste onkostenvergoedingen
Binnen de werkkostenregeling (WKR) kunt u nog steeds vaste onkostenvergoedingen toekennen aan uw...
10-12-2015 | Eén extra dag voor de WBSO-aanvraag!
Is het u nog niet gelukt om uw WBSO-aanvraag voor 2016 in te dienen? Geen nood, want u bent niet de...
09-12-2015 | Automobilist niet de dupe van gesjoemel met CO2-emissies
Het gesjoemel met CO2-emissies bij Volkswagen roept de vraag op of dit fiscale gevolgen heeft voor...
09-12-2015 | Let op kortere deponeringstermijn
Ieder jaar moet de jaarrekening van uw bv worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De maximale...
08-12-2015 | Tweeverdieners krijgen meer hypotheekruimte
Bent u van plan een huis te kopen en heeft u de financiering nog niet in orde? Dan is het misschien...
08-12-2015 | Verdwijnen ouderentoeslag van belang voor huurtoeslag
De plannen zijn al wel bekend gemaakt, maar we weten nog niet hoe de heffing in box 3 zich definitief...
04-12-2015 | Geniet van belastingvrije banketstaaf
Elke werkgever heeft vanaf dit jaar te maken met de werkkostenregeling. Onder de werkkostenregeling...
02-12-2015 | Check uw voorlopige aanslag 2016
Heeft u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor 2016 ontvangen van de Belastingdienst? Mogelijk...
02-12-2015 | Keuzevrijheid met premiepensioenovereenkomst
Bouwen uw werknemers hun pensioen op via een premie- of kapitaalovereenkomst dan krijgen zij straks de...
01-12-2015 | Verkeersboete soms toch belastingvrij
Onder de werkkostenregeling (WKR) zijn belastingvrije geldboeten niet mogelijk. Wettelijk is namelijk...
30-11-2015 | Bedrijfsmiddel verkocht? Vorm een herinvesteringsreserve
Ga na of u dit jaar een bedrijfsmiddel verkocht heeft en daarbij boekwinst heeft behaald. U kunt dan...
30-11-2015 | Doorwerkende AOW-er vanaf 2016 verzekerd voor de ziektewet
Heeft u een werknemer in dienst die na zijn AOW blijft doorwerken, dan is deze werknemer vanaf 2016...
30-11-2015 | Nieuw uiterlijk voor box 3 in 2017
Houd rekening met een nieuwe vorm van belastingheffing in box 3 vanaf 2017. De Eerste Kamer is er nog...
27-11-2015 | Btw openbaar vervoersbewijs aftrekbaar?
Een ondernemer die zijn zakelijke reizen verricht met het openbaar vervoer, kan de kosten van dit...
27-11-2015 | Wacht met schenken voor de eigen woning
Wilt u uw zoon, dochter of iemand anders een bedrag schenken voor de eigen woning, wacht dan nog even....
26-11-2015 | Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer in 2016 omlaag
De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer gaat in 2016 waarschijnlijk flink omlaag, voor sommige...
24-11-2015 | Belastingplannen 2016 door de Tweede Kamer
Het was de afgelopen dagen spannend, maar op woensdag 18 november 2015 heeft de Tweede Kamer dan toch...
23-11-2015 | Btw-gevolgen van donatie of vernietiging goederen
Een btw-belastingplichtige ondernemer die zijn onverkoopbare of afgeschreven goederen doneert aan...
20-11-2015 | Kinderalimentatie? Schuld in box 3!
Kinderalimentatie is sinds dit jaar geen aftrekpost meer. Bij de meeste alimentatiebetalers is dit...
19-11-2015 | Bereid u voor op de wijzigingen loonheffingen in 2016
Met ingang van 1 januari 2016 wijzigt weer het één en ander in de loonheffingen. De...
18-11-2015 | AOW-leeftijd versneld omhoog: wanneer gaat mijn AOW in?
De AOW-gerechtigde leeftijd wijzigt voortdurend en is afhankelijk van uw leeftijd in een bepaald jaar....
17-11-2015 | Fiscale eindejaarstips 2015
Voor u liggen de eindejaarstips voor 2015. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden...
17-11-2015 | Werkkostenregeling: voorkom onverwachte belasting!
Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht voor alle werkgevers. De...
16-11-2015 | Belastingvrij bijdragen aan de studie van uw kind
Het leenstelsel dat per 1 september 2015 is ingegaan voor nieuwe studenten in het hoger onderwijs...
16-11-2015 | Oldtimer in huis? Binnenkort volgt de rekening
Heeft u een oldtimer, dan kunt u een rekening tegemoet zien van de Belastingdienst voor de...
13-11-2015 | Wegenbelasting voor de zéér zuinige auto
Volgend jaar bent u voor uw auto met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gr/km meer belasting kwijt....
12-11-2015 | Geef dit jaar een vrijgesteld kerstpakket
Vanaf dit jaar geldt de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers. Onder de werkkostenregeling...
11-11-2015 | Krijg ik te maken met een quotumheffing?
De quotumheffing kan voor het eerst ingaan voor het jaar 2017 en kan flink oplopen als u 25 of meer...
09-11-2015 | Voorkom zeer hoge belastingrente
De regels omtrent de rente van de Belastingdienst zijn de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. Zo is...
06-11-2015 | Nieuwe regels persoonsgegevens per 1 januari 2016
Stel: uw bedrijfslaptop wordt gestolen. Vanaf 1 januari moet u dan extra alert zijn. Alle organisaties...
05-11-2015 | Benut uw vrije ruimte optimaal
Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe. Binnen de werkkostenregeling...
05-11-2015 | Maak haast met uw WBSO-aanvraag!
Wilt en kunt u vanaf 1 januari 2016 gebruikmaken van de WBSO, dien dan uw aanvraag uiterlijk 30...
04-11-2015 | Nieuwe subsidie sportclubs
Sportverenigingen en –stichtingen kunnen vanaf 4 januari 2016 subsidie aanvragen voor...
04-11-2015 | Nieuwe VAR-aanvraag niet nodig
De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid pas per 1 april 2016 en niet...
04-11-2015 | Vraag btw op zonnepanelen terug
Zonnepanelenbezitters kunnen vanaf 20 juni 2013 de btw op de aanschaf en installatie terugvragen bij...
03-11-2015 | Gewenningsperiode voor modelovereenkomsten
De vervanging van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) door modelovereenkomsten gaat niet zonder slag of...
03-11-2015 | Hypotheek makkelijker voor tweeverdieners
Vanaf 1 januari wordt het voor tweeverdieners makkelijker een hypotheek te krijgen. Volgens een brief...
03-11-2015 | Van vrachtauto naar personenauto
Heeft u een vrachtauto, dan moet u mogelijk vanaf 2016 motorrijtuigenbelasting gaan betalen naar het...
02-11-2015 | Vergoedingen tot € 2400 ook in 2016 gebruikelijk
Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe. Binnen de werkkostenregeling...
30-10-2015 | Ervaren assistent accountants - relatiebeheerder gezocht!
Wij zoeken ervaren assistent accountants voor onze controlepraktijk en een relatiebeheerder voor onze...
30-10-2015 | Meer ondernemers aan de maandelijkse opgaaf ICP
De drempel om per kwartaal een opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) te doen gaat omlaag...
29-10-2015 | Nederlands erfrecht maar niet alleen Nederlandse erfbelasting
In augustus van dit jaar is de Erfrechtverordening van kracht geworden. Een Nederlander met een...
27-10-2015 | Auto van de zaak kopen? Plan uw bijtelling
Bent u van plan om dit jaar of volgend jaar een auto van de zaak te kopen? Let dan bij uw keuze op de...
27-10-2015 | Nieuwe arbeidsregels ook voor seizoenarbeiders
In de wintermaanden wordt weer veel vraag verwacht naar seizoensarbeid. Bijvoorbeeld in de horeca, bij...
26-10-2015 | Nieuwe regels dga: even opletten!
Op 1 januari 2016 wijzigen de regels voor de verzekeringsplicht van de directeur-grootaandeelhouder....
26-10-2015 | Nieuwe zuinige auto
Rijdt u in het begin van het jaar in een auto waarmee u alleen zakelijke kilometers rijdt (geen...
23-10-2015 | Kleine schenking aan goed doel ook volledig aftrekbaar!
Schenkingen aan goede doelen met een ANBI-status zijn aftrekbaar, maar er geldt wel een maximum en een...
23-10-2015 | Meer mogelijkheden voor een fiscale eenheid
Het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting wordt uitgebreid. Afgelopen vrijdag, 16...
23-10-2015 | VAR langer geldig
De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt toch niet afgeschaft per 1 januari 2016 en blijft zelfs...
22-10-2015 | Van WKA-depot naar G-rekening 1.5
Per 1 januari 2016 is het niet meer mogelijk om rechtstreeks bedragen te storten op de zogenoemde...
21-10-2015 | Laatste kans op ouderentoeslag
De belastingheffing in box 3 gaat vanaf 2017 waarschijnlijk volledig op de schop. Maar ook in 2016...
20-10-2015 | Nieuwe subsidieronde voor duurzame inzetbaarheid personeel
Wilt u uw personeel zo fit en productief mogelijk houden? Dan kunt u een aanvraag voor de Duurzaam...
19-10-2015 | Einde blauwe envelop
De blauwe Belastingdienst-envelop die u met enige regelmaat op de deurmat vindt, gaat verdwijnen. In...
19-10-2015 | G-rekening nog belangrijker voor beperking aansprakelijkheid
Het is vanaf 1 januari 2016 niet meer mogelijk om als inlener of aannemer rechtstreeks bedragen te...
19-10-2015 | Meer lucht met kapitaalverzekering eigen woning
De voorwaarden voor een bestaande kapitaalverzekering eigen woning luisteren nauw. Voldoet de...
16-10-2015 | Giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van aandeelhouder
Uw bv mag een gift aan een ANBI of een steunstichting SBBI van de winst aftrekken. Nu kan die gift...
14-10-2015 | Nieuwe regels jaarrekening en jaarverslag
De Eerste Kamer heeft op 29 september een wetswijziging goedgekeurd (Titel 9 BW 2). In de bepalingen...
13-10-2015 | Giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van aandeelhouder
Uw bv mag een gift aan een ANBI of een steunstichting SBBI van de winst aftrekken. Nu kan die gift...
12-10-2015 | Geen verzekeringsplicht voor de zzp'er
Er komt geen verzekeringsplicht voor de zzp’ er (zelfstandige zonder personeel). U moet zelf...
12-10-2015 | Strengere regeling voor buitenlanders werkzaam in Nederland
Bent u werkzaam in Nederland maar woonachtig in het buitenland? Dan komt u per 1 januari 2015 niet...
12-10-2015 | Vervanging VAR: Belastingdienst publiceert voorbeeldovereen-komsten
De Belastingdienst heeft de eerste twee voorbeeldovereenkomsten vrijgegeven waarmee opdrachtgevers en...
09-10-2015 | Gaat uw voorlopige aanslag tegenvallen?
Dat de belastingtarieven volgend jaar wat naar beneden gaan hebben de meeste mensen al gehoord. Dat...
09-10-2015 | Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft
Er is nog geen oplossing gevonden voor de problemen met het pensioen in eigen beheer. Staatssecretaris...
08-10-2015 | Subsidie Europees Sociaal Fonds: reageer snel!
Bent u van plan om te investeren in uw processen en medewerkers? Er is een interessante subsidie van...
07-10-2015 | Ruim baan voor de AOW-gerechtigde werknemer
Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te houden of te...
06-10-2015 | Meer kredietkansen voor het mkb
Er komt bijna een miljard aan extra financiering beschikbaar. Vorige week is op de mkb-top het...
06-10-2015 | Verhoging transitievergoeding per 2016
Het maximale bedrag dat u verschuldigd bent wanneer u een werknemer na twee jaar ontslaat, gaat omhoog...
05-10-2015 | Latere en lagere uitbetaling premiekortingen
Vanaf 2018 worden premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen...
02-10-2015 | Personeelslening eigen woning gewijzigd
Met ingang van 1 januari 2016 wordt het rentevoordeel van de personeelslening voor de eigen woning...