Klachtenregeling

UNP hecht aan tevreden relaties en een hoge kwaliteit van dienstverlening. Daar zetten wij ons maximaal voor in. Als u desondanks een klacht hebt, nemen wij die uiterst serieus, want we willen onze dienstverlening blijven verbeteren.

Hebt u een klacht over een medewerker, onze dienstverlening of een bepaald aspect van onze organisatie, dan stellen wij het op prijs als u die klacht (eerst) bij uw adviseur ter sprake brengt.

U kunt de klacht ook melden bij onze compliance-officer: drs. Martine van den Bosch RA. Hiervoor kunt u onderstaand formulier gebruiken of zelf een brief schrijven. U krijgt een ontvangstbevestiging, waarin onder meer wordt vermeld op welke termijn uw klacht in behandeling wordt genomen en voor welke datum u een reactie tegemoet kunt zien. Uw klachten worden vertrouwelijk, zorgvuldig en adequaat behandeld.

10 cijfers zonder streepjes of spaties

Opmerkingen* verplicht in te vullen velden.