Keuze van de franchisegever: zelf doen of franchisenemers zoeken?

Een ondernemer streeft naar groei. Snelle groei zal vaak een behoorlijk effect hebben op het vermogensbeslag van een onderneming. Daarnaast is er per vestiging sprake van een ander rendement. Ook is de ondernemer niet altijd bekend met de lokale samenleving. Alle genoemde factoren spelen een rol bij de keuze om zelf te groeien of om dit via franchisenemers te doen:

  • Heeft de ondernemer genoeg vermogen om zelf te expanderen of wordt de investering door franchisenemers verricht?
  • Voldoet het rendement van een nieuwe vestiging aan de rendementseisen van bestaande vestigingen of is er met een lager rendement toch een goede boterham te verdienen voor een franchisenemer?
  • Zoekt de ondernemer naar een bedrijfsleider of een franchisenemer met lokale bekendheid.

Een bijzonder argument om franchising te overwegen is dat de een reeds ontwikkelde formule als sjabloon kan dienen. Een goede formule is veelal gebaseerd op jarenlange ervaring, studie en 'trial-and-error'. Als de formule eenmaal is ontwikkeld, zijn de kosten van het dupliceren veelal een fractie van de ontwikkelingskosten.