De franchise-overeenkomst

Gefeliciteerd! U heeft besloten uw formule te gaan franchisen dan wel u bent franchisenemer geworden bij een succesvolle formule. Een belangrijk element van franchising is de franchise-overeenkomst. Hierin worden de afspraken tussen franchisegever en franchisenemer vastgelegd. Ook de vergoeding aan de franchisegever (de eventuele entreevergoeding alsmede de franchisevergoeding) is hierin geregeld. Deze overeenkomst kan de samenwerking strak reglementeren (hard franchising) terwijl ook overeenkomsten met vrijheid tot beleidsbeslissingen (soft franchising) mogelijk zijn. Voor het opstellen van franchisecontracten bestaan richtlijnen, zoals de Europese erecode inzake Franchising van de Europese Franchise Federatie (EFF), en het modelcontract van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV). De franchise-overeenkomst wordt veelal verder uitgewerkt in een handboek (franchise-manual) waarin de franchisenemer een nadere invulling aantreft van de franchise-overeenkomst.