Disclaimer

Disclaimer Website

Onze website dient enkel ter informatie. De informatie op onze website wordt regelmatig onderhouden en bijgewerkt. Het bestaat echter tot de mogelijkheden dat bepaalde informatie verouderd dan wel onjuistheden bevat. UNP kan dan ook geen verantwoordelijkheid dragen voor gevolgen van het gebruik van de op onze website vermelde gegevens. 

Tevens kan UNP geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van op onze website vermelde verwijzingen en hyperlinks. Deze zijn opgenomen ter verduidelijking en vallen onder de verantwoordelijkheid van de intellectuele eigenaar.

Disclaimer E-mail

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresserde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde[n] of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording[en] door ons geen accountantscontrole toegepast.