Dienstverlening bij bedrijfsoverdracht

Het overdragen van uw bedrijf is één van de belangrijkste stappen uit uw ondernemersloopbaan. Een stap die bij voorkeur goed moet worden voorbereid. De adviseurs van UNP hebben talloze bedrijfsoverdrachten begeleid, zowel binnen als buiten de familiesfeer. Elke bedrijfsoverdracht is maatwerk, iedere situatie vereist een eigen specifieke oplossing. Daarbij volgen wij een vast aanpak, van voorbereidingstraject tot en met onderhandelingen.

Voorbereidingstraject
Voordat u het overdrachtstraject ingaat, kunt u veel doen om ervoor te zorgen dat uw onderneming klaar is voor overdracht. Daarbij gaat het om de volgende punten:

  • Kengetallen – vergelijk uw bedrijf met andere bedrijven uit dezelfde branche, waar gaat het goed en waar zijn aanpassingen mogelijk?
  • Ondernemingsstructuur – zit uw onderneming in het juiste jasje of is het nodig om van rechtsvorm te veranderen?
  • Eigen werkzaamheden – verkooptechnisch gezien is het aantrekkelijker dat de onderneming niet al te afhankelijk is van uw persoon. Een koper zal immers minder willen betalen als de overdrager verantwoordelijk is voor een (groot) deel van de omzet (persoonlijke goodwill).
  • Personeel – de overdracht van een onderneming mag wettelijk geen gevolgen hebben voor het personeel, toch kunt u hierin wel sturen via het personeelsbeleid (contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd).


Uitgangspunten
Samen met u stellen we de uitgangspunten vast. Wat zit wel, wat zit niet in de koop? Wat is uw (financiële) positie na verkoop? Wat zijn de randvoorwaarden? Wilt u snel verkopen of heeft u de tijd? Deze vragen leiden tot de uitgangspunten voor het verdere overdrachtstraject.

Prijsbepaling
Voor het bepalen van de (vraag)prijs is een waardebepaling onmisbaar. Bij een waardebepaling kijken we naar de sterke en zwakke punten van uw onderneming. Het zelf presenteren van punten die een potentiële koper bij een onderzoek (due diligence) zal aantreffen, kan een belangrijk onderdeel van de verkoopstrategie zijn.

Verkoopmemorandum
Een verkoopmemorandum biedt potentiële kopers de mogelijkheid om zich op het bedrijf te oriënteren. Het stuk kan ook worden gebruikt bij
biedingsprocedures.

Onderhandelingen
Als de kandidaat-koper bekend is, begint het traject dat uitlopen op onderhandelingen over de prijs. De koper zal zelf onderzoek willen doen en meer willen zien van uw onderneming dan alleen het verkoopmemorandum. Daarvoor moet een geheimhoudingsverklaring worden getekend. Wij staan u bij in de prijsbepaling en de onderhandelingen. Uiteraard spelen daarbij ook fiscale aspecten een rol. Afhankelijk van de wensen van verkoper en koper kunnen mogelijk aanpassingen worden gedaan die voordeel hebben voor beide partijen en tot een hogere netto-verkoopopbrengst leiden.

Interesse in onze aanpak? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.