Aangifte erfbelasting

Een aangifte erfbelasting is vaak een complexe zaak. Niet alleen moeten de hoogte van de nalatenschap en andere belastbare zaken worden opgegeven, ook moet de nalatenschap over de verschillende verkrijgers worden verdeeld. Voordat aangifte kan worden gedaan, moeten er dus belangrijke keuzes worden gemaakt. En soms moeten die heel snel worden gemaakt.

De verkrijgers van een nalatenschap zijn verplicht binnen acht maanden na het overlijden aangifte te doen. Onder omstandigheden wordt op verzoek uitstel verleend. Hoeveel erfbelasting moet worden betaald, is afhankelijk van de waarde van de verkrijging en ook van de (familie)band met de overledene. Onze ervaring is dat belangrijke aftrekposten vaak worden vergeten, waardoor teveel erfbelasting wordt betaald.

De adviseurs van UNP zijn zeer ervaren op het gebied van erfbelasting. In het kader van estate planning bespreken wij met cliënten wat het effect is van de aangifte erfbelasting. Onze accountants kunnen u bijvoorbeeld bijstaan bij de waardebepaling van de onderneming. Onze fiscalisten kennen alle belangrijke vrijstellingen voor ondernemingsvermogen in de erfbelasting. U krijgt inzicht in de civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen van de verschillende keuzes, zodat u in staat bent om weloverwogen beslissingen te nemen en mogelijk bespaart op de erfbelasting. Hoe belangrijk de erfbelasting ook is, we houden altijd oog voor de menselijke aspecten die na een overlijden minstens zo belangrijk zijn.

Interesse in onze aanpak? Neem dan contact op met Coen van den Berg of Iris Kunst-Kersting.